Jaunimo situacija darbo rinkoje

2018 m.

Užimtumo tarnybos duomenų registre 2019 m. sausio 1 d. registruota 26,3 tūkst. 16 - 29 m. jaunuolių.  Jie sudarė 17 proc. visų darbo ieškančių asmenų.

Žemiausias jaunimo iki 29 m. nedarbas fiksuotas Skuodo – 2,3 proc., Pagegių – 2,8 proc., Šakių – 3,2 proc. ir Birštono – 3,2 proc. savivaldybėse. Aukščiausias jaunimo iki 29 m. nedarbas buvo registruotas Lazdijuose – 8,8 proc., Kelmėje – 7,5 proc., Alytuje – 7,4 proc. ir Biržuose – 7,3 proc.

Į Užimtumo tarnybą dėl darbo paieškos kreipėsi 78,8 tūkst. jaunų 16 – 29 m. asmenų. 44,5 proc. 16-29 m. registruoto jaunimo neturėjo profesinio pasirengimo, 55,5 proc. – buvo įgiję profesiją ar specialybę. Per metus 0,9 proc. punkto padidėjo vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų. 2018 m. darbo ieškojo 9,5 tūkst. absolventų, 2017 m. – 11 tūkst. Absolventų dalis tarp registruotų jaunų nedirbančių asmenų sudarė 12,1 proc., 2017 m. – 13,8 proc. Aktyviausi Vilniaus ir Kauno apskričių absolventai. Apie 45 proc. registruotų absolventų baigė profesinio mokymo įstaigas, 32 proc. – universitetus, 23 proc. – kolegijas, 1 proc. – aukštesniąsias mokyklas.

Per metus įdarbinta apie 20,2 tūkst. absolventų – 63,6 proc. daugiau nei 2017 m. (12,4 tūkst.), užimtumas suteiktas 71,4 tūkst. jaunuolių iki 29 metų. 3,2 tūkst. daugiau asmenų įsidarbino, palyginti su 2017 m. Parama įsitvirtinti darbo rinkoje pasinaudojo 13,8 tūkst. jaunuolių iki 29 metų. Dauguma rinkosi paramą mokymuisi – pradėjo mokytis darbo rinkoje paklausių profesijų – 6,2 tūkst., įsidarbino pagal pameistrystės darbo sutartį – 0,2 tūkst., atliko praktiką – 0,2 tūkst., 0,1 tūkst. jaunuolių pasitikrino per gyvenimą sukauptas kompetencijas ir įgijo jas patvirtinantį diplomą ar pažymėjimą.

Jaunimo situacija darbo rinkoje 2017 m.

šaltinis: Užimtumo tarnyba