Jaunimo garantijų projektų rezultatai

Detalūs projektų įgyvendinimo rezultatai skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje: