Savanorystės vietos

VšĮ „Skudutiškio akademija“
Organizacijos įstatuose numatyti tikslai:  mokymosi visą gyvenimą ir neformalaus suaugusiųjų švietimo plėtra;  šeimos socialinės ir ekonominės atsakomybės ugdymas;  palaikymo ir pagalbos šeimai priemonių organizavimas. Veiklos: vaikų dienos centrų veiklos organizavimas, šeimų socialinis, emocinis, ekonominis, tėvystės įgūdžių ugdymas, dieninės stovyklos, individualios konsultacijos.
Savivaldybė: Utenos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ „Skudutiškio akademija“
Organizacijos įstatuose numatyti tikslai:  mokymosi visą gyvenimą ir neformalaus suaugusiųjų švietimo plėtra;  šeimos socialinės ir ekonominės atsakomybės ugdymas;  palaikymo ir pagalbos šeimai priemonių organizavimas. Veiklos: vaikų dienos centrų veiklos organizavimas, šeimų socialinis, emocinis, ekonominis, tėvystės įgūdžių ugdymas, dieninės stovyklos, individualios konsultacijos.
Savivaldybė: Utenos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ „Soneima"
Viešosios įstaigos „Soneima“ pagrindinis tikslas – įdarbinti tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą. Skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką ir mažinti jų socialinę atskirtį. Įstaigoje šiuo metu dirba 38 darbuotojai. Iš jų 36 negalią turintys asmenys. Įmonė teikia šias paslaugas: gaminių gamyba iš medienos; maketavimo (vizitinių kortelių, skrajučių ir t.t..); atviručių, kvietimų, stalo kortelių gamyba; kopijavimo paslaugos; laminavimo, įrišimo paslaugos; įvairių suvenyrų gamyba; graviravimas ant įvairių daiktų (lazeriu ar rankiniu būdu); gintaro gręžimo ir vėrimo paslaugos; priimami individualūs užsakymai.
Savivaldybė: Telšių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VŠĮ „Spalvų Harmonija“
Pagrindinė veikla – meninis vaikų ugdymas kasdien po 4 val. Ši paslauga skirta vaikams, kurie nelanko standartinių visos dienos darželių. Vaikams pagal amžių vyksta įvairūs užsiėmimai: muzikos, dailės, loginiai, judesio, motorikai, terapiniai bei socialiniai raidai ugdyti. Vaikų amžius nuo 1 metų iki 5 metų.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto
VšĮ „Specializuoti Muniškių socialinės globos namai“
Muniškių socialinės globos namai yra viešoji įstaiga, teikianti ilgalaikę/ trumpalaikę (nuo 1 mėnesio iki 6 mėnesių), socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Įstaigoje gyvena asmenys, kuriems nustatytos įvairios negalės, didesnė jų dalis – sergantys Alzhaimerio liga ar įvairiomis demencijos formomis.
Savivaldybė: Kauno rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Sveikatos
VšĮ „Telšių Uodegėlė“
Telšių Uodegėlė savo veiklą pradėjo 2016-01- 28d. „Telšių Uodegėlė„ – ne pelno siekianti, savanoriška gyvūnų globos asociacija. Surenkame gyvūnus iš gatvės, atiduotus iš namų bei rastus ir pasiklydusius, išgydome bei randame jiems naujus namus. Kasdien savanorių laukia apie 40-50 gyvūnų, kuriuos reikia prižiūrėti, pamaitinti, pavedžioti ir išvalyti. Šiuo metu pas mus savanoriauja 18 savanorių.
Savivaldybė: Telšių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Gyvūnų globa, Švietimo
VšĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“
Šiame centre vaikai gali dar labiau atskleisti savo talentus, lavinant juos nuo pat mažumės. Linksmai ir kūrybingai leisdami laiką su patyrusiais mokytojais ir naujais draugais, vaikai žingsnis po žingsnio žengia į žinių ir kūrybos pasaulį: susipažįsta su raidėmis ir skaičiukais, mankštinasi, mokosi užsienio kalbų, skaito pasakas, žaidžia, dainuoja, groja, kuria bei mokosi pažinti save ir kitus, ugdo savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir juos supančiu pasauliu.
