Savanorystės vietos

Vilniaus etninės kultūros centras
Vilniaus etninės kultūros centras dirba pagal 3 programas: etninės kultūros mokymas (edukacija), lietuvių kalendorinių ir kitų švenčių organizavimas sostinėje, leidyba. Įstaiga rengia seniausią šalyje tarptautinį folkloro festivalį „Skamba skamba kankliai“, taip pat yra suteiktos išskirtinės teisės rengti šias miesto šventes: Užgavėnės, Rasos-Joninės, pavasario ir rudens lygiadieniai, Kaziuko mugės kultūrinė programa ir kt. Kasmet šie renginiai sutraukia tūkstančius vilniečių bei miesto svečių. Centras įgyvendina įvairius vietinius bei tarptautinius projektus savarankiškai arba bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui
Vilniaus policijos klubas 12 metų dirba vaikų ir jaunimo užimtumo ir prevencijos srityje. Nuo 2001 metų iki šių dienų į klubą noriai eina vaikai ir jaunimas. Čia jie randa savą erdvę, saugiai leidžia savo laiką. Klubą šiomis dienomis lanko mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, kurie yra iš socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų, taip pat linkę nusikalsti, turintys elgesio, psichologinių ir socialinių problemų. Pagrindinis tikslas: ugdyti vaikus ir jaunimą, stengtis integruoti į visuomenę, suteikiant ir skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus, neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos, siekti, kad jo elgesys pozityviai keistųsi.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui Grigiškių padalinys
Vilniaus policijos klubas Grigiškių padalinys 5 metus dirba vaikų ir jaunimo užimtumo ir prevencijos srityje. Nuo 2008 metų iki šių dienų į klubą noriai eina vaikai ir jaunimas. Čia jie randa savą erdvę, saugiai leidžia savo laiką. Klubą šiomis dienomis lanko mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, kurie yra iš socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų, taip pat linkę nusikalsti, turintys elgesio, psichologinių ir socialinių problemų. Pagrindinis tikslas: ugdyti vaikus ir jaunimą, stengtis integruoti į visuomenę, suteikiant ir skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus, neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos, siekti, kad jo elgesys pozityviai keistųsi. Šiuo metu vykdome dienos centrų projektą „Atverkime savo galimybes“ (vykdomą 4 metus, Grigiškių mikrorajone), finansuojamus iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Svarbiausiais savo veiklos rezultatais pastaruoju metu laikome naujų narių pritraukimą, aktyvų užaugusių klubo narių dalyvavimą savanoriškoje veikloje mūsų klube ir tarptautiniame lygmenyje. Mūsų klubo stiprybė yra ilgametė patirtis, darbuotojų profesionalumas bei įstaigos unikalumas, nes klubo steigėjas yra Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (o dalininkas Vilniaus miesto savivaldybė), todėl veikloje aktyviai dalyvauja policija.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras
Šeimos ir vaiko krizių centras – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro 3 padaliniai: Grupiniai gyvenimo namai vaikams, teikiantys jiems trumpalaikę socialinę globą (I), vaikai gyvena nuo 6men. iki 12men., Krizių centras (II padalinys), kuriame teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichologinės pagalbos paslaugos socialinės rizikos šeimoms, laikinai tėvų globos netekusiems vaikams ir socialinės rizikos vaikams bei Šeimos paramos centras (III padalinys), teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu- pateikta paraiška finansavimui gauti vaikų dienos centrui steigti.
