Savanorystės vietos

VšĮ „Kapčiamiesčio globos namai“
Senatvė graži, kai apgaubta rūpesčio ir atidos, kai jaučia aplinkinių gerumą ir patiria dvasios ramybę. Savanorystė – tai jausmas, kad esi reikalingas. Atrodo padarai tiek nedaug, o atlygio gauni šimteriopai ir dar tokių dalykų, kokių už pinigus nenusipirksi. Savanoriaujant atgyja gyvenimo prasmės pojūtis. Prasmė gyvenime atsiranda, kai daliniesi. Jei duodi – gauni daug daugiau. O širdyje nešiojies neįkainojamą jausmą, kad esi reikalingas. Galiausiai, savanorystė – tai žmogaus pagalba vienas kitam ir tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Ieškome savanorių, galinčių ir norinčių padėti seneliams, gyvenantiems Kapčiamiesčio globos namuose. Tikime, kad skleisdami savanorystės idėją šioje srityje, pagerinsime ne tik senelių, kurie gyvena globos namuose, dienas, bet ir paskatinsime visuomenę atkreipti dėmesį į senyvo amžiaus žmones.
Savivaldybė: Lazdijų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ „Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras“
VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras atstovauja žmones su klausos negalia Kaune, teikia jiems reikalingas socialinės reabilitacijos, psichologines, darbo paieškos, meninių bei sportinių gebėjimų lavinimo ir užimtumo paslaugas, organizuoja jiems pritaikytus renginius, skatina įsitraukti į visuomeninę veiklą, integruotis į visuomenę.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Sveikatos
VšĮ „Klaipėdos lėlių teatras“
Klaipėdos lėlių teatras – vienas jauniausių ir perspektyviausių nepriklausomų lėlių teatrų Lietuvoje – nuolat ieško naujų lėlių teatro meninės kalbos būdų, yra šiuolaikiškas, kokybiškas, reprezentatyvus, įdomus ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Klaipėdos lėlių teatro misija – supažindinti Klaipėdos bei Klaipėdos krašto vaikus ir jaunimą su tradiciniu ir netradiciniu lėlių teatro menu, ugdyti jų intelektualines, kultūrines žinias bei formuoti vaiko ir jaunuolio vertybinę sistemą. Klaipėdos lėlių teatras - vienintelis profesionalus, repertuarinis lėlių teatras Vakarų Lietuvoje. „Jeigu reikėtų rinktis kultūros įstaigą, labiausiai besirūpinančią jauniausios kartos lavinimu, ugdymu, kultūriniu švietimu, į pirmas gretas greičiausiai stotų Klaipėdos lėlių teatras, kuriame pastaruoju metu gimsta įvairūs spektakliai ir iniciatyvos, orientuotos į mažiausius žiūrovus“ – rašo teatrologė Gitana Gugevičiūtė. Teatrologai vertina Klaipėdos lėlių teatrą kaip vieną stipriausių, ambicingiausių lėlių teatrų mūsų šalyje. Šis teatras, reguliariai vaidindamas vaikams, organizuodamas įvairius edukacinius projektus, uostamiestyje užpildo svarbią teatro kultūros jaunai (taip pat ir suaugusiųjų) publikai nišą.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
VŠĮ „Klajūnas“
VŠĮ „Klajūnas“ - savanoriavimo pagrindu veikianti organizacija. Mes rūpinamės benamiais, be šeimininkų likusiais gyvūnais. Darbas “Klajūne” – tai daugiausiai darbas su gyvūnais: jų priežiūra, slauga, globa, socializacija.
Savivaldybė: Ukmergės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Gyvūnų globa
VšĮ „Kupiškio vaikų dienos centras“
Kupiškio vaikų dienos centras nuo 2002 metų sėkmingai dalyvauja Nacionalinėje vaikų dienos centrų programoje, kurios tikslas: kurti socialinių paslaugų infrastruktūrą, skirtą dirbti su socialinės rizikos, socialiai remtinomis bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiomis šeimomis, kad vaikai galėtų augti savo šeimose ir išvengtų rizikos būti nuo jos atskirti.
Savivaldybė: Kupiškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
VšĮ „Laiptai į viltį“
Pagrindinė organizacijos veikla -vaikų ir jaunimo užimtumas. Įstaigoje veikia Vaikų dienos centras, kurios lankytojai daugiausiai iš socialiai remtinų šeimų. Dienos centre kasdien apsilanko 10-20 vaikų. Jie ruošia pamokas, žaidžia, dalyvauja įvairuose renginiuose, prevencinėje veikloje ir pan.Vykdant įvairius projektus, orgnizuojami mokymai, seminarai, paskaitos vaikams bei jaunimui.