Savivaldybė: Jonavos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
VšĮ „Vaikystės institutas”
VšĮ „Vaikystės institutas“ visiems ikimokyklinukams (amžiaus grupės 1-2 m., 2-3 m., 3-7 m.) neaprėpiamų galimybių Sodas. Glaudžiai bendradarbiaujant su UAB „Vaikystės sodas“ ruošiami geriausi specialistai, taikomi naujausi ugdymo metodai, įgyvendinamos moderniausios programos, ateityje planuojama atlikinėti mokslinius tyrimus pasaulio mastu. Vaikai, lankantys „Vaikystės sodą“ kiekvieną dieną susipažįsta su jais supančiu pasauliu vis kitu kampu. Ypatingai didelį dėmesį skiriame ugdyti vaikų kūrybiškumui, raštingumui, emociniam intelektui, matematikai ir gamtos mokslams – yra skatinama visapusiška vaikų raida. Vaikai pas mus tampa Mažaisiais Mokslininkais, darančiais įvairiausius eksperimentus, matematikos žinovais, pastebinčiais matematiką kiekviename žingsnyje, meno kritikais, susipažįstančiais su menu keliaujant po galerijas, muziejus, keliautojais, vykstančiais į parkus, bibliotekas, baseinus, kulinarais - susipažįstančiais su kulinarinėmis subtilybėmis. Emocinio intelekto žaislų – Kimočių - pagalba mokomės pažinti savo jausmus, elgtis pagarbiai ir maloniai. VŠĮ „Vaikystės institutas“ kartu su UAB „Vaikystės sodas“ didžiausią dėmesį skiria ne vien tik vaikų ugdymui, bet ir dalinasi gerąja patirtimi su ikimokykliniu sektoriumi visoje Lietuvoje.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
VšĮ „Žaliasis taškas“
„Žaliasis taškas“ yra pirmoji ir didžiausia licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje, užsiimanti prekinių pakuočių atliekų tvarkymo koordinavimu. Nuo 2003 m. veikianti įstaiga šiuo metu atstovauja apie 2,7 tūkstančiams Lietuvos gamintojų ir importuotojų ir užima virš 50% rinkos. Pagrindinis mūsų tikslas – kurti veiksmingą bendrą pakuočių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų perdirbimo sistemą, maksimaliai mažinti aplinkos taršą pakuočių atliekomis bei didinti visuomenės sąmoningumą, skatinant rūšiuoti atliekas. Žaliasis taškas priklauso tarptautiniam „Pro Europe“ tinklui, vienijančiam 31 pakuočių tvarkymo organizacijas visoje Europoje. Žaliųjų taškų organizacijomis pasaulyje pasitiki daugiau kaip 170 tūkstančių įmonių.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
VšĮ „Zarasų rajono turizmo ir verslo informacijos centras“
VšĮ „Zarasų rajono turizmo centras“ yra viešoji įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra kurti patrauklų Zarasų rajono įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių turistams bei vykdyti aktyvią rinkodarą siekiant ekoniminės ir socialinės plėtros rajone. Pagrindiniai įstaigos uždaviniai yra: informacijos ir statistinių duomenų apie Zarasų rajono turizmo išteklius rinkimas, kaupimas, atnaujinimas, sisteminimas, analizė ir profesionali sklaida; informacijos apie rajono lankomus objektus, vietoves, vykstančius renginius, turizmo paslaugas bei turistinius produktus skelbimas ir nuolatinis informacijos atnaujinimas centro internetinėje svetainėje; Zarasų rajono turizmo išteklių pristatymas tikslinėms grupėms nacionalinėse bei tarptautinėse turizmo parodose, konferencijose bei kituose turizmo renginiuose ir kt.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita
Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
VDU Kauno botanikos sodas (toliau KBS) – atviriausias visuomenei akademinis universiteto padalinys. KBS įkurtas 1923 m. vaizdingoje Aukštosios Fredos dvaro sodyboje, kuriai priklauso ir didelis brandus parkas su tvenkiniais (bendra teritorija 72,5 ha). Svarbiausia KBS funkcija yra formuoti, saugoti ir tirti augalų kolek-cijas, kurios yra svarbios visuomenės ekologiniam švietimui. Kolekcijų augalai panaudojami pristatant unikalų augalų pasaulį visuomenei, formuojant ekologinę savimonę. KBS kolekcijas sudaro per 7300 augalų taksonų, kurie auginami lauko kolekcijose ir didžiausioje Lietuvos oranžerijoje. KBS lankytojų skaičius – daugiau kaip 55 tūkst. per metus.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita, Menas ir kultūra, Švietimo
