Tobulėk

 PROJEKTE „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“

 Projekto tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16-29 metų amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones.

Kas gali dalyvauti?

Projekte gali dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruotas vidutinių ir ribotų įsidarbinimo galimybių nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas nuo 16 iki 29 metų amžiaus.

Kas įgyvendina projektą?

Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto veiklos bus vykdomos visų savivaldybių teritorijose.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-05-27.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-01-31.

Projekto vertė4.014.260,78 eurų.

Projekto veiklos

Projekto metu 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, bus suformuojami paslaugų paketai*, kuriais siekiama jaunimą įtraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį. Daugiau apie veiklas skaityk čia.

Projektas finansuojamas iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jaunuoliai projekte dalyvauja nemokamai.

Projekte dalyvaujantiems jaunuoliams gali būti kompensuojamos kelionės iš gyvenamosios vietos į užsiėmimų vietą išlaidos. Dalyvis turi pateikti prašymą ir kelionės išlaidos bus apmokėtos pagal fiksuotą 0,08 Eur/km įkainį.

 *Asmenims siūloma dalyvauti priemonėse, jei dalyvavimas numatytas jų individualiuose  užimtumo veiklos planuose.