Savanorystės vietos

Išvalyti
Medžio meistrų draugija
Asociacijos veiklos tikslai yra: • atgaivinti, ugdyti ir puoselėti Lietuvos medienos Meistro autoritetą ir kultūrą, vadovaujantis Lietuvos tradicijomis ir pasaulio ilgamete patirtimi; • ugdyti Lietuvos medienos Meistrų profesinį meistriškumą; • populiarinti medienos amatus; • motyvuoti jaunimą rinktis su medieną susijusias studijas; • puoselėti tradicinius medienos apdirbimo technologijas, būdus, medžiagas ir įrankius; • burti medienos amatu besidominčius žmones.
Savivaldybė: Kazlų Rūdos savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Jaunimo politika, Švietimo
Pajūrio regioninio parko direkcija
Pajūrio regioninio parko direkcija administruoja jai priskirtą saugomą teritoriją Lietuvos pajūryje. Tvarko bei vykdo gamtinių ir kultūrinių objektų apsaugą, vykdo švietėjišką veiklą, organizuoja pagrindines tradicines metų šventes vietos bendruomenėms. Atlieka kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų monitoringus, vykdo parko teritorijos statybos reikalavimų įvykdymo kontrolę, parko lankymosi taisyklių kontrolę, organizuoja gamtotvarkos darbus ir kitą veiklą, siekiant šią teritoriją išsaugoti ir tuo pačiu skatinti joje lankymąsi, domėjimąsi šiuo išskirtiniu pajūrio ruožu. Daugiau informacijos rasite www.vstt.lt bei www.pajuris.info.
Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Panevėžio gamtos mokykla
Panevėžio gamtos mokykla yra integrali Panevėžio miesto švietimo sistemos dalis, padedanti įgyvendinti vaikų neformaliojo švietimo misiją – tenkinti mokinių ugdymosi, pažinimo ir saviraiškos poreikius jų laisvalaikio metu. Kiekvienais mokslo metais reguliariai neformaliojo švietimo programose ugdosi apie 350 vaikų; įvairiose edukaciniuose renginiuose dalyvauja 2500-3000 mokinių; apsilanko 3000-4500 ekskursantų. Mokyklos bendruomenė yra įvairių tarptautinių projektų organizatorė ir dalyvė. Visoje šalyje gerai žinomą tarptautinį vaikų piešinių konkursą „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ mokykla organizuoja nuo 1992 metų. Už sėkmingus projektinius darbus aplinkosaugos srityje, mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Jungtinių Tautų Organizacijos aplinkosauginėse konferencijose „Tunza“ Mokykla yra tarptautinio Baltijos gamtos mokyklų tinklo narė ir, partnerystės pagrindais, kiekvienais metais dalyvauja šios struktūros organizuojamuose renginiuose.
Savivaldybė: Panevėžio miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Papilės miestelio bendruomenė
Jau trejus metus bendradarbiauja šios Papilės miestelyje veikiančios įstaigos ir organizacijos: 1.Papilės miestelio bendruomenė 2. Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubas “Parama” 3. Papilės seniūnijos pagyvenusių žmonių klubas “Atgaiva” 4. Papilės seniūnija 5 Papilės kultūros namai 6. Papilės K. Narščiaus vardo biblioteka-filialas. Neformali asociacija veikia pagal ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį. Pagrindiniai tikslai: Papilės miestelio gyventojų vienijimas, kultūrinio, sportinio gyvenimo plėtojimas, socialinių paslaugų teikimas, infrastruktūros tobulinimas, edukacija. Papilės miestelio bendruomenė rengia ir vykdo projektus, dalyvauja asociacijos partnerių veiklose, organizuoja užimtumą per sportinę veiklą Klubas “Parama” teikia socialines paslaugas neįgaliesiems, mažas pajamas turintiems asmenims, organizuoja užimtumą Klubas “Atgaiva” teikia socialines paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms, organizuoja jų užimtumą Papilės seniūnija atlieka koordinatoriaus veiklą, tarpininkauja tarp savivaldybės ir vietos organizacijų. Pagrindinė miestelio kultūros namų veikla: darbas su mėgėjų meno kolektyvais, valstybinių, kalendorinių, etnokultūros švenčių, festivalių, atmintinų dienų, pramoginių renginių, profesionalaus meno koncertų organizavimas. Įstaiga organizuoja daug koncertinių išvykų, dalyvauja įvairaus žanro konkursuose. Projektinė veikla daugiausia susijusi su jaunimo edukacija. Bibliotekoje vyksta užimtumo užsiėmimai.
Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija vykdo aplinkosauginę, mokslinę, pažintinę-rekreacinę, edukacinę veiklą. Pavilnių regioninis parkas įsteigtas išsaugoti Kalnų, Šveicarijos, Iškartų, Barsukynės, Rokantiškių, Markučių bei Tuputiškių erozinius raguvynus su būdingomis augalų bendrijomis, Ribiškių ir Sapieginės erozinių vėduoklių kraštovaizdžio struktūrą, Lyglaukių didžiuosius erozinius atragius, Vilnelės slėnį; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų Rokantiškių ir Puškorių archeologines, Vilnios slėnio techninės kultūros vertybes bei gynybinių įrenginių liekanas. Verkių regioninis parkas įsteigtas išsaugoti Žaliųjų ežerų gilius dubaklonius, Neries šlaitus, Turniškės, Riešės ir Baltupio (Cedrono) upelių paslėnius; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų Verkių dvaro ansamblį su parku, senųjų tvenkinių sistema, senąja dvarviete bei Kalvarijų kultūros kompleksą - Šv. Kryžiaus bažnyčią ir Kryžiaus kelią, Trinapolio vienuolyno ansamblį, istoriškai susiklosčiusių kelių trasas, jų aplinką.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Gyvūnų globa, Menas ir kultūra
Plungės rajono savivaldybės administracija
Nuo 2012 metų balandžio 3 d. Plungės rajono savivaldybė sudarė sutartį dėl Neišimtinės licenzijos naudoti „Turizmo informacija“ logotipą. Sutartis sudaryta su Valstybiniu Turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos. Šia sutartimi Plungės rajono savivaldybė gavo teisę naudoti prekių ženklą „Turizmo informacija“ („i“ raidė žalios spalvos stačiakampyje ir užrašas „Turizmo informacija“) it taip pat suteikė galimybę būti užregistruotais Valstybinio Turizmo departamento prie Ūkio Ministerijos internetiniame puslapyje prie kitų turizmo informacijos centrų, ir įgavo teisę atlikti turizmo informacijos centrų veiklas. Plungės rajono savivaldybės turizmo informacijos centras renka, kaupia, parengia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius. Leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius, aptarnauja atvykstančius turistus, administruoja turizmo informaciją internetiniuose puslapiuose, dalyvauja turizmo parodose, projektinėje veikloje, organizuoja renginius ir formuoja rajono įvaizdį.
Savivaldybė: Plungės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Sartų regioninio parko direkcija
Pagrindiniai Sartų regioninio parko direkcijos veiklos tikslai: 1. užtikrinti Sartų regioniniame parke esančios ypač vertingos dubaklonių sankirtoje susiformavusios Sartų, Rašų ir gretimų ežerų sistemos, vertingų Dusetos girios ir Antazavės šilo biocenozių, regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių, iš jų – Dusetų urbanistinio komplekso, esamų piliakalnių ir parkų apsaugą; 2. organizuoti ir/ar vykdyti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą; 3. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose atitinkamuose regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose; 4. vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras
Teikiame šias paslaugas: - kelionių pardavimas - keltų, lėktuvų bilietų pardavimas - dokumentų ruošimas Rusijos ir Baltarusijos vizoms gauti; - mokesčių iš užsienio grąžinimas - maršrutų sudarymas - ekskursijų po Šakių kraštą organizavimas; - dokumentų spausdinimo, nuskaitymo paslaugos; - turistinės informacijos teikimas; - leidinių apie Šakių kraštą platinimas; - suvenyrų prekyba.
