Visagino jaunimo darbo centras

Apie organizaciją
Visagino teritorinė darbo birža teikia informavimo, konsultavimo bei tarpininkavimo įdarbinime paslaugas darbdaviams ir ieškantiems darbo asmenims, kaupia ir analizuoja duomenis apie situacija darbo rinkoje Utenos regione. Visagino teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyrius (o tai yra atskiri Jaunimo darbo centrai Utenoje, Visagine ir Zarasuose) informuoja ir konsultuoja 14-29 m. Jaunus žmones darbo, profesijos pasirinkimo, profesinės karjeros planavimo, savanorystės, mobilumo klausimais bei organizuoja jiems įvairius su užimtumu susijusius renginius.
 
Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė, Švietimo
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Įvairaus amžiaus žmonės
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanorių pagrindinės užduotys būtų rinkti ir sisteminti aktualią jaunimui informaciją iš interneto, vietinių organizacijų, dalyvauti informacinių renginių organizavime ir vykdyme, teikti informaciją tiesiogiai (pvz. atsakyti į užklausas elektroniniu paštu). Priklausomai nuo savanorio turimos kvalifikacijos ar gebėjimų bei iniciatyvos, galimos kitos veiklos (pvz. pagalba teikiant JDC lankytojų konsultacijas, kursus, mokymus, užsienio kalbų pamokas ir pan.).
Kokio savanorio organizacija ieško?
Savanoris turi būti atsakingas, kūrybingas, geranoriškas, mokantis bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik su tam tikra negalia
Adresas:
Tarybų g. 25, Visaginas
Savivaldybė
Visagino savivaldybė