Savanorystės vietos

Elektrėnų kultūros centras
Elektrėnų savivaldybės kultūros centras įkurtas 2000 m. liepos 1d. (ankščiau – Kultūros namai). Kultūros centras užtikrina kultūrinę bei švietėjišką veiklą, organizuoja poilsį ir pramogas, puoselėja kraštui būdingas tradicijas, rūpinasi gyventojų kultūros ugdymu, etnokultūros puoselėjimu, papročiais ir tradicijomis. VšĮ Elektrėnų kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys. 2004 m. kovo 5 d. Elektrėnų savivaldybės kultūros centras buvo reorganizuotas į Viešąją įstaigą Elektrėnų kultūros centrą. Centre yra 400 vietų renginių salė, patalpos neformalaus ugdymo veiklai ir mėgėjų meno kolektyvams, dvi šokių salės. Nuo 2010 m. VšĮ Elektrėnų kultūros centre įkurtas „Jaunimo centras“. Bendradarbiauja su savivaldybės kultūros, švietimo ir papildomo ugdymo įstaigomis, dvasininkija, žiniasklaida, Lietuvos ir užsienio meno kolektyvais, meną ir aktyvų laisvalaikio praleidimą puoselėjančiomis visuomeninėmis organizacijomis. Elektrėnų kultūros centre dirba 19 kultūros ir techninių darbuotojų, veikia 24 mėgėjų meno kolektyvai. Per metus organizuojama apie 250 įvairių renginių ir valstybinių bei kalendorinių švenčių paminėjimų.
Savivaldybė: Elektrėnų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“
Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“ – savanorius vienijanti organizacija, vykdanti tarptautinius, vietinius savanorystės projektus bei įvairias jaunimo iniciatyvas. Vizija – būti aktyviausia savanorystę skatinančia organizacija, vienijančia iniciatyvius savanorius. Misija – padėti jaunimui atrasti save, plėsti akiratį per savanorystę bei jos metu įgyjama patirtį. Tikslai – parodyti alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis, dalyvaujant savanoriškose veiklose; skatinti neformalų mokymąsi; organizuoti mokymus savanorystės tema; suteikti galimybę jauniems žmonėms įgyvendinti savo iniciatyvas, prisijungti prie esamų veiklų; užsieniečių savanorių integracija Lietuvoje.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas
Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas yra konsultavimo ir mokymo įstaiga, kuri nusprendė savo profesionalų ir smagų kolektyvą papildyti entuziastingais, motyvuotais ir atvirų pažiūrų savanoriais. Pagrindinės instituto veiklos sritys yra šios: socialinio verslo skatinimas, Europos Sąjungos projektų rašymas ir įgyvendinimas, verslo planų ruošimas, investiciniai projektai, procesų optimizavimas, turistinės – mokomosios entreprenerių kelionės, techniniai įgyvendinamumo tyrimai ir rinkos tyrimų vykdymas, mokymai, verslo renginiai (komandos formavimas, gimtadieniai, šventinių dienų minėjimai ir t.t.), konsultacijos. Mūsų komandos nariai yra kūrybiški, novatoriški ir atkakliai siekiantys tikslo, kurie dalinsis savo žiniomis ir niekuomet neatsisakys padėti jauniesiems entuziastams. Savanorystės metu dažniausiai patirties įgyjama šiose srityse: internetinio puslapio ir socialinių medijų turinio kūrimas; pagalba projektų vadovui įgyvendinant projektus, grafinio dizaino sprendimai; marketingo ir pardavimų idėjos, informacijos paieška ir sisteminimas, savanoriai taip pat daugiau sužino apie socialinio verslo skatinimo galimybes Lietuvoje ir pasaulyje. Dauguma savanorių patvirtino, kad savanorystė Institute padėjo greičiau susirasti darbą, o geriausi savanoriai prisijungė prie mūsų kolektyvo.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
Galerija „Meno parkas“
