Tobulėk

                                                                                                                                             Pixabay.com nuotrauka

  Jau NETRUKUS  bus pradėtas įgyvendinti pirminės intervencijos projektas „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“!  Šiuo metu vykdomi parengiamieji projekto darbai. Sek informaciją!

Kam skirtas projektas?

Projektas „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ skirtas vidutinių ir ribotų įsidarbinimo galimybių jaunimui.  Su jaunimu dirbs 90 specialistų, iš kurių 60 karjeros konsultantų, 5 teisininkai, 25 psichologai. Bus formuojami paslaugų paketai siekiant jaunimą įtraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį. Jaunimas  dalyvaus įvadiniuose susitikimuose, konsultavimo grupėse, supažindinime su švietimo sistemos galimybėmis ir samdomu darbu, apibendrinamuosiuose susitikimuose savęs įsivertinimui, susitikimuose su psichologais, darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavime bei susitikimuose su teisininkais. Projektas tęs Užimtumo tarnybos įgyvendinto pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ veiklas  integruojant jaunuolius į darbo rinką bei į švietimo sistemą.  

Kur projektas bus įgyvendinamas?

Projekto veiklos bus vykdomos visų savivaldybių teritorijose.

Kas įgyvendins projektą?

Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kas galės dalyvauti?

Projekte galės dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruotas vidutinių ir ribotų įsidarbinimo galimybių nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas nuo 16 iki 29 metų amžiaus.

Kiek laiko truks projektas?

Projekto veiklos bus įgyvendinamos 24 mėnesius.