Savanorystės vietos

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Žemaitijos nacionalinis parkas yra saugoma teritorija, įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių Nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato“ (Žin., 1991, Nr.13-332), siekiant išsaugoti nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksus bei kultūrinį paveldą, reprezentuojančius Žemaitijos etnokultūrinės srities gamtos ir kultūros savitumus, užtikrinti subalansuotą gamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams.
Savivaldybė: Plungės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Žemaitijos turizmo informacijos centras
Viešoji įstaiga Žemaitijos turizmo informacijos centras, kurio steigėjas yra Telšių rajono savivaldybės taryba, yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Pagrindinis viešosios įstaigos veiklos tikslas – vykdyti veiklą, susijusią su turizmo informacijos mokamų ir nemokamų paslaugų teikimu Žemaitijoje Lietuvos Respublikos bei užsienio piliečiams.
Savivaldybė: Telšių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Žiežmarių kultūros centras
Kultūros centras savo veikla siekia puoselėti Žiežmarių, Žiežmarių ir Nemaitonių apylinkių seniūnijų etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkinti Žiežmarių krašto bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.
Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
„Bonsai studija“
VšĮ „Bonsai studija“ įkurta 1994 m., kurios misija: supažindinti Lietuvos gyventojus su Japonijos kultūra, tradicijomis, menais bei filosofija. Ugdyti meilės gamtai jausmą, mokyti stebėti mylėti ir saugoti augalų pasaulį. Pagrindinė organizacijos veikla būtų parodų organizavimas, mokymai, apželdinimo ir priežiūros paslaugos. Organizacijos tikslai ir uždaviniai, tai supažindinti Lietuvos gyventojus su Japoniškų sodų ir žemaūgių medelių formavimo (auginimo) menu ir filosofija bei pasidalinti žemaūgių medelių auginimo žinovų ir mėgėjų patirtimi. Ši meno rūšis galėtų tapti nauja jų laisvalaikio praleidimo forma, plėtoti VšĮ Bonsai studijos veiklą, aktyviau įtraukti vaikus, rengiant įvairius mokymo seminarus, pasikviečiant bonsai meistrus iš įvairių pasaulio bei Europos šalių.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
„Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“ 18 metų dirba su vaikais. Dirbame su 40 vaikų ir 20 paauglių iš 34 socialinę atskirtį patiriančių šeimų. Vaikai nuo 6 iki 15 metų konsultuojami pedagogo paruošia centre pamokas, pamaitinami, jiems pravedamos socialinių įgūdžių formavimo pamokėlės, psichologinio atsparumo ugdymo užsiėmimai, o laisvalaikiu mokosi liaudies amatų. Sulaukę 15 metų, vaikai palieka mūsų VDC ir nebetenka galimybės tobulinti liaudies amatų įgūdžių, išreikšti save per kūrybą. Kad jie nelengvu paauglystės laikotarpiu neliktų be suaugusiųjų globos, prie VDC įsteigta Amatų studija. Ją lanko ir VDC vyresni vaikai, ir iš VDC išėję paaugliai, ir Akmenės miestelio bei aplinkinių kaimų jaunimas, besidomintis liaudies amatais ir kita menine saviraiška. Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Akmenės VDC persikėlė į naujas, erdvias patalpas. VDC dirba 8 val. per dieną.
Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
„Gelbėkit Vaikus“ Marijampolės Vaikų dienos centras
„Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centras. Marijampolėje veiklą pradėjo 1999 m. spalio 1d. Per 14-a gyvavimo metų vaikų dienos centrą lankė 260 vaikų. 2003 m. Patašinės km. Marijampolės sav. Buvo įkurtas dar vienas VDC. 2007 m. Marijampolėje buvo įkurtas dar vienas - VDC. Pagrindinis centro tikslas – mažinti vaikų, augančių skurstančiose šeimose, socialinę atskirtį teikiant socialines ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams
Savivaldybė: Marijampolės savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
„Investors’ Forum“
„Investors‘ Forum“ yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką. „Investors Forum“ misija: gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene. Asociacija ieško savanorio darbui su projekto rėmuose veikiančia skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“, kuri vienija skaidriai ir atsakingai veikiančias įmones Lietuvoje. „Baltosios bangos“ įmonėms suteikiamas skaidraus verslo ženklas. Juo pažymėta įmonės produkcija ar kita infomacinė medžiaga primena, kad bendrovė savo pavyzdžiu padeda diegti Lietuvoje skaidraus ir sąžiningo verslo principus, pasisako už etiško verslo kultūrą, o kartu simbolizuoja nuolatinį bendrovės rūpestį savo pačios reputacija.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
„Lesė“
„Lesė” yra viena didžiausių savanoriškų gyvūnų globos organizacijų Lietuvoje, kuri užsiima: •gyvūnų gelbėjimu ir laikina globa; •sterilizacijos finansavimu ir vykdymu (įskaitant „Pagauk-Sterilizuok-Paleisk” laukinėms katėms); •naujų namų paieška gyvūnams (gyvunugloba.lt); •visuomenės švietimu.
Savivaldybė: Kauno rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Gyvūnų globa
„Meda Project“
VšĮ „Meda Project“ yra pirmoji įstaiga Lietuvoje, Respublikiniu mastu vykdanti švietėjišką, socialinę, edukacinę, kultūrinę, terapinę ir reabilitacinę veiklą naudojant unikalią visame pasaulyje „Ebru meno - tapymo ant vandens” techniką, įtrauktą į UNESCO paveldo sąrašą. Ebru meną, kaip terapinę, ugdomąją priemonę, esame pritaikę: neformaliojo vaikų švietimo, iki mokyklinio ugdymo sektoriuose, gydymo įstaigose, reabilitacijos projektuose, (dirbame su specialiuosius poreikius, įvairias priklausomybes turinčiais vaikais/jaunuoliais/suaugusiais), seminaruose, gyvose meninės saviraiškos studijose, konsultacijose, užsiėmimuose, renginiuose, socialinėse akcijose, projektuose. Mūsų veiklos pagrindinis tikslas, kad ebru meno - terapinės, emocinio intelekto lavinimo/emocinį raštingumą ugdančios programos, pasiektų kiekvieną Lietuvos vaiką, nepriklausomai nuo jo šeimos socialinio statuso, emocinės ar fizinės būklės! Kaune ir Šiauliuose įkurtose “Ebru Art” studijose bei visoje Lietuvoje įstaiga įgyvendina: - Socialinį neformalaus ugdymo projektą “Ebru menas - tapymas ant vandens”, mobilus respublikinis projektas vaikams, suaugusiems ir šeimoms. - Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) akredituotą programą “Ebru - raktas į šeimos gerovę”, akreditacija respublikiniu mastu; - Socialinę akciją “Už spalvingą ir teisingą vaikystę…!”, respublikiniu mastu; - Privačias konsultacijas - depresijos, priklausomybių, savižudybių, vaikų auklėjimo programų parengimo, profesijos pasirinkimo, poros santykių suderinamumo klausimais, respublikiniu mastu; - “Socialinės reabilitacijos projektus” Kaune; Bendradarbiaujame, esame socialiniai partneriai įvairiuose projektuose su daugiau, kaip 50-šimt įstaigų/savivaldybių/organizacijų/įmonių.
Savivaldybė: Šiaulių miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
„Pagalbos centras“
Tai yra nevyriausybinė organizacija, teikianti nemokamas socialines paslaugas. Viešoji įstaiga „Pagalbos centras“ turi tris vaikų dienos centrus: Biržuose, Papilio miestelyje ir Pačeriaukštės kaime. Šiuos dienos centrus lanko įvairaus amžiaus vaikai iš socialinės rizikos ir gausių šeimų. Centruose dirba dvi socialinės pedagogės, socialinės darbuotojos, kurios organizuoja vaikams užsiėmimus, ruošia juos šventėms, padeda išmokti dainuoti, šokti, piešti, karpyti, rašyti, ugdo atsakomybę, savarankiškumą, rūpestingumą, kūrybiškumą. Dienos centruose vaikams suteikiama galimybė pavalgyti pietus (dirba virėjos, kurios kasdien gamina įvairius patiekalus).
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
„Robotikos mokykla”
Robotinių sistemų kūrimas, inžineriniai mokymai, darbas su 3D printeriais. Novatoriskų mokymo priemonių kūrimas. Vadybinė veikla padedant kurti technologiškai apsišvietusią Lietuvą. Tiesiogiai prisidedame prie pagalbos smalsiesiems, siekiantiems žinių ir vykdant fantastiškus, bet jų galimybes kartais pralenkiančius projektus. Inžinerinė veikla, kuriant naujus mokomuosius ir kitokius produktus. Inžinerijos, programavimo, elektronikos, projektavimo, konstravimo mokymai nuo pradinių klasių iki suaugusiųjų. Taip pat įvairiausių inžinerinių išradimų ir konstrukcijų kūryba.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Kita
„Transparency International” Lietuvos skyrius
„Transparency International“ Lietuvos skyrius yra vienas iš daugiau nei šimto tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ nacionalinių padalinių, Lietuvoje veikiantis nuo 2000 m. Dirbame žiniasklaidos, nevyriausybinio sektoriaus, viešosios politikos bei viešųjų finansų skaidrumo, informacinių technologijų taikymo skaidrumui didinti, jaunimo antikorupcinio švietimo ir kitose srityse. Nuolat dirbame su jaunimu (organizuojame susitikimus mokyklose, dalyvaujame dirbtuvėse su studentais, vasarą rengiame tarptautinę skaidrumo mokyklą aktyviam jaunimui), dėl to džiaugiamės galėdami įtraukti į savo veiklas jaunus žmones.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Švietimo
1 2 3 ... 25 26 27 28 29 30 31