Savanorystės vietos

VšĮ „Kaunas IN“
„Kaunas IN“ įmonės veiklos tikslas – miesto verslo, turizmo plėtros ir tarptautinės rinkodaros skatinimas, palankių sąlygų šiai veiklai Kaune sudarymas. „Kaunas IN“ veiklos sritys apima tarptautinių investicijų pritraukimą į Kauną, verslo skatinimą ir paramą, miesto investicinio patrauklumo didinimą bei atvykstamojo ir vietinio turizmo vystymą. Taip pat įmonė siekia gerinti Kauno miesto įvaizdį ir kurti ekonominį miesto patrauklumą.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita
VšĮ „Užupio meno inkubatorius“
Užupio meno inkubatorius (UMI) tai vieta, kur jauni kūrėjai pradeda savo meninę karjerą, o jauni kūrybiniai verslai savo sėkmės kelią į verslo pasaulį. Dabar turime dvi lokacijas Kalnas bei Galera. "Galeros" tikslas – skatinti šiuolaikinio alternatyvaus meno plėtrą, vystant profesionalųjį meną bei bendruomenės meno fenomeną, sudarant išskirtines sąlygas jaunųjų menininkų kūrybinei saviraiškai. Profesionalaus meno plėtra: jaunųjų menininkų personalinės parodos, kūrybos pristatymai; UMI Rezidentų kūrybos pristatymai; Užupio menininkų personalinės parodos, kūrybos pristatymai. Kalnas įsikūręs Gedimino kalno papėdėje, netoli Bekešo kalno bei vos už kelių žingsnių nuo Pilių rezervato teritorijos įsikūręs menų centras kviečia kurti ir atrasti meną unikalioje gamtos ir miesto istorijos atmosferoje.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras
Pagrindinė Alytaus miesto bendruomenės centro veikla – sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms pagal jų interesus, poreikius, pageidavimus. Alytaus miesto bendruomenės centre įsikūrę ir savo veiklą vykdo virš 20 įvairių visuomeninių organizacijų, veikia atviros jaunimo erdvės.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
VšĮ Betzatos bendruomenė
Betzatos bendruomenė, tai – šeimyniška dvasia paremti gyvenimo namai, skirti vidutinę ir sunkią proto negalią turintiems suaugusiems asmenims. Bendruomenėje yra siekiama ne tik suteikti namų aplinkai prilygstančias gyvenimo sąlygas, palaikyti ir nuolatos ugdyti asmenų su negalia savarankiškumą, bet per draugystės bei abipusio pasitikėjimo santykį atstatyti asmenų su negalia pažeistą orumą bei suteikti galimybę jiems gyventi dvasinį gyvenimą. Bendruomenėje derinami bendruomeniškumo, dvasingumo ir profesionalumo reikalavimai. Pagal šį modelį namuose su neįgaliais asmenimis dirbantys asistentai kartu gyvena bendruomenėje.
Savivaldybė: Vilniaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
VšĮ Gyvūnų globos organizacija „Lesė“
„Lesė“ yra viena didžiausių savanoriškų gyvūnų globos organizacijų Lietuvoje, kuri užsiima: gyvūnų gelbėjimu ir laikina globa, sterilizacijos finansavimu ir vykdymu (įskaitant „Pagauk-Sterilizuok-Paleisk“ laukinėms katėms), naujų namų paieška gyvūnams (gyvunugloba.lt), visuomenės švietimu.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Gyvūnų globa
VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“
Benamių kačių ir šunų gelbėjimas, gydymas, apgyvendinimas, naujų šeimininkų paieška.
Savivaldybė: Visagino savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Gyvūnų globa
VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras
VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras yra atviras jaunimo centras, dirbantis pagal atviro darbo su jaunimu koncepcijos principus. Centras siekia formuoti jaunų žmonių prasmingo laisvalaikio būdus, sudaryti saugią ir modernią aplinką bei tinkamas sąlygas jauno asmens socializacijai ir formavimuisi. Jaunimo laisvalaikio centras dirba nuo 8:00 iki 19:00, tačiau, kad nekiltų pagundos praleisti pamokas, lankytojai – jaunimas laukiami 15:00 – 19:00, kiekvieną darbo dieną, o penktadienių vakarais galima užsibūti ir ilgiau pavakaroti. Tos pačios darbo valandos galioja visus metus, nepriklausomai nuo sezoniškumo.