Savivaldybė: Vilniaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilniaus SOS Vaikų Kaimas
VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimo“ steigėjas yra labdaros ir paramos fondo „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos“. Įstaiga vykdo šias funkcijas: vaikų globa. Mūsų organizacija pirmoji ilgalaikei našlaičių ir paliktų vaikų globai pritaikė šeimos modelį. Pagrindiniai uždaviniai yra: sudaryti tinkamas gyvenimo ir ugdymo sąlygas našlaičiams ir be tėvų globos likusiems vaikams, rengti globotinius savarankiškam gyvenimui, puoselėti jų dvasines ir fizines vertybes, integruoti vaikus į visuomenę, vienoje šeimoje auginti tikruosius brolius ir seseris, suteikti vaikams galimybę puoselėti ilgalaikius santykius šeimoje, padėti jiems atrasti ir išreikšti individualius sugebėjimus, interesus bei talentus. Vaikai auga, kartu su broliais ir seserimis SOS šeimose, kurios gyvena atskiruose šeimyniniuose namuose. Juos augina ir jais rūpinasi šeimoje SOS mama ir SOS teta.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Švietimo
Vilniaus teritorinė darbo birža, Jaunimo darbo centro skyrius
Vilniaus jaunimo darbo centras (toliau JDC) yra Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus padalinys. Jaunimo darbo centras padeda jaunimui integruotis į darbo rinką, ugdyti gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje ir motyvuoti mokymuisi visą gyvenimą. JDC teikia individualias paslaugas planuojantiems karjerą, ieškantiems darbo jaunuoliams, organizuoja informacinius ir mokomuosius renginius karjeros planavimo, savęs pažinimo, profesinio pasirinkimo, darbo teisės, verslo pagrindų, savanorystės temomis. JDC bendradarbiauja su socialiniais partneriais jaunimo užimtumo klausimais.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė, Švietimo
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas
Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas tai patraukli, novatoriška, dinamiška konkurencinga švietimo įstaiga plėtojanti profesinio mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės lūkesčius, užtikrinančias sėkmingą asmenų integraciją į darbo rinka. Mūsų misija – teikti kokybiškas profesinio mokymo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo, profesinės reabilitacijos ir kitas paslaugas, plėtojant socialinius ryšius, užtikrinant nuolatinį paslaugų gerinimą. Mūsų vertybės BENDRADARBIAVIMAS, PROFESIONALUMAS, TOBULĖJIMAS.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla
Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla – atvira naujovėms ir visuomenei, formuojanti teigiamą požiūrį į neįgaliuosius mokykla, teikianti pradinį ir pagrindinį individualizuotą ugdymą bei socialinių įgūdžių ugdymą sutrikusio intelekto vaikams, tenkinanti ugdytinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, teikianti profesionalią pagalbą pedagogams, dirbantiems su specialiųjų poreikių asmenimis. Mokykloje mokosi 103 specialiųjų poreikių mokiniai, jų amžius svyruoja nuo 7 iki 21 m. Mokykloje teikiamas ne tik formalusis ugdymas, bet ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai - sporto, rankdarbių, meno, psichologijos ir kt. būreliai.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras
Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras yra pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, kurioje mokomi vaikai nuo 3 iki 21 metų amžiaus. Mokykloje sukomplektuota 10 lavinamųjų klasių ir viena ikimokyklinė grupė. Nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio veikia dienos socialinės globos skyrius, kuriame vykdomas suaugusiųjų užimtumas ir popamokinė vaikų dienos socialinė globa.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Virvės traukimo sporto klubas „Švyturys“
Virvės traukimo klubas „Švyturys“ – tai sporto klubas jungiantis skirtingo amžiaus žmones kurie nori sportuoti, gerinti savo fizinę būklę ir siekti aukštų sporto rezultatų Lietuvoje ir už jos ribų. Klubas dalyvauja varžybose vidaus ir lauko sezonuose. Šiais metais dalyvauta lauko sezono pasaulio čempionate ir užimta 8-ta garbinga vieta tarp geriausiųjų 22 pasaulio komandų. Asociacija vykdo nuolatinę veiklą (treniruotės du arba tris kartus į savaitę), vasaros stovyklas Lietuvoje, užsienyje. Rengia užsiėmimus, kurie padeda komandai siekti geresnių rezultatų, aktyviai dalyvauja Lietuvos virvės traukimo federacijos veikloje. Organizuoja varžybas Klaipėdoje bei vykdo nuolatinę naujų narių paiešką.
Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Sporto
Visagino jaunimo darbo centras
Visagino teritorinė darbo birža teikia informavimo, konsultavimo bei tarpininkavimo įdarbinime paslaugas darbdaviams ir ieškantiems darbo asmenims, kaupia ir analizuoja duomenis apie situacija darbo rinkoje Utenos regione. Visagino teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyrius (o tai yra atskiri Jaunimo darbo centrai Utenoje, Visagine ir Zarasuose) informuoja ir konsultuoja 14-29 m. Jaunus žmones darbo, profesijos pasirinkimo, profesinės karjeros planavimo, savanorystės, mobilumo klausimais bei organizuoja jiems įvairius su užimtumu susijusius renginius.
Savivaldybė: Visagino savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Visagino kūrybos namai
Visagino kūrybos namai (VKN) įkurti 1993 metais. Tai neformalaus ugdymo įstaiga, kurioje mokosi maždaug 1300 vaikų ir jaunuolių. VKN veikia apie 50 skirtingų klubų, studijų, burelių: šokių, dramos, techninė, muzikos, užsienio kalbų ir kt. Pedagogai rengia vietinius bei tarptautinius projektus, organizuoja konkursus, šventes, išvykas. Aktyvus jaunimas dalyvauja programoje „Veiklus jaunimas“, kaip partneriai ir netgi kaip paraiškų teikėjai. Mūsų tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo asmens, edukacinius, socialinius, profesinius bei praktinius įgūdžius.
Savivaldybė: Visagino savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Visagino sporto centras
Visagino sporto centras – įstaiga, turinti modernią sportinę bazę, teikianti įvairias kokybiškas kūno kultūros, sporto bei sveikatingumo paslaugas Visagino miesto bendruomenei. Turinti 13 sporto šakų, tokias kaip: aerobinė gimnastika, sportinė akrobatika, batutas, akrobatinis takelis, baidarių ir kanojų irklavimas, biatlonas, boksas futbolas, graikų-romėnų imtinės, krepšinis, lengvoji atletika, slidinėjimas, sportiniai šokiai. Taip pat Visagino sporto centre atverė duris atvira jaunimo erdvė. Tai vieta, kur jaunimas gali būti savimi juokaudamas, sėdėdamas, žaisdamas, sportuodamas ar gerdamas arbatą.
Savivaldybė: Visagino savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Kita, Menas ir kultūra, Sveikatos, Švietimo
Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai
VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai buvo įkurti 1999 metais gruodžio 30 d. Pagrindinis organizacijos tikslas – suteikti laikinos ar nuolatinės globos formą mokyklinio amžiaus vaikams, stiprinti jų šeimą, siekiant grąžinti vaikus pas biologinius ar teisėtus tėvus bei ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui. Pagrindiniai globos namų uždaviniai yra: užtikrinti vaikams ir paaugliams būtinas gyvenimo ir mokymosi sąlygas, ugdyti vaiko asmenybę bei jo socialinius įgūdžius, motyvuoti paauglius lankyti mokyklą, skatinti išreikšti savo sugebėjimus.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Visų Šventųjų šeimos paramos centras
Visų Šventųjų šeimos paramos centras veikia nuo 2004 metų. Dirbame su problemų turinčiomis šeimomis, labiausiai orientuodamiesi į jose gyvenančius vaikus. Organizacijoje veikia mažųjų ir paauglių grupės, kurias lankantys vaikai gauna dienos paslaugas: po pamokų atėję į dienos centrą jie turi galimybę ruošti namų darbus, dalyvauti programose, mokytis socialinių įgūdžių, vasarą vaikai dalyvauja stovyklose, vyksta į ekskursijas. Didelį dėmesį skiriame mokomosioms programoms, vaikai mokosi anglų kalbos, per įvairias edukacines programas gilina kitų dalykų žinias. Organizuodami vaikų užimtumą taikome neformalaus ugdymo principus. Taip pat su vaikais ir jų tėvais dirbame individualiai, organizacijoje vykdome „Vyresniojo draugo“ programą.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Voniškių kaimo bendruomenės centras
Voniškių kaimo bendruomenės centras veikia nuo 2012 m. vasario 8 dienos. Organizacija oficialiai vienija 52 narius, tačiau jos veikloje dalyvauja ir daugiau Voniškių kaimo ir aplinkinių vietovių gyventojų (ypač jaunimo). Organizacijos pagrindiniai tikslai yra vietos gyventojų telkimas, bendruomeniškumo ugdymas, rūpinimasis bendruomenės ir jo gyventojų gerove, gyvenamosios aplinkos gerinimu bei organizavimas laisvalaikio užimtumo ir socialinio-kultūrinio gyventojų aktyvumo kėlimas. Voniškių kaimo bendruomenės centras nuolat rengia paraiškas didesnės ir mažesnės apimties projektams. Gaunamos lėšos ir narių susitelkimas leidžia organizuoti įvairius renginius, susitikimus, akcijas tiek jaunam, tiek ir vyresniam bendruomenės nariui. Įgyvendintų projektų dėka buvo sutvarkyta bendruomenės centro aplinka, įsigytas veiklai reikalingas inventorius. Dalyvaujantieji Voniškių kaimo bendruomenės centro veikloje turi galimybę realizuoti savo gebėjimus visuomeniniams tikslams ir įsitikinti, kad kiekvieno indėlis bendruomenės labui yra svarbus. Mus šis jausmas išties vienija!