Savivaldybė: Šakių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
Šiaulių turizmo informacijos centras
Pagrindinis Šiaulių turizmo informacijos centras (toliau – TIC) veiklos tikslas yra rinkti, kaupti ir turistams bei Šiaulių miesto svečiams teikti informaciją apie Šiauliuose teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas miesto vietas ir kitus turistinius objektus, taip pat skleisti informaciją apie Šiauliių miestą. Nuolat renkame informaciją apie Šiaulių miesto turizmo išteklius ir atnaujiname ją lietuvių ir užsienio kalbomis Šiaulių TIC interneto svetainėje http://tic.siauliai.lt bei informaciniame terminale, esančiame šalia TIC. Taip pat renkame informaciją apie Šiauliuose vykstančius įvairaus pobūdžio renginius ir skelbiame juos Šiaulių renginių svetainėje www.siauliai-events.lt. Leidžiame turistinius žemėlapius ir kitus turistinius leidinius, rengiame gidų kursus. Organizuojame ekskursijas su gidais po Šiaulių miestą, kuriame naujus turistinius maršrutus. Siekdami sudaryti palankesnes verslo sąlygas Šiauliuose, organizuojame vienos dienos infoturus – pažintines keliones po Šiaulius – užsienio turizmo operatoriams ir žurnalistams. Turistinio sezono metu (balandžio - spalio mėn.) Šiaulių turizmo informacijos centre ir nuomojame dviračius. Didžiųjų švenčių metu organizuojame miestiečiams ir miesto svečiams šventes, organizuojame turizmo renginius ir kt. veiklas, vyksta amatininkų ir kt. prekybininkų mugės: Kalėdų ir Velykų miestelius. Švenčių metu organizuojame įvairias akcijas, žaidimus šiauliečiams ir miesto svečiams.
Savivaldybė: Šiaulių miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita
Šiaulių universiteto botanikos sodas
Šiaulių universiteto botanikos sodo misija stabdyti augalų rūšių ir jų genetinės įvairovės nykimą ir užkirsti kelią tolesniam gamtos aplinkos blogėjimui taikant šias priemones: didinant visuomenės supratimą apie augalų įvairovės vertę ir jai kylančias grėsmes; įgyvendinant praktinius veiksmus naudingus gamtinės aplinkos gerinimui; skatinti ir užtikrinti tausojantį gamtos išteklių naudojimą, išsaugant aplinką dabarties ir ateities kartoms. Botanikos sodas Šiaulių regione yra išskirtinė švietėjiška, rekreacinė, mokomoji ir tyrimų bazė. Jis atviras studentams, moksleiviams ir visuomenei – mokomuoju ir kultūriniu požiūriu svarbi institucija, aplinkosauginių ir gamtamokslinių idėjų skleidimo vieta. Botanikos sodas įtrauktas į Šiaulių informacinio turizmo centro organizuojamų kelionių maršrutą. Sodo plotas – 6,54 ha. Auginama apie 4 000 rūšių ir veislių augalų. Kaupiamas auginamų augalų sėklų fondas. Pagal Biologinės įvairovės konvencijos reikalavimus vykdomi sėklų mainai su daugiau kaip 300 pasaulio botanikos sodų. Įkurtos Lietuvos retųjų augalų, Lietuvos floros, Lietuviškų gėlių darželių kolekcijos. Botanikos sode praktikas atlieka Šiaulių universiteto įvairių studijų programų bei Šiaulių kolegijų studentai ir profesinio rengimo mokyklų moksleiviai.
