Savanorystės vietos

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ (Administracija)
Vilniaus arkivyskupijos Caritas – Romos katalikų bažnyčios organizacija, telkianti geros valios asmenis socialinei pagalbai Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje. Mums svarbu teikti pagalbą, išsaugant jos prašančiojo orumą ir patvirtinant kiekvieno žmogaus besąlyginę vertę. Administracijos savanoriai padeda pagalbos ieškantiems asmenims gauti jiems reikalingiausią informaciją apie pagalbos galimybes VA „Carite“, padeda organizuoti renginius, akcijas, prisideda prie paramos ir komunikacijos skyriaus darbų. Administracijos darbuotojų ir savanorių užduotis tarnauti taip, kad tiesioginėje veikloje veikiantys asmenys galėtų kuo efektyviau teikti pagalbą tiems, kuriems ji labiausiai reikalinga. Daugiau informacijos: www.vilnius.caritas.lt.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Lygios galimybės, Socialinė, Švietimo
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Laikinieji namai
Esame pasiruošę priimti ir labai laukiame pas mus norinčių savanoriauti žmonių. Sprendžiame benamystės problemą, siekiame kuo geriau užtikrinti į mus besikreipiančių pagalbos žmonių gerovę, tačiau vieni veikti negalime, mums reikalinga ir savanorių pagalba. Savanoriai mums pagelbsti ne tik dideliuose ar mažuose darbuose, svarbiausia yra tai, kad jie bendrauja su tais, kuriems pas mus reikia pagalbos ir vien tik savo buvimu duoda labai daug. Pirmiausia, kuria unikalų ir vertingą, neįkainojamą santykį, kuris yra stipri pagalba tam, kuris bando stotis ant kojų, siekia spręsti savo problemas. Su savanoriais mūsų klientai bendrauja kitaip nei su darbuotojas – toks santykis mažiau formalus.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, Amatų mokymo centras
Amatų mokymo centras nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. priklauso Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ organizacijai. Centras 2002 m. buvo įkurtas Vilniaus arkivyskupo metropolito Kardinolo Audrio Juozo Bačkio iniciatyva ir skirtas padėti sunkiose socialinėse sąlygose gyvenančiam jaunimui. Jie dažnai atėję iš probleminių šeimų, pasižymintis agresyviu ar smurtiniu elgesiu, „iškritę“ iš švietimo sistemos, t.y. dažnai pabaigę tik 8 klases, turintys gyvenimo gatvėje patirties, globos namų auklėtiniai, dažnai teisti bei turintys priklausomybes nuo narkotikų ar alkoholio. VA „Carito“ Amatų mokymo centras jau 12 metų tikslingai dirba su atskirtyje esančiais jaunais žmonėmis nuo 16 iki 25 metų, siekdami ugdyti ne tik įgūdžius reikalingus darbui, bet ir suaugusio pilnavertiško piliečio gyvenimui.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Švietimo
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapijos vaikų dienos centras „Nazaretas“
Informacija ruošiama
Savivaldybė: Šalčininkų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos vaikų dienos centras
Suteikiamos dienos socialinės paslaugos vaikams 3 kartus per savaitę: tai pamokų ruošimas, asmens higienos įgūdžių lavinimas, dvasinio ugdymo, sporto ir meniniai užsiėmimai, vaikai mokomi komandinio darbo, bendravimo, saviraiškos. Į VDC centro veiklą įtraukiami vaikų tėvai, organizuojami bendri renginiai, šventės.
Savivaldybė: Šalčininkų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, Užsieniečių integracijos programa
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Užsieniečių integracijos programa veikia jau daugiau kaip 10 metų. Mūsų programos pagrindinis tikslas: pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių sėkminga socialinė integracija Lietuvoje. Dirbame su žmonėmis iš įvairių šalių ir kultūrų. Padedame jiems integruotis į Lietuvos visuomenę, organizuojame lietuvių kalbos mokymą, konsultuojame socialiniais klausimais. Teikiame paslaugas trims tikslinėms grupėms.