Galerija organizuoja šiuolaikinio meno parodas, festivalius ir kitus renginius: menininkų kūrybos, leidinių pristatymus, susitikimus, paskaitas, simpoziumus ir plenerus. Leidžia knygas ir albumus. Užsiima jaunųjų menininkų kūrybos sklaida ir jų integravimu į kultūrinę veiklą.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
Gargždų atviras jaunimo centras
Gargždų atviras jaunimo centras (toliau – Jaunimo centras) įsteigtas 2016 m. vasario 2 d. Buveinės adresas Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r. Savo veiklą Jaunimo centras pradėjo 2016 m. balandžio 11 d., o nuo gegužės mėn. pradėjo dirbti jaunimo darbuotojai. Veikla: 2017.05.01 d. duomenimis Jaunimo centro bendras lankytojų skaičius - 279, unikalių lankytojų (pirmą kartą atėjusių) skaičius - 208 jaunuoliai, nuolatinių lankytojų skaičius (atėjusių bent 1 kartą savaitėje) - 82. Tai didelis pasiekimas visam Jaunimo centro kolektyvui. Užimtumo organizavimo veiklos: informavimas, konsultavimas, savanorystės skatinimas, renginiai, mokymai, proto mūšiai, stovyklos, žygiai, filmų vakarai ir naktys, sportinė veikla, kūrybinio mąstymo penkiakovė, muzikinė veikla, stalo žaidimai, tarpasmeninis kontaktas, orientacinės varžybos. Dirba 4 jaunimo darbuotojai (2 – Gargždų atvirame jaunimo centre, 1 – Veiviržėnų atviroje jaunimo erdvėje, 1 – Priekulės atviroje jaunimo erdvėje). Jaunimo darbuotojams į pagalbą ateina 3 savanoriai. Šiuo metu Jaunimo centras aktyviai dalyvauja Klaipėdos rajono savivaldybė administracijos projekte „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste, kurį finansuoja 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programa. Vykdant paslaugų plėtrą bei tarpžinybinį bendradarbiavimą, kuriama materialinė bazė, rengiama lauko užimtumo erdvė. Taip siekiama sudaryti dar didesnes galimybes prisidėti prie rizikos jaunimo socialinės atskirties mažinimo, konstruktyvaus dalyvavimo visuomeniniuose procesuose, jaunimo įsitraukimo į jam naudingą ir prasmingą veiklą, darbo rinkai reikalingų įgūdžių ugdymo ir didesnių karjeros galimybių užtikrinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo. Jau šiandien jaunuoliai, dalyvaudami atviro jaunimo centro veiklose, yra skatinami konstruktyviai kurti ateitį, ugdyti sveiką gyvenseną, įgyti įvairių profesinių amatų kompetencijų. Jaunimo centras orientuojasi į rizikos grupėms priklausančius jaunus žmones, tuo pačiu ir į NEET. Jaunimo centre planuojama plėsti ir stiprinti šias paslaugas: teikti prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas; organizuoti veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką, atsižvelgiant į savivaldybės padėtį; esant poreikiui ir galimybei, teikti kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms.
Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė, Sporto
Gargždų kultūros centras
Gargždų kultūros centras – daugiafunkcinis kultūros centras, kurio pagrindinis tikslas yra skatinant įvairias kultūros sritis, žanrus bei savo veikla puoselėjant mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą tenkinti Gargždų miesto, Jakų ir Dauparų – Kvietinių seniūnijų bendruomenių kultūrinius poreikius. Gargždų kultūros centras vykdo šias veiklas: poilsio organizavimo veiklą; koncertinę ir teatrinę veiklą; parodų rengėjų veiklą; būrelių ir studijų veiklą; scenos apipavidalintojų veiklą; reklamą; kino filmų (kiek leidžia sąlygos, kultūros centre, dažniau kino teatre ,,Minija“); turto, priklausančio patikėjimo teise nuomą; muzikos instrumentų, teatro dekoracijų, kostiumų nuomą; teikia kitas mokamas paslaugas; salių ir kitų meno įrenginių eksploatavimo veiklą; kitą, niekur kitur nepriskirtą laisvalaikio ir poilsio organizavimo, pramoginę, organizacijų bei verslo veiklą.
Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras
Laisvalaikio centras yra biudžetinė neformaliojo ugdymo įstaiga aktyviai dalyvaujanti organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikį Gargžduose ir visame Klaipėdos rajone, bei įgyvendinant jaunimo politikos tikslus. Laisvalaikio centre veikia įvairios meninės bei techninės saviraiškos studijos ir būreliai.
Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Švietimo
Gausių šeimų centras „Skruzdynėlis“
Pagalba gausioms šeimoms, jų užimtumo organizavimas, saviraiškos ir savipagalbos skatinimas, kultūrinių ir šviečiamųjų renginių organizavimas, įtraukiant į veiklas visus šeimos narius.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
Gražutės regioninis parkas
Gražutės regioninis parkas yra valstybės biudžetinė įstaiga, kurioje dirba 6 darbuotojai. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Gražutės regioninio parko unikalų kraštovaizdį, gamtos ir kultūros vertybes, išsaugoti biologinę įvairovę, atkurti sunaikintus gamtos ir kultūros objektus. Gražutės regioninis parkas, kurio plotas – 31 933 ha, apima dalį Zarasų ir Ignalinos rajonų. Parke saugomas miškingas ežeringas Šventosios aukštupio kraštovaizdis. Net 16 km tęsiasi reto gražumo, sudėtingiausią konfigūraciją Lietuvoje turintis vandens telkinys – Antalieptės marios su daugybe salų, pusiasalių ir įlankų. Parke tyvulioja švariausias Lietuvos ežeras – Šventas. Regioniniame parke prasideda Šventoji – gražiausia Rytų Aukštaitijos upė. Regioninis parkas yra labai miškingas.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita, Švietimo
Gyvūnų globos namai „Linksmosios pėdutės“
„Linksmosios pėdutės“ – tai beglobių kačiukų ir šuniukų globos namai. Pagrindinis mūsų darbo tikslas – kad pas mus patekę globotiniai būtų laimingi ir aprūpinti viskuo, kas būtina bet kuriam gyvūnui. Mes pasisakome už atsakingą ir kokybišką, o ne kiekybišką globą. Kiekvienas, dirbantis ar savanoriaujantis pas mus, turi stengtis, kad gyvūnas pas mus jaustųsi kaip namie. Vertiname ir palaikome bet kokią protingą iniciatyvą. Savanorių mes nemotyvuojame, jie jau turi ateiti motyvuoti, nusiteikę stengtis gyvūnų labui.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Gyvūnų globa
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras
Mokykloje įgyvendinamas pradinis, pagrindinis, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėliškio skyriuje – vidurinis ugdymas, organizuojama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės veikla. Organizuojamas neformalusis vaikų švietimas ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas. Sudaromos sąlygos mokinių saviraiškai ir kūrybinių poreikių tenkinimui organizuojant netradicines pamokas, mokyklinius renginius bei šventes, vykstant į pažintines mokomąsias išvykas, dalyvaujant edukacinėse programose bei projektinėje veikloje. Ypatingą dėmesį skiriame etniniam paveldui išsaugoti, mokykloje turime kraštotyrinį kampelį, organizuojame kalendorinio ciklo šventes (Užgavėnės, Kaziuko mugė, Atvelykis, adventiniai ir kalėdiniai renginiai).
Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla – bendrosios paskirties ir specialiojo ugdymo įstaiga, kurioje visapusiškai, harmoningai lavinami ir ugdomi vaikai, saugoma ir stiprinama jų sveikata, rūpinamasi jų fiziniu ir psichiniu saugumu, aktyvumu, saviraiška, skatinamas vaikų savarankiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, atskleidžiami ir ugdomi įvairūs gebėjimai, puoselėjama individualybė. Mokykloje organizuojamos įvairios pramogos, švenčiamos kalendorinės šventės, puoselėjamos krašto tradicijos, papročiai. Darželinukai kiekvienais metais dalyvauja įvairiuose rajoniniuose kultūriniuose renginiuose, piešinių ir darbelių parodose. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla - vaikui, jaunuoliui ir jo šeimai. Čia visi laukiami, išgirsti, suprasti, paguosti ir svarbiausia - priimti visi tokie, kokie yra. 1987 m. rugsėjo 1 d. Didžiasalyje duris pravėrė naujas vaikų lopšelis-darželis „Berželis“. Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. darželis reorganizuotas į Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Didžiasalio skyrių. Vidiškių vaikų darželis įsteigtas 1967 metais buvusio dvaro patalpose. 1984 metais darželis persikėlė į naujai pastatytą 140 vietų pastatą.
Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla – bendrosios paskirties ir specialiojo ugdymo įstaiga, kurioje visapusiškai, harmoningai lavinami ir ugdomi vaikai, saugoma ir stiprinama jų sveikata, rūpinamasi jų fiziniu ir psichiniu saugumu, aktyvumu, saviraiška, skatinamas vaikų savarankiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, atskleidžiami ir ugdomi įvairūs gebėjimai, puoselėjama individualybė. Mokykloje organizuojamos įvairios pramogos, švenčiamos kalendorinės šventės, puoselėjamos krašto tradicijos, papročiai. Darželinukai kiekvienais metais dalyvauja įvairiuose rajoniniuose kultūriniuose renginiuose, piešinių ir darbelių parodose. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla - vaikui, jaunuoliui ir jo šeimai. Čia visi laukiami, išgirsti, suprasti, paguosti ir svarbiausia - priimti visi tokie, kokie yra. 1987 m. rugsėjo 1 d. Didžiasalyje duris pravėrė naujas vaikų lopšelis-darželis „Berželis“. Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. darželis reorganizuotas į Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Didžiasalio skyrių. Vidiškių vaikų darželis įsteigtas 1967 metais buvusio dvaro patalpose. 1984 metais darželis persikėlė į naujai pastatytą 140 vietų pastatą.
Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla – bendrosios paskirties ir specialiojo ugdymo įstaiga, kurioje visapusiškai, harmoningai lavinami ir ugdomi vaikai, saugoma ir stiprinama jų sveikata, rūpinamasi jų fiziniu ir psichiniu saugumu, aktyvumu, saviraiška, skatinamas vaikų savarankiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, atskleidžiami ir ugdomi įvairūs gebėjimai, puoselėjama individualybė. Mokykloje organizuojamos įvairios pramogos, švenčiamos kalendorinės šventės, puoselėjamos krašto tradicijos, papročiai. Darželinukai kiekvienais metais dalyvauja įvairiuose rajoniniuose kultūriniuose renginiuose, piešinių ir darbelių parodose. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla - vaikui, jaunuoliui ir jo šeimai. Čia visi laukiami, išgirsti, suprasti, paguosti ir svarbiausia - priimti visi tokie, kokie yra. 1987 m. rugsėjo 1 d. Didžiasalyje duris pravėrė naujas vaikų lopšelis-darželis „Berželis“. Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. darželis reorganizuotas į Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Didžiasalio skyrių. Vidiškių vaikų darželis įsteigtas 1967 metais buvusio dvaro patalpose. 1984 metais darželis persikėlė į naujai pastatytą 140 vietų pastatą.
Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Jasiuliškių socialinės globos namai
Įlgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su psichine negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojų užimtumas bei socialinių įgūdžių ugdymas – čia dirbančių žmonių uždavinys. Žmonės, dirbantys socialinės globos sferoje, privalo ne tik užtikrinti saugų ir orų žmonių su negalia gyvenimą, jie taip pat turi pasirūpinti jų užimtumu, socialinių įgūdžių ugdymu. Tam, kad čia gyvenantys žmonės jaustųsi kuo pilnavertiškiau ir tam, kad jų gyvenimas globos namuose būtų kuo įvairesnis ir yra rengiamos įvairios užimtumo programos, šventės, renginiai.