Savivaldybė: Šiaulių miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita
Sirvėtos regioninio parko direkcija
Sirvėtos regioninio parko direkcija vykdo aplinkosauginę veiklą, organizuoja Švenčionių aukštumos gamtos elementų, kultūros paveldo vertybių apsaugą. Atkuria sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei lankytinų objektų būklę, vykdo švietėjišką ir kultūrinę veiklą, tuo propaguodama gamtos ir kultūros paveldo svarbą, vertę bei apsaugą. Taip pat organizuoja informacinių stendų, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų pažintinių takų, poilsiaviečių bei kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą, priežiūrą. Aptarnauja lankytojus Sirvėtos regioninio parko lankytojų centre, pristatant vidaus ekspoziciją, supažindinant žmones su šio krašto gamta ir kultūra. Įstaiga organizuoja regioninio parko taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją gamtos apsaugos, kultūros vertybių apsaugos, gamtos išteklių ir kitose srityse. Atlieka biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio stebėseną (monitoringą). Palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis.
Savivaldybė: Švenčionių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
Centro veikla: • vaikų vasaros poilsio bei vaikų ir jaunimo stovyklos ištisus metus; • įvairūs kultūriniai, pažintiniai renginiai mokiniams ir jaunimui; • jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (sporto salėje, sunkiosios atletikos įrenginių salėje, biliardinėje, VIPT); • seminarai mokytojams; • projektai; • konkursai bei parodos; • maitinimo, apgyvendinimo, sporto ir turizmo įrangos nuomos bei kt. paslaugos.
Savivaldybė: Švenčionių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
Tytuvėnų regioninio parko direkcija
Tytuvėnų regioninis parkas įkurtas 1992 m. siekiant išsaugoti kalvotų, pelkėtų, ežeringų apylinkių kraštovaizdį, senovinius Šiluvos ir Tytuvėnų urbanistinius paminklus, savitą gamtą bei kultūros paveldo vertybes. Parko teritorija užima 18159 hektarus Kelmės, Raseinių ir Radviliškio rajonuose. Siekiant geriau apsaugoti parko vertybes bei įgyvendinti kitus parko steigimo tikslus vertingiausiose parko teritorijose yra išskirti draustiniai - 8 gamtiniai ir 2 urbanistiniai. Trys draustiniai skirti pelkių apsaugai, du saugo vaizdingą kraštovaizdį, du retą gyvūniją ir augaliją ir vienas – išraiškingą reljefą. Tytuvėnų ir Šiluvos urbanistinių draustinių paskirtis išsaugoti senovinius miestelių centrus su kultūros vertybėmis. Ypatingos apsaugos vieta, kur draudžiama lankytis žmonėms yra rezervatas (išskirtas parko šiaurinėje dalyje esančiame Užpelkių miške). Šiluva – vieta kur 1608 m. apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Toje vietoje 1924 m. pastatyta įspūdinga balta koplyčia. Čia įvykęs apsireiškimas – vienas iš penkių Europoje, kurį oficialiai pripažįsta bažnyčia.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita
Varnių regioninio parko direkcija
Varnių regioninio parko direkcija yra biudžetinė įstaiga, pagal kompetenciją vykdanti Varnių regioninio parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių), biologinės įvairovės apsaugą, tvarkymą ir nuolatinę jų priežiūrą, skatinanti pažintinį turizmą, vykdanti ekologinį bei etnokultūrinį švietimą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuojanti, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla regioniniame parke atitiktų nustatytus saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo reikalavimus.
Savivaldybė: Telšių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras
Viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras įsteigta 1998 m. Tai Nemuno euroregiono (pasienio regiono) savivaldybių įsteigta įstaiga. Mes rengiame ir įgyvendiname strateginio planavimo, verslo, turizmo, žmogiškųjų resursų, kultūrinių mainų, aplinkosaugos projektus, apimančius Euroregiono Nemunas teritoriją, konsultuojame šioje teritorijoje esančias savivaldos ir kitas institucijas projektų ruošimo, įgyvendinimo bei tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. Plačiau: www.nemunas.info.
