Statistika

Kviečiame susipažinti su jaunimo situacija darbo rinkoje, tendencijomis ir pasiektais rezultatais.

Nuosekliai gerėjantys jaunimo užimtumo rodikliai Lietuvoje rodo, jog perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką tampa sklandesnis. 

Šių ir kitų duomenų analizė leidžia teigti, kad Lietuvoje svarbiausios jaunimo nedarbo priežastys yra šios:

  • Neįgyta, arba įgyta nepakankama profesinė kvalifikacija;
  • Įgytos kvalifikacijos neatitikimas darbo rinkos poreikiams;
  • Praktinės patirties stoka;
  • Jaunuolių atkaklumo, darbo paieškos įgūdžių stoka;
  • Jaunuolių motyvacijos, socialinių kompetencijų stoka;
  • Darbo vietų kokybė ir neadekvačiai dideli jaunuolių lūkesčiai.

 

2017 m. trims iš keturių registruotų jaunuolių suteiktas užimtumas: 54 proc. jaunimo įsidarbino, daugiau nei 21 proc. dalyvavo darbo biržos organizuojamose priemonėse – įgijo kvalifikaciją, darbo įgūdžių darbo vietoje, gavo paramą darbo vietai steigti, įsidarbino, nes darbdaviams buvo kompensuojamos dalies darbo užmokesčio ir sumokamų mokesčių išlaidos. Po dalyvavimo priemonėse 83-92 proc. (priklausomai nuo priemonės) šių jaunuolių sėkmingai integravosi darbo rinkoje per 6 mėn.