Savanorystės vietos

Viešoji įstaiga „Profesijų spektras“
Viešoji įstaiga „Profesijų spektras“ savo veiklą vykdo nuo 2001 metų, kurios tikslas yra padėti įgyvendinti valstybės politiką suaugusiųjų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo bei neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityse. Įstaiga turi ūkinį komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinės įstaigos veiklos sritys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra: techninis ir profesinis mokymas; kultūrinis, sportinis, rekreacinis ir kitas švietimas; apgyvendinimo veikla; maitinimo ir gėrimų teikimo veikla; dviračių ir sporto įrangos nuoma; įdarbinimo veikla bei fizinės gerovės užtikrinimo veikla. Įstaiga turi teisę užsiimti ir kita įstatymų nedraudžiama ūkine veikla, būtina įstaigos tikslų įgyvendinimui.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Viešoji įstaiga „Rietavo žirgynas“
VšĮ „Rietavo žirgynas“ pagrindinė veikla- žirgų auginimas ir laisvalaikio organizavimas ( vaikų stovyklos, jojimo pamokos, žygiai su žirgais, jojimo varžybų organizavimas, poilsis gamtoje, edukacinės programos su žirgais.)
Savivaldybė: Rietavo savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita
Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“
Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“ – pirmaujanti ir viena aktyviausių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų Marijampolės regione. Organizacijoje veikia nuolatinė 8 asmenų komanda, kuri organizuoja bei įgyvendina įvairius regioninius, nacionalinius bei tarptautinius projektus sporto, kultūros, švietimo ir jaunimo srityse. Organizacijos komandą sudaro įvairių sričių projektų vadovai ir finansų specialistai aktyviai dirbantys ne tik Marijampolės, bet ir viso regiono labui. Vienas pagrindinių organizacijos tikslų ir siekiamybių – vykdant savo veiklas prisidėti prie kokybiško jaunimo užimtumo ir įsitraukimo į aktyvią visuomeninę veiklą didinimo bei naujų kompetencijų ugdymo per kūrybišką ir aktyvią neformalią veiklą.
Savivaldybė: Marijampolės savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė
Vileikiškių kaimo bendruomenė, vaikų dienos centras „Lašelis“
Vileikiškių kaimo bendruomenė apjungia Vileikiškių, Užušilių, Bilotų, Katunskių, Padubės, Pigašių, Rusteikiškių, Sakalninkų, Taučiulių kaimus ir Gojaus bei Plotų viensėdžius. Čia gyvena 403 žmonės ir 319 iš jų yra Vileikiškių kaimo gyventojai. Bendruomenė turi Vaikų dienos centrą „Lašelis“, kurį lanko 39 vaikai. Bendruomenės tikslai: burti vietinius gyventojus kaimo problemoms spręsti, skatinti gyventojų pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti kaimo bei savo interesams, plėtoti ir palaikyti ryšius su analogiškomis struktūromis Lietuvoje ir užsienyje, teikti informaciją ir įvairiapusę pagalbą pažeidžiamoms socialinėms grupėms.
Savivaldybė: Širvintų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Vilkaviškio dekanato šeimos centras
Vilkaviškio dekanato šeimos centras remdamasis katalikiškos moralės principais ugdo bei stiprina šeimą: rūpinasi žmogaus nuo pat prasidėjimo momento apsauga bei vertinimu, rengia jaunimą ir besiruošiančias tuoktis poras šeimai, vykdo lytiškumo ugdymo programas, organizuoja vertybiškus renginius.
Savivaldybė: Vilkaviškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija
Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras
Informacijos teikimas apie lankytinas vietas, apgyvendinimo bei maitinimo įstaigas. Vietų rezervavimas apgyvendinimo įstaigose, turizmo paslaugų užsakymas. Pagalba vizų bei mokesčių grąžinimo klausimais. Seminarų, renginių organizavimas. Konsultacijos pradedantiems verslininkams bei veikiančioms įmonėms.
Savivaldybė: Vilkaviškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras siūlo įvairiapusę veiklą: būrelius, renginius, projektus. Mokiniai renkasi veiklą pagal savo pomėgius. Centrą lanko daugiau nei penki šimtai ugdytinių. Įgyvendiname vaikų ir jaunimo vasaros poilsio ir socializacijos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo prevencijos, gabių vaikų ir jaunimo ugdymo, pilietinio ir tautinio ugdymo, tarptautinių jaunimo mainų projektus. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras taip pat organizuoja seminarus, mokymus; vykdo suaugusių laisvalaikio užimtumą, organizuoja kitą šviečiamąją veiklą.