Zarasų krašto muziejus
Muziejus dalyvauja formuojant Zarasų rajono savivaldybės kultūros politiką ir strategiją kultūros paveldo srityje. Muziejus yra didžiausia Zarasų krašto kilnojamo paveldo saugykla, sukaupusi per 18 tūkst. eksponatų, kurioje saugomi pagrindiniai Zarasų krašto istorijos ir etninės kultūros rinkiniai. Muziejaus veikla priklauso nuo Lietuvos kultūros politikos, šalies ir rajono ekonomikos lygio, jos veiksnių, visuomenės aktyvumo, informacijos ir kultūros poreikio. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje suteikia plačias galimybes tarptautiniams kultūros mainams, padeda stiprinti priklausymo bendrai Europos tautų kultūros erdvei jausmą ir sudaro galimybes krašto kultūros sklaidai.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga
Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga įkurta 1997 m. vienija virš 500 narių. Neįgaliųjų skaičius nuolat auga ir poreikis naudotis sąjungos teikiamomis paslaugomis didėja, tad numatomas veiklų tęstinumas. Vienas iš asociacijos tikslų: teikti neįgaliesiems dienos centro užimtumo paslaugas, padėti integruoti neįgaliuosius į visuomenę. Tad kiekvieną darbo dieną organizuojama pagalba neįgaliesiems namuose, asmeninio asistento pagalba, dienos užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, savarankiškumo palaikymo paslaugos neįgaliesiems. Teikiama asmens higienos pagalba neįgaliesiems. Sudaromos sąlygos kuo funkcionaliau tvarkyti savo gyvenimą, higieninius įgūdžius, apsitarnauti pačiam. Veikia meninės / teatrinės studijos „Meno pasaulyje“ užsiėmimai.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Zarasų rajono Sadūnų kaimo bendruomenė
Bendruomenės veiklos: 1. Tenkina svarbiausius socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius; 2. Puoselėja šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes; 3. Kuria saugią ir patogią gyvenamąją aplinką; 4. Dalyvauja įvairių programų konkursuose; 5. Buria bendruomenės narius bendrai veiklai; 6. Organizuoja įvairius renginius, mokymus, ekskursijas; 7. Rūpinas kultūrinio gamtinio paveldo išsaugojimu,remia bei inicijuoja vietinio užimtumo, ekonominius projektus užtikrinančius bendruomenės gyventojų gerovę; 8. Bendrauja su mokymo, kultūros, gydymo, įstaigomis bei vietos specialistais, šviesuoliais; 9. Rūpinasi bendruomenės senjorais, neįgaliaisiais; 10. Organizuoja įvairius renginius, diskusijas, sportines varžybas; 11. Įrengta skalbykla žmonėms, kurie neturi galimybių įsigyti ar nesugeba naudotis skalbimo mašimomis; 12. Įrengta kirpykla į kurią 2 kartus per mėnesį atvyksta kirpėja iš Dusetų. Kirpykla naudojasi visi bendruomenės nariai, neįgaliusius kirpėja kerpa klientų namuose.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Sveikatos
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka – kultūros, informacijos ir švietimo institucija, suteikianti visuomenės nariams nemokamą prieigą prie mokslo ir meno kūrinių įvairovės bei naujų informacinių technologijų. Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje sukurta draugiška erdvė, kurioje palankios sąlygos žmogui plėtoti prasmingo ir laimingesnio gyvenimo perspektyvas – atnaujinti žinias, domėtis istorija, literatūra, naujovėmis. Zarasų viešosios bibliotekos sistemoje yra 16 struktūrinių teritorinių padalinių. Biblioteka aptarnauja 35,2 % rajono gyventojų: vaikų, jaunimo, suaugusių grupių. Pačioje viešojoje bibliotekoje registruoti 2138 vartotojai, kurie per metus apsilanko vidutiniškai po 20 kartų.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Salako padalinys
