Startuoja projektas „JUDAM“

Startuoja projektas „JUDAM“

 2019 m. balandžio 1 d. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) dėl projekto „JUDAM“ įgyvendinimo.

Projekto „JUDAM“ veiklos bus vykdomos 27 mėnesius, per kuriuos bus siekiama į projekto veiklas įtraukti 850 neaktyvių, niekur nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių, siekiant užtikrinti jų perėjimą po nedarbo, neveiklumo laikotarpio į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą.

 Ypatingas dėmesys bus skiriamas:

- jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų,

- turintiems problemų su teisėsauga,

- grįžusiems iš įkalinimo įstaigų,

- patiriantiems pajamų ar kitus nepriteklius,

- turintiems priklausomybes,

- gyvenantiems ar jau išėjusiems iš globos įstaigų.

 Su jaunuoliais dirbs 10 projekto partnerių ir 22 koordinatoriai visoje Lietuvoje (dalis koordinatorių veiklas pradeda nuo 2019 m. balandžio 15 d.). Siekiant, kad projekto koordinatoriai būtų kuo labiau pasiekiami jaunuoliams, projektų koordinatorių darbo vietos bus atviruose jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse, su jaunimu dirbančių organizacijų patalpose.

 Šiame projekte bus siekiama kiek įmanoma individualiau, lanksčiau pažvelgti į jauno žmogaus problemą ir ją spręsti atsižvelgiant į kiekvieno poreikius ir galimybes, tuo pačiu siekiant grąžinti jauną žmogų į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą. Tikimasi, kad iki trisdešimt procentų šių jaunuolių pavyks grąžinti mokytis ar dirbti.

 Platesnė informacija teikiama el. paštu [email protected] ir tel. 8 605 01626.