Statistika

Užimtumo tarnybos informacija apie lėšų panaudojimą ir rodiklius
 

Fizinio rodiklio pavadinimas

Skirta

Panaudota iki 2021-08-31

16–29 m. asmenys dalyvavę aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse

13.576.446,53

  7.713.246,29

Informavimas apie projektą

2.906,77

 59,29

 
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2021-08-31
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 5.500,00  3527
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys Skaičius 900  2080