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ „Lobių dirbtuvės“
Tai besikuriančios medžio dirbtuvės, kuriose dirba meistrai, savanoriai ir žmonės su proto negalia. Dirbtuvių tikslas: bendrystė su proto negalią turinčiais žmonėmis per darbą ir šventimą. Stengiamės ištrinti ribą tarp „sveikojo“ ir neįgaliojo bei nuolat ieškoti būdų, kaip dirbti bendruomeniškoje komandoje išlaikant lygiavertiškumo principus. Dirbtuvėse meistrai kartu su savanoriais ir neįgaliaisiais gamina įvairius medinius dirbinius: stalus, lovas, grindjuostes, spinteles, langines, žvakides, dėliones vaikams ir t.t. Kuriame patys ir gaminame pagal užsakymus. Vykdome edukacinius užsiėmimus įvairioms grupėms žmonių. Trokštame tapti „Arkos“ bendruomenės dalimi. Kuriamės Mozūriškių kaime ir norime įsilieti į vietinę bendruomenę, taigi dalyvaujame ir inicijuojame bendruomeninius įvykius (aplinkos tvarkymą, maldos vakarus, vasaros stovyklas). Bendradarbiaujame su Pal.J.Matulaičio socialiniu centru, Neries regioniniu parku.
Savivaldybė: Vilniaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
VšĮ „Lyderių karta“
VšĮ „Lyderių karta“ yra nevyriausybinė organizacija veikianti Ukmergės rajone, kuri skirta aktyviems ir iniciatyviems ukmergiškiams, kuriems svarbus jų miestas ir bendruomenė. VšĮ „Lyderių karta“ organizuoja įvairius renginius, socialines akcijas, rengia įvairius projektus. Todėl organizacijai labai reikia kūrybiškų, aktyvių savanorių, norinčių prisidėti prie Ukmergės rajono bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimo.
Savivaldybė: Ukmergės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
VŠĮ „Medijų uostas“
„Medijų uostas“ buvo įkurtas 2015 m., subūrus įvairių Klaipėdos aukštųjų mokyklų studentus ir absolventus bei dėstytojus edukacinei ir kūrybinei veiklai, surištai su edukacinių renginių organizavimu, medijų, kino, video projektine veikla. Vienas iš įmonės steigėjų ir partnerių - Socialinių mokslų kolegija. Vienas pagrindinių įmonės projektų yra socialinis –edukacinis „Kino klubas 8.1/2“, jungiantis apie 400 narių. Įmonė veikia savanorystės ir mentorystės principu, joje nuolat savanoriauja apie 10 savanorių. Šiuo metu įmonė realizuoja tarptautinį projektą - Europos debiutinių filmų festivalį „GoDebut“. VŠĮ „Medijų uosto“ veikla apima įvairių kultūros projektų realizavimą, edukacinių, socialinių ir kito pobūdžio medijų, kino, video paslaugų teikimą, konferencijų, prezentacijų, seminarų, festivalių organizavimą.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija
VšĮ „Meninė drožyba“
Įstaigos veikloje aktyviai dalyvauja amatininkai, menininkai, tautodailininkai, vietos jaunimas. Kuriami mažosios architektūros objektai: kryždirbystės darbai (koplytstulpiai, stogastulpiai,koplytėlės, skulptūros), poilsio aikštelių statiniai (pavėsinės, stoginės, informaciniai stendai) bei lauko baldai, vyksta edukacinės vaikų ir jaunimo stovyklos, amato mokymo programos. Puoselėjami tradiciniai amatai: kryždirbystė, dailidystė, stalystė, baldininkystė, drožyba, kalvystė bei kuriami autoriniai meno dirbiniai iš medienos, rengiamos parodos, įgyvendinami įvairūs projektai. Įstaigos veiklos uždaviniai: 1. Gaivinti, puoselėti ir skleisti Lietuvos medžio drožybos, kryždirbystės ir kitų amatų tradicijas; 2. Rengti ir organizuoti tradicinių amatų ir įvairių meno sričių kūrybines, edukacines programas; 3. Skatinti tarptautinius kultūros ir mokslo mainus; 4. Organizuoti vaikų ir suaugusių tradicinių amatų mokymą, kūrinių parodas, mokomuosius ir pažintinius seminarus; 5. Kaupti lėšas bei turtą ir juos naudoti Įstaigos tikslams įgyvendinti – labdarai, paramai, simpoziumų ir seminarų rengimui, tradicinių amatų mokymo programų organizavimui, tradicinių amatų išsaugojimui, viešinimui, paminklų priežiūrai ir restauravimui, kitiems visuomenei naudingiems reikalams; 6. Palaikyti kūrybinius ryšius, bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su Lietuvos ir užsienio įstaigomis ir organizacijomis, dalyvaujančiomis panašioje veikloje; 7. Tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę ir kitokią visuomenei naudingą veiklą.
Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra
VšĮ „Meno ir verslo sinergija“
inTegra House – tai kūrybos ir sąmoningumo namai, kuriuose siekiame ugdyti sąmoningus žmones ir bendruomenes. Mūsų namai susideda iš 3 pagrindinių specializuotų erdvių: Sodų salės, Garso ir Judesio namelio, Formos ir Dailės namelio. Šiose erdvėje vyksta: mokymai, kūrybos ir terapijos užsiėmimai, koncertai, sveikatinimo ir kiti sąmoningumą ugdantys užsiėmimai. Kviečiame visus norinčius prisidėti prie esamų ir naujų projektų vystymo ir įgyvendinimo.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė, Sveikatos, Švietimo
VšĮ „Menų kambarys“
Meno užsiėmimų vedimas, tokių kaip skulptūra, tapyba, piešimas, meno terapija. Renginių, kūrybinių dirbtuvių bei seminarų organizavimas, scenos dekoracijų gamyba.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
VšĮ „Miegantys drambliai“
Esame laipiojimo uolomis sporto mokykla, dirbanti su jaunimu. Mūsų pagrindinis tikslas – supažindinti visuomenę su laipiojimo sporto šaka ir kultūra, ugdyti jaunuosius laipiotojus, skleisti laipiojimo kaip aktyvaus laisvalaikio kultūrą Kaune ir visoje Lietuvoje, atstovauti laipiotojų klubo interesus Lietuvos laipiojimo sporto asociacijoje. Taip pat skatiname jaunimo aktyvų užimtumą ir neformalų mokymasi per laipiojimo laisvalaikio veiklas organizacijoje ir už jos ribų.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Sporto
VšĮ „Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras“
Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras teikia turizmo ir verslo informaciją, konsultacijas, leidžia Molėtų rajono turizmo išteklius pristatančius leidinius: žemėlapius, informacinius katalogus, lankstinukus ir kt. Molėtų TVIC organizuoja ekskursijas, rengia turistinius maršrutus pagal individualų poreikį, prekiauja suvenyrais, keltų ir lėktuvų bilietais, teikia kitas paslaugas.
Savivaldybė: Molėtų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija
VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“
Įstaigoje teikiamos kompleksinės socialinės paslaugos. Šiuo metu vykdomi projektai: 1. Socialinės priežiūros ir apgyvendinimo paslauga krizinės motinystės atvejais; 2. „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ socialinė, psichologinė, teisinė, edukacinė pagalba socialinės rizikos, socialiai remtinoms šeimoms bei įvairių problemų, negalių turinčiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimos nariams. Labdaros dalinimas (drabužiai, avalynė ir t.t.) 3. Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje. Neįgalių asmenų dienos užimtumas, rankdarbių gamyba, saviraiškos ir kūribiškumo lavinimas. 4. Vaikų dienos centras „Aš ir draugai“ Kūdikių ir vaikų priežiūra iki 6 metų ir vaikų, jaunuolių nuo 7 iki 18 m. užimtumas, laisvalaikio organizavimas.
Savivaldybė: Šiaulių miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ „Nojaus arka“
Tai neseniai susikūrusi šiuolaikiška, inovatyvi, versli įstaiga burianti įvairaus amžiaus, požiūrio ir fizinę negalią turinčius iniciatyvius, kūrybingus žmones bei vykdanti socialinę, sveikatinimo, švietiminę, kūrybinę ir gamybinę veiklą.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sveikatos, Švietimo
VšĮ „Padovanokim šypseną“
VšĮ „Padovanokim šypseną“, veiklą pradėjusi nuo 2003 metų kovo mėn, organizuodama savanoriškas akcijas, renginius socialinės atskirties šeimoms ir jų vaikams, nuo 2005 metų pradėjo vykdyti Vaikų dienos centrų programą. Šiai dienai veikia trys vaikų dienos centrai, įsikūrę Alytuje, Alovėje ir Krokialaukyje.
Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ „Padovanokim šypseną“
VšĮ „Padovanokim šypseną“, veiklą pradėjusi nuo 2003 metų kovo mėn, organizuodama savanoriškas akcijas, renginius socialinės atskirties šeimoms ir jų vaikams, nuo 2005 metų pradėjo vykdyti Vaikų dienos centrų programą. Šiai dienai veikia trys vaikų dienos centrai, įsikūrę Alytuje, Alovėje ir Krokialaukyje.
Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ „Padovanokim šypseną“
VšĮ „Padovanokim šypseną“, veiklą pradėjusi nuo 2003 metų kovo mėn, organizuodama savanoriškas akcijas, renginius socialinės atskirties šeimoms ir jų vaikams, nuo 2005 metų pradėjo vykdyti Vaikų dienos centrų programą. Šiai dienai veikia trys vaikų dienos centrai, įsikūrę Alytuje, Alovėje ir Krokialaukyje.
Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ „Padovanokim šypseną“
VšĮ „Padovanokim šypseną“, veiklą pradėjusi nuo 2003 metų kovo mėn, organizuodama savanoriškas akcijas, renginius socialinės atskirties šeimoms ir jų vaikams, nuo 2005 metų pradėjo vykdyti Vaikų dienos centrų programą. Šiai dienai veikia trys vaikų dienos centrai, įsikūrę Alytuje, Alovėje ir Krokialaukyje.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
1 2 3 ... 25 26 27 28 29 30 31