Savivaldybė: Vilkaviškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Vilkaviškio vyskupijos Caritas, projektas Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“
Vilkaviškio vyskupijos Caritas siūlo atlikti savanoriško darbo funkcijas projekte Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“ (Suvalkų g. 11-25, Kalvarija), kurio esmė – teikti socialines ir ugdymo paslaugas problematiško elgesio vaikams bei socialinės rizikos grupei priklausančioms šeimoms.
Savivaldybė: Kalvarijos savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“
Vyskupijos „Caritas“ misija- vienyti profesionalus ir savanorius Bažnyčios socialinei ir karitatyvinei veiklai. Vyskupijos Caritas tikslas - vykdyti socialinę ir karitatyvinę Bažnyčios misiją, tarnaujant vargstantiems. Vilkaviškio vyskupijos Caritas vykdo šias funkcijas: • koordinuoja savo veiklą ir siekius drauge su Lietuvos Caritas; • reprezentuoja vyskupijos mastu Caritas veiklą; • rengia vyskupijos Caritas strategiją; • vykdo informacinę ir švietėjišką veiklą: organizuoja mokymus, konferencijas, seminarus, o taip pat publikuoja karitatyvinę informaciją; • koordinuoja dekanatų ir parapijų Caritas veiklą. http://vvcaritas.lt.
Savivaldybė: Marijampolės savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras
Jaunimo centras veikia atviro darbo su jaunimu principais – jauni žmonės gali laisvai ateiti, būti, prisijungti prie veiklų, ar tiesiog pabendrauti ir atrasti bendraminčių. Organizuojame savo ir lankytojų iniciatyva veiklas ir užsiėmimus: kino vakarai, lindy hop pamokos, teatras stalo žaidimai, gyva muzika, pokalbiai su įdomiais žmonėmis. Visos veiklos centre lankytojams nemokamos.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė, Švietimo
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ (Administracija)
Vilniaus arkivyskupijos Caritas – Romos katalikų bažnyčios organizacija, telkianti geros valios asmenis socialinei pagalbai Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje. Mums svarbu teikti pagalbą, išsaugant jos prašančiojo orumą ir patvirtinant kiekvieno žmogaus besąlyginę vertę. Administracijos savanoriai padeda pagalbos ieškantiems asmenims gauti jiems reikalingiausią informaciją apie pagalbos galimybes VA „Carite“, padeda organizuoti renginius, akcijas, prisideda prie paramos ir komunikacijos skyriaus darbų. Administracijos darbuotojų ir savanorių užduotis tarnauti taip, kad tiesioginėje veikloje veikiantys asmenys galėtų kuo efektyviau teikti pagalbą tiems, kuriems ji labiausiai reikalinga. Daugiau informacijos: www.vilnius.caritas.lt.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Lygios galimybės, Socialinė, Švietimo
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Laikinieji namai
Esame pasiruošę priimti ir labai laukiame pas mus norinčių savanoriauti žmonių. Sprendžiame benamystės problemą, siekiame kuo geriau užtikrinti į mus besikreipiančių pagalbos žmonių gerovę, tačiau vieni veikti negalime, mums reikalinga ir savanorių pagalba. Savanoriai mums pagelbsti ne tik dideliuose ar mažuose darbuose, svarbiausia yra tai, kad jie bendrauja su tais, kuriems pas mus reikia pagalbos ir vien tik savo buvimu duoda labai daug. Pirmiausia, kuria unikalų ir vertingą, neįkainojamą santykį, kuris yra stipri pagalba tam, kuris bando stotis ant kojų, siekia spręsti savo problemas. Su savanoriais mūsų klientai bendrauja kitaip nei su darbuotojas – toks santykis mažiau formalus.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, Amatų mokymo centras
Amatų mokymo centras nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. priklauso Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ organizacijai. Centras 2002 m. buvo įkurtas Vilniaus arkivyskupo metropolito Kardinolo Audrio Juozo Bačkio iniciatyva ir skirtas padėti sunkiose socialinėse sąlygose gyvenančiam jaunimui. Jie dažnai atėję iš probleminių šeimų, pasižymintis agresyviu ar smurtiniu elgesiu, „iškritę“ iš švietimo sistemos, t.y. dažnai pabaigę tik 8 klases, turintys gyvenimo gatvėje patirties, globos namų auklėtiniai, dažnai teisti bei turintys priklausomybes nuo narkotikų ar alkoholio. VA „Carito“ Amatų mokymo centras jau 12 metų tikslingai dirba su atskirtyje esančiais jaunais žmonėmis nuo 16 iki 25 metų, siekdami ugdyti ne tik įgūdžius reikalingus darbui, bet ir suaugusio pilnavertiško piliečio gyvenimui.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Švietimo
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapijos vaikų dienos centras „Nazaretas“
Informacija ruošiama
Savivaldybė: Šalčininkų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos vaikų dienos centras
Suteikiamos dienos socialinės paslaugos vaikams 3 kartus per savaitę: tai pamokų ruošimas, asmens higienos įgūdžių lavinimas, dvasinio ugdymo, sporto ir meniniai užsiėmimai, vaikai mokomi komandinio darbo, bendravimo, saviraiškos. Į VDC centro veiklą įtraukiami vaikų tėvai, organizuojami bendri renginiai, šventės.
