Statistika

Užimtumo tarnybos informacija apie lėšų panaudojimą ir pasiektus rodiklius
 
 Projekto lėšų panaudojimas

Fizinio rodiklio pavadinimas

Skirta

Panaudota iki 2021-08-31

Su jaunimu dirbančių specialistų darbo sąlygų sudarymas

4.356.230,11                                                                    

16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų asmenų kompetencijų didinimas ir integravimas į darbo rinką arba švietimo sistemą.

598.558,40

26.206,62

Informavimas apie projektą

25.713,21

 7.495,95

 
 
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2021-08-31
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 11500 10701
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys Skaičius 2300 5203