Savivaldybė: Šakių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VšĮ „Kaunas IN“
„Kaunas IN“ įmonės veiklos tikslas – miesto verslo, turizmo plėtros ir tarptautinės rinkodaros skatinimas, palankių sąlygų šiai veiklai Kaune sudarymas. „Kaunas IN“ veiklos sritys apima tarptautinių investicijų pritraukimą į Kauną, verslo skatinimą ir paramą, miesto investicinio patrauklumo didinimą bei atvykstamojo ir vietinio turizmo vystymą. Taip pat įmonė siekia gerinti Kauno miesto įvaizdį ir kurti ekonominį miesto patrauklumą.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita
VšĮ „Užupio meno inkubatorius“
Užupio meno inkubatorius (UMI) tai vieta, kur jauni kūrėjai pradeda savo meninę karjerą, o jauni kūrybiniai verslai savo sėkmės kelią į verslo pasaulį. Dabar turime dvi lokacijas Kalnas bei Galera. "Galeros" tikslas – skatinti šiuolaikinio alternatyvaus meno plėtrą, vystant profesionalųjį meną bei bendruomenės meno fenomeną, sudarant išskirtines sąlygas jaunųjų menininkų kūrybinei saviraiškai. Profesionalaus meno plėtra: jaunųjų menininkų personalinės parodos, kūrybos pristatymai; UMI Rezidentų kūrybos pristatymai; Užupio menininkų personalinės parodos, kūrybos pristatymai. Kalnas įsikūręs Gedimino kalno papėdėje, netoli Bekešo kalno bei vos už kelių žingsnių nuo Pilių rezervato teritorijos įsikūręs menų centras kviečia kurti ir atrasti meną unikalioje gamtos ir miesto istorijos atmosferoje.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras
Pagrindinė Alytaus miesto bendruomenės centro veikla – sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms pagal jų interesus, poreikius, pageidavimus. Alytaus miesto bendruomenės centre įsikūrę ir savo veiklą vykdo virš 20 įvairių visuomeninių organizacijų, veikia atviros jaunimo erdvės.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
VšĮ Betzatos bendruomenė
Betzatos bendruomenė, tai – šeimyniška dvasia paremti gyvenimo namai, skirti vidutinę ir sunkią proto negalią turintiems suaugusiems asmenims. Bendruomenėje yra siekiama ne tik suteikti namų aplinkai prilygstančias gyvenimo sąlygas, palaikyti ir nuolatos ugdyti asmenų su negalia savarankiškumą, bet per draugystės bei abipusio pasitikėjimo santykį atstatyti asmenų su negalia pažeistą orumą bei suteikti galimybę jiems gyventi dvasinį gyvenimą. Bendruomenėje derinami bendruomeniškumo, dvasingumo ir profesionalumo reikalavimai. Pagal šį modelį namuose su neįgaliais asmenimis dirbantys asistentai kartu gyvena bendruomenėje.
Savivaldybė: Vilniaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
1 2 3 ... 25 26 27 28 29 30 31