„Jaunimo savanoriška tarnyba“ įgyvendintame projekte „Atrask save“

2011 m. Lietuvoje įsigaliojo LR Savanoriškos veiklos įstatymas, kurio dėka savanorystė tapo reglamentuota ir teisiškai apibrėžta.

„Jaunimo savanoriška tarnyba“ – tai programa, skirta ne tik savanoriškai veiklai atlikti, bet ir savanoriui ugdyti.

Viena iš savanoriškos veiklos formų yra savanoriška tarnyba. Tai savanoriškos veiklos programa, skirta ne tik savanoriškai veiklai atlikti, bet ir savanoriui ugdyti. Savanoriškoje veikloje žmogus gali tobulėti kaip asmenybė, įgyti naujų žinių, ugdyti asmeninius gebėjimus, pasitikėjimą savimi, atsakomybę, mokytis spręsti asmenines problemas ir padėti kitiems spręsti jų problemas.

Savanoriškos tarnybos principai:

 • Savanoriškos veiklos intensyvumas – savanoriškas darbas atliekamas nuosekliai, kasdien po kelias valandas (intensyvi veikla leidžia mokytis ir tobulėti);
 • Sąlygų mokytis ir tobulėti sudarymas per neformaliojo ugdymo, tarpkutūrinio mokymosi ar kitokius metodus neformalioje aplinkoje;
 • Ugdomasis vadovavimas – savanoriui teikiamos konsultacijos, nuolatinis palaikymas, siekiant savanoriui atsakyti į kylančius klausimus, padėti mokytis ir tobulėti.

 

Daugiau apie „Jaunimo savanorišką tarnybą“ galite sužinoti socialiniame tinkle facebook ČIA

2013 m. patvirtinta Nacionalinė jaunimo savanoriškos veiklos programa, pagal kurią Lietuvoje 2013–2015 m. Jaunimo reikalų departamentas įgyvendino projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“. Tai buvo pilotinė nacionalinės savanorystės programa, kurios tikslas – remiantis ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarnybos modeliu, sukurti analogišką jaunimo savanoriškos tarnybos modelį Lietuvoje.

Projekte „Jaunimo savanoriška tarnyba“ dalyvavo beveik 700 jaunuolių ir beveik 40 proc. sėkmingai integravosi į darbo rinką arba grįžo į švietimo sistemą.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. „Jaunimo savanoriška tarnyba“ – Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ dalis. Savanorišką tarnybą atlikti gali bet kuris nedirbantis ir nesimokantis 15–29 metų amžiaus jaunuolis.

Savanoryste

 • Savanoriškos veiklos trukmė projekte „Atrask save“ - nuo 1 iki 4 mėn.
 • Jaunuolis įsipaireigoja savanoriauti nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį.
 • Savanoriams suteikiamos kompensacijos ir kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas:

Išlaidų paskirtis

Kompensuojama suma

Maistpinigiai

0,71 Eur/ savanorystės val.

Kelionės išlaidos (iš namų į savanorystės vietą ir atgal)

0,08 Eur/ km., iki 30 Eur/ mėn.

Jei savanoriaujama ne savo gyvenamojoje teritorijoje *:

Apgyvendinimo

Apie 150 Eur/mėn.

Kelionės namo

2 kartus per mėnesį, iki 15 Eur/mėn.

Savanorystės metu reikalingos priemonės:

Kanceliarinės ir specialiosios priemonės

30 Eur/mėn.

Projekto „Atrask save“ pasiekimų programa

Dalyvavimas „Atrask save“ pasiekimų programoje

Išduodamas pažymėjimas apie įgytus pasiekimus

Projekto savanoriai savo savanorišką tarnybą atlieka savanorius priimančiose organizacijose (PO), kurios  turi akreditaciją / leidimą dalyvauti projekte. Šiuo metu projekte yra akredituota daugiau nei 500 pelno nesiekiančių organizacijų, pasirengusių priimti savanorius.

 • PO įsipareigoja savanoriui sudaryti 20-25 val. per savaitę savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas bei būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai.
 • Taip pat PO skiria savo darbuotoją, kuris tampa savanorio kuratoriumi, kuris susitinka su juo bent kas dvi savaites savanorystės įsivertinimui. Kuratorius padeda jaunuoliui atsakyti į jam kylančius klausimus, kasdien skiria jam aiškiai suformuluotas užduotis, informuoja koordinuojančią organizaciją apie savanorio lankomumą.

Organizacijos apsisprendusios dalyvauti projekte ir priimti savanorius, turi užpildyti ir atsiųsti paraiškos formą el. paštu [email protected]. Dėl akreditacijos detalių su potencialiomis PO bus susisiekta tiesiogiai.

Projekte savanorystės veiklą koordinuoja Koordinuojančios organizacijos (KO). Šiose organizacijose dirba mentoriai, kurie yra atsakingi už jaunuolių palydėjimą viso savanorystės proceso metu, padeda jaunuoliams išsirinkti savanorystės vietą, užtikrina savanorio veiklai būtinų priemonių ir dalyvio lėšų gavimą, padeda savanoriui įsivertinti įgytas kompetencijas, teikia mentorystės paslaugas.

Mentoriai taip pat koordinuoja savanorius priimančias organizacijas ir dirba su akreditacijos siekiančiomis organizacijomis. Šiuo metu yra 6 savanorystę koordinuojančios organizacijos, dengiančios visą Lietuvą:

 1. VšĮ „Actio Catholica Patria“
 2. VšĮ „Socialinis veiksmas“
 3.  VšĮ „Tėviškės namai“
 4.  VšĮ „Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras“
 5. Asociacija „Mes šeima“
 6. Radvilų bendruomenė

Konktaktų skiltyje galite rasti konkrečioje savivaldybėje dirbančio mentoriaus kontaktus .