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kurią sudaro centrinė biblioteka ir 16 padalinių, sudaro sąlygas žmogui plėtoti prasmingo ir laimingesnio gyvenimo perspektyvas – atnaujinti žinias, domėtis istorija, literatūra, naujovėmis, siekti geresnės karjeros, integruotis į bendruomenę, priimti savarankiškus sprendimus ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bibliotekos išplečia ir papildo mokyklų ir švietimo sistemos veiklą. Salako padalinys suteikia visuomenės nariams nemokamą prieigą prie mokslo ir literatūros kūrinių įvairovės bei informacinių technologijų. Salako padalinyje registruotas 261 vartotojas, kurie per metus apsilanko vidutiškai po 40 kartų. Vartotojams teikiamos kasdienės bibliotekinės paslaugos, atnaujinami ir populiarinami turimi fondai, organizuojamos literatūros, edukacinės skaitymo skatinimo programos ir veiklos, įtraukiančios vartotojus vaikus ir suaugusius į literatūrinių ir teminių knygų parodų atidarymus, renginius, skirtus vaikų ir jaunimo kultūrinei edukacijai, žymių krašto žmonių originaliosios kūrybos sklaidą. Vasarą vaikams organizuojami kūrybiniai užsiėmimai, skatinantys laisvalaikio skaitymą ir kūrybiškumą, prisidedantys prie gyvenimo kokybės gerinimo.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Žemaitijos nacionalinis parkas yra saugoma teritorija, įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių Nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato“ (Žin., 1991, Nr.13-332), siekiant išsaugoti nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksus bei kultūrinį paveldą, reprezentuojančius Žemaitijos etnokultūrinės srities gamtos ir kultūros savitumus, užtikrinti subalansuotą gamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams.
Savivaldybė: Plungės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Žemaitijos turizmo informacijos centras
Viešoji įstaiga Žemaitijos turizmo informacijos centras, kurio steigėjas yra Telšių rajono savivaldybės taryba, yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Pagrindinis viešosios įstaigos veiklos tikslas – vykdyti veiklą, susijusią su turizmo informacijos mokamų ir nemokamų paslaugų teikimu Žemaitijoje Lietuvos Respublikos bei užsienio piliečiams.
Savivaldybė: Telšių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Žiežmarių kultūros centras
Kultūros centras savo veikla siekia puoselėti Žiežmarių, Žiežmarių ir Nemaitonių apylinkių seniūnijų etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkinti Žiežmarių krašto bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.
Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
„Bonsai studija“
VšĮ „Bonsai studija“ įkurta 1994 m., kurios misija: supažindinti Lietuvos gyventojus su Japonijos kultūra, tradicijomis, menais bei filosofija. Ugdyti meilės gamtai jausmą, mokyti stebėti mylėti ir saugoti augalų pasaulį. Pagrindinė organizacijos veikla būtų parodų organizavimas, mokymai, apželdinimo ir priežiūros paslaugos. Organizacijos tikslai ir uždaviniai, tai supažindinti Lietuvos gyventojus su Japoniškų sodų ir žemaūgių medelių formavimo (auginimo) menu ir filosofija bei pasidalinti žemaūgių medelių auginimo žinovų ir mėgėjų patirtimi. Ši meno rūšis galėtų tapti nauja jų laisvalaikio praleidimo forma, plėtoti VšĮ Bonsai studijos veiklą, aktyviau įtraukti vaikus, rengiant įvairius mokymo seminarus, pasikviečiant bonsai meistrus iš įvairių pasaulio bei Europos šalių.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
1 2 3 ... 25 26 27 28 29 30 31