Savivaldybė: Šalčininkų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, Užsieniečių integracijos programa
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Užsieniečių integracijos programa veikia jau daugiau kaip 10 metų. Mūsų programos pagrindinis tikslas: pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių sėkminga socialinė integracija Lietuvoje. Dirbame su žmonėmis iš įvairių šalių ir kultūrų. Padedame jiems integruotis į Lietuvos visuomenę, organizuojame lietuvių kalbos mokymą, konsultuojame socialiniais klausimais. Teikiame paslaugas trims tikslinėms grupėms.
Savivaldybė: Švenčionių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Lygios galimybės, Socialinė
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, Užsieniečių integracijos programa
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Užsieniečių integracijos programa veikia jau daugiau kaip 10 metų. Mūsų programos pagrindinis tikslas: pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių sėkminga socialinė integracija Lietuvoje. Dirbame su žmonėmis iš įvairių šalių ir kultūrų. Padedame jiems integruotis į Lietuvos visuomenę, organizuojame lietuvių kalbos mokymą, konsultuojame socialiniais klausimais.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes”
Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ misija – atviros ir saugios erdvės darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai organizavimas. Jo funkcijos – sudaryti jaunimui sąlygas įgyti naujų socialinių įgūdžių, užtikrinti ilgalaikį užimtumą, atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius ir interesus, atlikti nusikalstamumo, žalingų įpročių ir kitų psichosocialinių problemų prevenciją bei konsultuoti jaunimą jiems rūpimais klausimais. Lankytojų amžius ‒ nuo 14 iki 29 metų. Visi užsiėmimai centre atviri ir nemokami, centras veikia darbo dienomis nuo 15:00 iki 19:00. Darbe naudojame atviro darbo ir neformalaus ugdymo principus.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla
Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla atidaryta 2011 m. rugsėjo 1 d. Moderniame ir ugdymo procesui puikiai pritaikytame pastate Šiuo metu mokykloje mokosi 820 mokinių, dirba 82 mokytojai. Mokykla įgyvendina priešmokyklinio (6-7 m.), pradinio (7-11 m.), pagrindinio (11-16m.) ugdymo programas. Vaikai turi dideles neformaliojo ugdymo galimybes: mokykloje veikia apie 50 neformaliojo ugdymo būrelių ir studijų: sporto, muzikos, dailės, teatro, gamtos mokslų ir kt. Mokykloje integruojami mokiniai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, jiems talkina pilna pagalbos specialistų komanda (logopedas, psichologas, spec. pedagogas, soc. pedagoga, mokytojų padėjėjai). Mokykla turi modernią biblioteką, puikias sporto ir šokių sales. Mokykloje plačiai taikomos IT technologijos bei išnaudojima vietovės aplinka ugdymo procesui.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija
Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija (NMK) yra Akademijos padalinys pajūryje (www.nidacolony.lt). Pagrindinės NMK veiklos formos yra tarptautiniai seminarai, vasaros mokyklos, intensyvūs kursai, parodos ir menininkų rezidencijų programa. Birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais NMK vyksta Vilniaus dailės akademijos studentų vasaros praktikos. Ištisus metus NMK vyksta ir kitų organizatorių rengiami meno ir edukacijos projektai.
Savivaldybė: Neringos savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
1 2 3 ... 23 24 25 26 27 ... 29 30 31