Projekte „JUDAM“

 Projektas "Judam" skirtas niekur nedirbančiam, nesimokančiam ir mokymuose nedalyvaujačiam 15-29 m. jaunimui, neregistruotam Užimtumo tarnyboje