Savivaldybė: Ukmergės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Jaunimo bendrija Sėlos Ramuva
Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“ įkurta 1996 metais. Šiuo metu vienija 49 narius. Kaip ir kiekvienoje nevyriausybinėje organizacijoje, taip pat ir pas mus vyksta nuolatinė narių rotacija. Veiklos bei jų intensyvumas taip pat greitai keičiasi. Esame vykdę projektus „Mes kitokie, bet vieni iš daugelio“ 2008 m. (jaunimo šventė, dailės pleneras), „Mano vardas Sėlis, pavardė Lietuvis“ 2010 m. (avangardinis pasirodymas), „Jei tu obelietis...“ 2010 m. (šventė vaikams), „Tobulėk sveikai ir įdomiai gyvendamas“(žygis baidarėmis). 2013 metais Obeliuose įkūrėme atvirą erdvę jaunimui. Čia vykdomos įvairios jaunimo inicijuotos veiklos: susitikimai, bendravimas, repeticijos, žaidimai, kūrybinė veikla. Svarbiausi pasiekimai pasireiškė per aktyvų jaunimo dalyvavimą, savanoriškai, savarankiškai, pagal jų poreikius organizuojamas veiklas. Susikūrė neformalios grupės: fotografijos mylėtojų, minuojančių gitaristų ir jaunųjų fakyrų. Didžiausias dėmesys buvo ir yra skiriamas Tarptautiniams jaunimo apdovanojimams. Šioje programoje galime džiaugtis nemažais pasiekimais. Turime 17 jaunų žmonių , kurie pasiekė bronzos lygmenį, 7 jaunus žmones, kurie pasiekė sidabro lygmenį ir 2014 metais vienas vaikinas (vienas iš pirmųjų Lietuvoje) pasiekė aukso lygmenį.
Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Jaunuolių dienos centras
Panevėžio jaunuolių dienos centras – tai biudžetinė socialinės paskirties įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 metų amžiaus, teikianti darbinio užimtumo, laisvalaikio organizavimo, neformalaus ugdymo ir globos paslaugas. Tikslas – ugdyti žmogų, kuris gebėtų kuo savarankiškiau pažinti jį supantį pasaulį, bendrauti, realizuoti save ir visapusiškai integruotis į visuomenę. Steigėjas – Panevėžio miesto savivaldybė. Įstaigą lanko 50 sutrikusio intelekto jaunuoliai nuo 18 iki 40 m. amžiaus, dirba 22 darbuotojai.
Savivaldybė: Panevėžio miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras puoselėja, skleidžia etninę kultūrą, vykdo mėgėjų meno veiklą, organizuoja edukacinius, šveičiamuosius, pramoginius renginius, tenkina savo miesto bendruomenės kultūrinius poreikius, vykdo profesionalaus meno sklaidą, dirba jaunimo užimtumo linkme.
Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Jiezno žmonių su negalia sąjunga
Atstovauja ir gina Sąjungos narių pilietines, socialines ir ekonomines teises. Kuria ir įgyvendina neįgalių asmenų medicininę, profesinę reabilitaciją, socialinę integraciją ir kitas programas, atsižvelgiant į Sąjungos narių poreikius, interesus, galimybes. Sąjungos nariai dalyvauja kultūrinėje, sportinėje veikloje. Veikia kūrybinės dirbtuvės. Gaminame iš odos, modelino. Siuvame, mezgame, veliame įvairius dirbinius. Aktyvus šiaurietiško ėjimo klubas. Nepasiturintiems sąjungos nariams dalijame maistą gautą iš „Maisto banko“.
Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
Jonavos raj. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
• koordinuoti Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; • užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politikos klausimus; • stiprinti bendradarbiavimą tarp Jonavos rajono savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, verslo sektoriumi. • atstovavimas/dalyvavimas Jonavos rajono savivaldybės komisijose, jaunimo reikalų taryboje; • dalyvavimas Lietuvos jaunimo reikalų tarybos (LiJOT) vykdomose veiklose; • regioninės politikos plėtra ir „Apskritųjų stalų“ bendradarbiavimas; • tarptautiniai jaunimo mainai seminarai, mokymai, susitikimai, jaunimo konferencijos/diskusijos/debatai • jaunimo organizacijų mugės atstovavimas/dalyvavimas Jonavos rajono savivaldybės komisijose, jaunimo reikalų taryboje.
Savivaldybė: Jonavos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė
1 2 3 4 5 6 7 ... 29 30 31