Savivaldybė: Ukmergės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ Melkio mokykla
Toliau nuo miesto, gamtos prieglobstyje įsikūrusi mokykla, šiais metais turinti dar tik pradines klases, kuriose besimokančius vaikus ugdo vadovaudamasi dvasiniu, humanistiniu požiūriu į žmogų. Ugdymo procese apjungia ir siekia dermės tarp protinių, kūrybinių ir fizinių veiklų, siekdama užauginti vaiką kaip dorovingą, sveiką asmenybę, gebančią būti savarankiška, aktyvia, atsakinga, kūrybinga. Gamta čia yra neatsiejama mokyklos dalis. Vykdomi realūs, kartu su suaugusiais atliekami darbai ir projektai, padedantys skleistis individualiai kiekvieno vaiko asmenybei.
Savivaldybė: Vilniaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras
Viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras įsteigta 1998 m. Tai Nemuno euroregiono (pasienio regiono) savivaldybių įsteigta įstaiga. Mes rengiame ir įgyvendiname strateginio planavimo, verslo, turizmo, žmogiškųjų resursų, kultūrinių mainų, aplinkosaugos projektus, apimančius Euroregiono Nemunas teritoriją, konsultuojame šioje teritorijoje esančias savivaldos ir kitas institucijas projektų ruošimo, įgyvendinimo bei tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. Plačiau: www.nemunas.info.
Savivaldybė: Marijampolės savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
VšĮ paramos fondas „Plunksna“
Organizacija veikia savanoriškais pagrindais, aktyviai dalyauja visuomeninėje veikloje, organizuoja renginius bei kuria ir įgyvendina projektus skirtus padėti tiems kuriems pagalbos ypatingai reikia.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ Plungės atviras jaunimo centras
Plungės atviras jaunimo centras – Plungės rajono savivaldybės įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, kultūrinę, socialinės pagalbos teikimo, jaunimo socializacijos ir integracijos į visuomenę, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Pagrindinė veiklos rūšis – atviras darbas su jaunimu.
Savivaldybė: Plungės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė
VšĮ Raseinių dienos centras „Vilties takas“
Centro lankytojams teikiamos darbinės, meninės, socialinės, laisvalaikio organizavimo paslaugos, kurių metu neįgalieji palaiko savo fizinį ir emocinį balansą.
Savivaldybė: Raseinių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ Rokiškio jaunimo centras
VšĮ Rokiškio jaunimo centras nuo 2008 metų vykdo atvirą darbą su mažiau galimybių turinčiu 13-30 metų jaunimu. Atviras darbas yra viena iš darbo su jaunimu formų, suteikianti prasmingos veiklos ir turiningo laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandančiam jaunimui bei palengvina atskirtį patiriančių jaunų žmonių integraciją į visuomenę. Per dieną jaunimo centre apsilanko apie 30-40 lankytojų, buriasi neformalios jaunimo grupės: Rokiškio rajono mokinių taryba, „Savanorystės Ambasadorių" tinklo atstovai, sporto, šokių, stalo teniso, biliardo, DJ-ėjų, muzikos mėgėjų grupės. Rokiškio jaunimo centras nuo 2010 metų pradėjo aktyvią tarptautinę jaunimo projektinę veiklą kaip vykdytojai ir partneriai. Įgyvendinti 5 tarptautiniai jaunimo mainų, demokratiškumo projektai, išsiųsta 30 jaunuolių į kitų šalių vykdytus projektus.
Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
VšĮ Šakių vaikų globos namai
Globos namai vaikams, likusiems be tėvų globos. Dienos užimtumo centras sutrikusio intelekto asmenims
Savivaldybė: Šakių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras
Socialinių paslaugų neįgaliesiems teikimas nesusiję su apgyvendinimu, profesinė reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems: bitininkystė, medienos apdirbimo, tekstilės rankdarbių gamyba, gėlių komponavimas ir kita. Edukacinės programos: bitininkystė, žvakių gamyba, vytelių pynimas.
