Ką turi padaryti?

 

  • Būti 16–29 metų amžiaus nedirbantis/-i, nesimokantis/-i ir mokymuose nedalyvaujantis/-i jaunuolis/-ė
  • Užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje (jei dar nesi to padaręs/-iusi)
  • Pasitarti su paskirtu Užimtumo tarnybos specialistu, kuris įvertins tavo įsidarbinimo galimybes, išreikšti norą dalyvauti projekto veiklose (dalyvavimas projekte turi būti numatytas tavo Individualaus užimtumo veiklos plane)

Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos apraše (toliau - Aprašas) galima susipažinti su  registracijos Užimtumo tarnyboje  ir sprendimo dėl statuso priėmimo tvarka (Aprašo II skyrius), Užimtumo tarnyboje registruotų darbo ieškančių asmenų priskyrimo darbo ieškančių asmenų grupėms pagal įsidarbinimo galimybes kriterijus (Aprašo III skyrius), individualios užimtumo veiklos planavimą (Aprašo IV skyrius) bei kita naudinga informacija.  Aprašo 6 priede galima rasti  įsidarbinimo galimybių vertinimo kriterijų lentelę.

 Sudalyvavęs projekte "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas", turėsi galimybę dalyvauti Užimtumo tarnybos projekte "Jaunimo užimtumo skatinimas", kurio metu jaunuoliams bus siūloma dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse: profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse.