Statistika

Kviečiame susipažinti su jaunimo situacija darbo rinkoje, tendencijomis ir pasiektais rezultatais.

Nuosekliai gerėjantys jaunimo užimtumo rodikliai Lietuvoje rodo, jog perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką tampa sklandesnis. 

Šių ir kitų duomenų analizė leidžia teigti, kad Lietuvoje svarbiausios jaunimo nedarbo priežastys yra šios:

  • Neįgyta, arba įgyta nepakankama profesinė kvalifikacija;
  • Įgytos kvalifikacijos neatitikimas darbo rinkos poreikiams;
  • Praktinės patirties stoka;
  • Jaunuolių atkaklumo, darbo paieškos įgūdžių stoka;
  • Jaunuolių motyvacijos, socialinių kompetencijų stoka;
  • Darbo vietų kokybė ir neadekvačiai dideli jaunuolių lūkesčiai.

 

2016 m. keturiems iš penkių registruotų jaunuolių suteiktas užimtumas: 60 proc. jaunimo įsidarbino, daugiau nei 18 proc. dalyvavo darbo biržos organizuojamose priemonėse – įgijo kvalifikaciją, darbo įgūdžių darbo vietoje, gavo paramą darbo vietai steigti, įsidarbino, nes darbdaviams buvo kompensuojamos dalies darbo užmokesčio ir sumokamų mokesčių išlaidos. Po dalyvavimo priemonėse 92–94 proc. (priklausomai nuo priemonės) šių jaunuolių sėkmingai integravosi darbo rinkoje per 6 mėn.