Savivaldybė: Švenčionių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Lygios galimybės, Socialinė
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, Užsieniečių integracijos programa
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Užsieniečių integracijos programa veikia jau daugiau kaip 10 metų. Mūsų programos pagrindinis tikslas: pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių sėkminga socialinė integracija Lietuvoje. Dirbame su žmonėmis iš įvairių šalių ir kultūrų. Padedame jiems integruotis į Lietuvos visuomenę, organizuojame lietuvių kalbos mokymą, konsultuojame socialiniais klausimais.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes”
Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ misija – atviros ir saugios erdvės darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai organizavimas. Jo funkcijos – sudaryti jaunimui sąlygas įgyti naujų socialinių įgūdžių, užtikrinti ilgalaikį užimtumą, atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius ir interesus, atlikti nusikalstamumo, žalingų įpročių ir kitų psichosocialinių problemų prevenciją bei konsultuoti jaunimą jiems rūpimais klausimais. Lankytojų amžius ‒ nuo 14 iki 29 metų. Visi užsiėmimai centre atviri ir nemokami, centras veikia darbo dienomis nuo 15:00 iki 19:00. Darbe naudojame atviro darbo ir neformalaus ugdymo principus.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla
Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla atidaryta 2011 m. rugsėjo 1 d. Moderniame ir ugdymo procesui puikiai pritaikytame pastate Šiuo metu mokykloje mokosi 820 mokinių, dirba 82 mokytojai. Mokykla įgyvendina priešmokyklinio (6-7 m.), pradinio (7-11 m.), pagrindinio (11-16m.) ugdymo programas. Vaikai turi dideles neformaliojo ugdymo galimybes: mokykloje veikia apie 50 neformaliojo ugdymo būrelių ir studijų: sporto, muzikos, dailės, teatro, gamtos mokslų ir kt. Mokykloje integruojami mokiniai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, jiems talkina pilna pagalbos specialistų komanda (logopedas, psichologas, spec. pedagogas, soc. pedagoga, mokytojų padėjėjai). Mokykla turi modernią biblioteką, puikias sporto ir šokių sales. Mokykloje plačiai taikomos IT technologijos bei išnaudojima vietovės aplinka ugdymo procesui.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija
Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija (NMK) yra Akademijos padalinys pajūryje (www.nidacolony.lt). Pagrindinės NMK veiklos formos yra tarptautiniai seminarai, vasaros mokyklos, intensyvūs kursai, parodos ir menininkų rezidencijų programa. Birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais NMK vyksta Vilniaus dailės akademijos studentų vasaros praktikos. Ištisus metus NMK vyksta ir kitų organizatorių rengiami meno ir edukacijos projektai.
Savivaldybė: Neringos savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
Vilniaus etninės kultūros centras
Vilniaus etninės kultūros centras dirba pagal 3 programas: etninės kultūros mokymas (edukacija), lietuvių kalendorinių ir kitų švenčių organizavimas sostinėje, leidyba. Įstaiga rengia seniausią šalyje tarptautinį folkloro festivalį „Skamba skamba kankliai“, taip pat yra suteiktos išskirtinės teisės rengti šias miesto šventes: Užgavėnės, Rasos-Joninės, pavasario ir rudens lygiadieniai, Kaziuko mugės kultūrinė programa ir kt. Kasmet šie renginiai sutraukia tūkstančius vilniečių bei miesto svečių. Centras įgyvendina įvairius vietinius bei tarptautinius projektus savarankiškai arba bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui
Vilniaus policijos klubas 12 metų dirba vaikų ir jaunimo užimtumo ir prevencijos srityje. Nuo 2001 metų iki šių dienų į klubą noriai eina vaikai ir jaunimas. Čia jie randa savą erdvę, saugiai leidžia savo laiką. Klubą šiomis dienomis lanko mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, kurie yra iš socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų, taip pat linkę nusikalsti, turintys elgesio, psichologinių ir socialinių problemų. Pagrindinis tikslas: ugdyti vaikus ir jaunimą, stengtis integruoti į visuomenę, suteikiant ir skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus, neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos, siekti, kad jo elgesys pozityviai keistųsi.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui Grigiškių padalinys
Vilniaus policijos klubas Grigiškių padalinys 5 metus dirba vaikų ir jaunimo užimtumo ir prevencijos srityje. Nuo 2008 metų iki šių dienų į klubą noriai eina vaikai ir jaunimas. Čia jie randa savą erdvę, saugiai leidžia savo laiką. Klubą šiomis dienomis lanko mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, kurie yra iš socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų, taip pat linkę nusikalsti, turintys elgesio, psichologinių ir socialinių problemų. Pagrindinis tikslas: ugdyti vaikus ir jaunimą, stengtis integruoti į visuomenę, suteikiant ir skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus, neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos, siekti, kad jo elgesys pozityviai keistųsi. Šiuo metu vykdome dienos centrų projektą „Atverkime savo galimybes“ (vykdomą 4 metus, Grigiškių mikrorajone), finansuojamus iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Svarbiausiais savo veiklos rezultatais pastaruoju metu laikome naujų narių pritraukimą, aktyvų užaugusių klubo narių dalyvavimą savanoriškoje veikloje mūsų klube ir tarptautiniame lygmenyje. Mūsų klubo stiprybė yra ilgametė patirtis, darbuotojų profesionalumas bei įstaigos unikalumas, nes klubo steigėjas yra Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (o dalininkas Vilniaus miesto savivaldybė), todėl veikloje aktyviai dalyvauja policija.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras
Šeimos ir vaiko krizių centras – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro 3 padaliniai: Grupiniai gyvenimo namai vaikams, teikiantys jiems trumpalaikę socialinę globą (I), vaikai gyvena nuo 6men. iki 12men., Krizių centras (II padalinys), kuriame teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichologinės pagalbos paslaugos socialinės rizikos šeimoms, laikinai tėvų globos netekusiems vaikams ir socialinės rizikos vaikams bei Šeimos paramos centras (III padalinys), teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu- pateikta paraiška finansavimui gauti vaikų dienos centrui steigti.