Savivaldybė: Trakų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
VšĮ Zarasų jaunimo centras
Zarasų jaunimo centras yra atviras kiekvienam jaunam žmogui, kuris ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo, buvimo kartu formų, turi laisvo laiko, tačiau nežino kaip ir kur jį turiningai praleisti.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VŠĮ “Vita Digna”
„VITA DIGNA“ yra jaunimo savanorių organizacija, kuri dirba kartu Paliatyvios medicinos centro specialistų komanda. Pagrindinis organizacijos tikslas yra teikti kokybišką onkopsichologinę, emocinę ir informacinę pagalbą sergantiems bei jų artimiesiems. Savanoriai lanko ligonius, veda terapines grupes, organizuoja renginius ir akcijas, taip pat organizacija suteikia galimybę tobulėti dalyvaujant tarptautinėje DOFE (The Duke of Edinburgh‘s International Award) apdovanojimų programoje.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Sveikatos
VšĮ „Asmenybės ugdymas“
VšĮ „Asmenybės ugdymas“ – ne pelno siekianti organizacija, glaudžiai bendradarbiaujanti su Klaipėdos miesto savivaldybe, Švietimo ir mokslo Ministerija bei Švietimo mainų paramos fondu. Kartu su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos parama siekiame padėti visuomenei pažinti save per menines, sportines, kūrybines, saviraiškos, mokslines ir kitas neformaliojo švietimo veiklas. Misija: ugdyti jaunimo savęs pažinimą, profesines ir socialines kompetencijas per menines, sportines, kūrybines ir profesines veiklas. Vizija: tapti geriausiu neformaliojo švietimo ir ugdymo centru Lietuvoje, sudaryti sąlygas aukščiausio lygio sąlygas sportuoti, dalyvauti meninėse, profesinėse, socialinėse veiklose ir kitaip išreikšti bei pažinti save.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
VšĮ „Būties jaukuma“
VšĮ „Būties jaukuma“ veikla: Mokymai, seminarai jaunimui įvairiomis temomis: bendravimo įgūdžiai, tolerancija, lyderystė, pozityvus bendravimas, krizių ir savižudybių prevencija, psichotropinių medžiagų prevencija ir pan. Mokymai, paskaitos tėvams apie pozityvų vaikų auklėjimą, vaiko emocinius poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais: kūdikystė, vaikystė, paauglystė ir kt. Mokymai ir paskaitos visiems apie pozityvų bendravimą šeimoje, darbe ir kitur; streso valdymą, konfliktų valdymą. Mūsų programos: „Esu šalia“ – programa skirta jaunimui. Jauni žmonės, po mokymų, dalinasi patirtimi su bendraamžiais apie bendravimą, toleranciją, krizių, savižudybių prevenciją, psichotropinių medžiagių prevenciją. Taip pat savanoriai dalyvauja ir kitose organizacijos renginiuose, akcijose, projektuose.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
VšĮ „Commune Art“
VšĮ „Commune Art“ - tai grupė kūrybiškų žmonių, kartu susibūrusių į kultūrinį judėjimą - kurti ir skatinti alternatyvų gyvenimo būdą. Esame susidomėję ir veikiame įvairiose meno formose: vizualinis menas, audio menas, piešimas, fotografija, muzika, architektūra, interjeras, šokis, filmų menas, animacija, vaidyba, renginių vadyba, scenografija ir kiti menai, paliečiantys širdį, pagimdantis idėją ir skatinantys kurti. Kai kurie iš mūsų jau esame savo sričių specialistais, kai kurie tik pradėję ta sritimi domėtis, bet mus visus vienija panašus požiūris į gyvenimą, todėl mes bandome dirbti kartu, pasiekti savo tikslus ir sukurti gražių dalykų!
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Informacinės technologijos, Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija
1 2 3 ... 25 26 27 28 29 30 31