Įgyk pranašumą

ANTRINĖS INTERVENCIJOS PROJEKTE "JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMAS"

Kas tai?

Projektu siekiama integruoti jaunuolius į darbo rinką. Projektas prisideda prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, jaunų bedarbių užimtumo didinimo, sudarant sąlygas dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

Kas gali dalyvauti?

Projekte gali dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruotas nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas nuo 16 iki 29 m. amžiaus, dalyvavęs Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektuose ("Atrask save", "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas", "Judam") ar pirminės intervencijos veiklose.

Projekto veiklos

Šio projekto metu jaunuoliams siūloma* dalyvauti profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu,  įdarbinimo subsidijuojant priemonėse, kaip nustato Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 37, 38, 39, 39(1),  43 straipsniai. 

Kur projektas įgyvendinamas?

Projekto veiklos vykdomos visoje šalyje.

Kiek laiko truks projektas?

Projekto veiklos bus įgyvendinamos nuo 2019-03-15 iki 2023-03-15.

Kas įgyvendina projektą?

Projektą vykdo Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (be partnerių).

Projektas  finansuojamas iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jaunuoliai projekte dalyvauja nemokamai.

Projekto vertė – 14.555.336,22 Eur

 *Asmenims siūloma dalyvauti priemonėse, jei dalyvavimas numatytas jų individualiuose  užimtumo veiklos planuose.