Savivaldybė: Marijampolės savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
VšĮ „Commune Art“
VšĮ „Commune Art“ - tai grupė kūrybiškų žmonių, kartu susibūrusių į kultūrinį judėjimą - kurti ir skatinti alternatyvų gyvenimo būdą. Esame susidomėję ir veikiame įvairiose meno formose: vizualinis menas, audio menas, piešimas, fotografija, muzika, architektūra, interjeras, šokis, filmų menas, animacija, vaidyba, renginių vadyba, scenografija ir kiti menai, paliečiantys širdį, pagimdantis idėją ir skatinantys kurti. Kai kurie iš mūsų jau esame savo sričių specialistais, kai kurie tik pradėję ta sritimi domėtis, bet mus visus vienija panašus požiūris į gyvenimą, todėl mes bandome dirbti kartu, pasiekti savo tikslus ir sukurti gražių dalykų!
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Informacinės technologijos, Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija
VšĮ „Meno ir verslo sinergija“
inTegra House – tai kūrybos ir sąmoningumo namai, kuriuose siekiame ugdyti sąmoningus žmones ir bendruomenes. Mūsų namai susideda iš 3 pagrindinių specializuotų erdvių: Sodų salės, Garso ir Judesio namelio, Formos ir Dailės namelio. Šiose erdvėje vyksta: mokymai, kūrybos ir terapijos užsiėmimai, koncertai, sveikatinimo ir kiti sąmoningumą ugdantys užsiėmimai. Kviečiame visus norinčius prisidėti prie esamų ir naujų projektų vystymo ir įgyvendinimo.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė, Sveikatos, Švietimo
VŠĮ „Spalvų Harmonija“
Pagrindinė veikla – meninis vaikų ugdymas kasdien po 4 val. Ši paslauga skirta vaikams, kurie nelanko standartinių visos dienos darželių. Vaikams pagal amžių vyksta įvairūs užsiėmimai: muzikos, dailės, loginiai, judesio, motorikai, terapiniai bei socialiniai raidai ugdyti. Vaikų amžius nuo 1 metų iki 5 metų.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto
VšĮ „Žaliasis taškas“
„Žaliasis taškas“ yra pirmoji ir didžiausia licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje, užsiimanti prekinių pakuočių atliekų tvarkymo koordinavimu. Nuo 2003 m. veikianti įstaiga šiuo metu atstovauja apie 2,7 tūkstančiams Lietuvos gamintojų ir importuotojų ir užima virš 50% rinkos. Pagrindinis mūsų tikslas – kurti veiksmingą bendrą pakuočių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų perdirbimo sistemą, maksimaliai mažinti aplinkos taršą pakuočių atliekomis bei didinti visuomenės sąmoningumą, skatinant rūšiuoti atliekas. Žaliasis taškas priklauso tarptautiniam „Pro Europe“ tinklui, vienijančiam 31 pakuočių tvarkymo organizacijas visoje Europoje. Žaliųjų taškų organizacijomis pasaulyje pasitiki daugiau kaip 170 tūkstančių įmonių.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
VšĮ „Zarasų rajono turizmo ir verslo informacijos centras“
VšĮ „Zarasų rajono turizmo centras“ yra viešoji įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra kurti patrauklų Zarasų rajono įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių turistams bei vykdyti aktyvią rinkodarą siekiant ekoniminės ir socialinės plėtros rajone. Pagrindiniai įstaigos uždaviniai yra: informacijos ir statistinių duomenų apie Zarasų rajono turizmo išteklius rinkimas, kaupimas, atnaujinimas, sisteminimas, analizė ir profesionali sklaida; informacijos apie rajono lankomus objektus, vietoves, vykstančius renginius, turizmo paslaugas bei turistinius produktus skelbimas ir nuolatinis informacijos atnaujinimas centro internetinėje svetainėje; Zarasų rajono turizmo išteklių pristatymas tikslinėms grupėms nacionalinėse bei tarptautinėse turizmo parodose, konferencijose bei kituose turizmo renginiuose ir kt.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita
1 2 3