Savivaldybė: Vilniaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilniaus SOS Vaikų Kaimas
VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimo“ steigėjas yra labdaros ir paramos fondo „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos“. Įstaiga vykdo šias funkcijas: vaikų globa. Mūsų organizacija pirmoji ilgalaikei našlaičių ir paliktų vaikų globai pritaikė šeimos modelį. Pagrindiniai uždaviniai yra: sudaryti tinkamas gyvenimo ir ugdymo sąlygas našlaičiams ir be tėvų globos likusiems vaikams, rengti globotinius savarankiškam gyvenimui, puoselėti jų dvasines ir fizines vertybes, integruoti vaikus į visuomenę, vienoje šeimoje auginti tikruosius brolius ir seseris, suteikti vaikams galimybę puoselėti ilgalaikius santykius šeimoje, padėti jiems atrasti ir išreikšti individualius sugebėjimus, interesus bei talentus. Vaikai auga, kartu su broliais ir seserimis SOS šeimose, kurios gyvena atskiruose šeimyniniuose namuose. Juos augina ir jais rūpinasi šeimoje SOS mama ir SOS teta.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Švietimo
Vilniaus teritorinė darbo birža, Jaunimo darbo centro skyrius
Vilniaus jaunimo darbo centras (toliau JDC) yra Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus padalinys. Jaunimo darbo centras padeda jaunimui integruotis į darbo rinką, ugdyti gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje ir motyvuoti mokymuisi visą gyvenimą. JDC teikia individualias paslaugas planuojantiems karjerą, ieškantiems darbo jaunuoliams, organizuoja informacinius ir mokomuosius renginius karjeros planavimo, savęs pažinimo, profesinio pasirinkimo, darbo teisės, verslo pagrindų, savanorystės temomis. JDC bendradarbiauja su socialiniais partneriais jaunimo užimtumo klausimais.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė, Švietimo
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas
Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas tai patraukli, novatoriška, dinamiška konkurencinga švietimo įstaiga plėtojanti profesinio mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės lūkesčius, užtikrinančias sėkmingą asmenų integraciją į darbo rinka. Mūsų misija – teikti kokybiškas profesinio mokymo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo, profesinės reabilitacijos ir kitas paslaugas, plėtojant socialinius ryšius, užtikrinant nuolatinį paslaugų gerinimą. Mūsų vertybės BENDRADARBIAVIMAS, PROFESIONALUMAS, TOBULĖJIMAS.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla
Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla – atvira naujovėms ir visuomenei, formuojanti teigiamą požiūrį į neįgaliuosius mokykla, teikianti pradinį ir pagrindinį individualizuotą ugdymą bei socialinių įgūdžių ugdymą sutrikusio intelekto vaikams, tenkinanti ugdytinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, teikianti profesionalią pagalbą pedagogams, dirbantiems su specialiųjų poreikių asmenimis. Mokykloje mokosi 103 specialiųjų poreikių mokiniai, jų amžius svyruoja nuo 7 iki 21 m. Mokykloje teikiamas ne tik formalusis ugdymas, bet ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai - sporto, rankdarbių, meno, psichologijos ir kt. būreliai.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras
Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras yra pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, kurioje mokomi vaikai nuo 3 iki 21 metų amžiaus. Mokykloje sukomplektuota 10 lavinamųjų klasių ir viena ikimokyklinė grupė. Nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio veikia dienos socialinės globos skyrius, kuriame vykdomas suaugusiųjų užimtumas ir popamokinė vaikų dienos socialinė globa.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Virvės traukimo sporto klubas „Švyturys“
Virvės traukimo klubas „Švyturys“ – tai sporto klubas jungiantis skirtingo amžiaus žmones kurie nori sportuoti, gerinti savo fizinę būklę ir siekti aukštų sporto rezultatų Lietuvoje ir už jos ribų. Klubas dalyvauja varžybose vidaus ir lauko sezonuose. Šiais metais dalyvauta lauko sezono pasaulio čempionate ir užimta 8-ta garbinga vieta tarp geriausiųjų 22 pasaulio komandų. Asociacija vykdo nuolatinę veiklą (treniruotės du arba tris kartus į savaitę), vasaros stovyklas Lietuvoje, užsienyje. Rengia užsiėmimus, kurie padeda komandai siekti geresnių rezultatų, aktyviai dalyvauja Lietuvos virvės traukimo federacijos veikloje. Organizuoja varžybas Klaipėdoje bei vykdo nuolatinę naujų narių paiešką.
Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Sporto
1 2 3 ... 25 26 27 28 29 30 31