Savanorystės vietos

Veliuonos kultūros centras
Veliuonos kultūros centras yra savarankiška biudžetinė įstaiga, veikianti Jurbarko r. Veliuonos, Raudonės ir Šimkaičių seniūnijose. Struktūrą sudaro Veliuonos kultūros centras ir trys skyriai: Raudonės, Stakių, Baltraitiškių. Dirba 14 kvalifikuotų darbuotojų (direktorė, buhalterė, 11 kultūros ir meno vadovų). Veliuonos kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą, dalyvauja kultūrinio turizmo projektuose. Veliuonos kultūros centre ir skyriuose veikia šie saviveiklos būreliai: tautinių šokių ansamblis „Veliuonietis“ (šokių ir vokalinė grupė), 2 suaugusių dramos teatrai, sportinių šokių studija, Raudonės kaimo kapela, senovinių šokių studija „Saltare Festum“, vokalinė-instrumentinė studija ir vaikų dramos būrelis, jaunimo muzikos grupė. Per metus centre ir skyriuose suorganizuojama daugiau nei 70 edukacinių, kultūrinių, laisvalaikio renginių.
Savivaldybė: Jurbarko rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“
Klube teikiamos socialinės, kultūrinės paslaugos neįgaliesiems ir jų šeimos nariams. Tai palengvina buitį, suteikia galimybę turiningai praleisti laisvalaikį, sudaro sąlygas bendrauti, užsiimti mėgstama veikla. Neįgalieji gauna jiems reikalingą informaciją, pagalbą namuose bei asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas. Tarpusavio bendravimas, gauta informacija ir socialinės paslaugos, sumažina Ventos seniūnijos neįgaliųjų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį, palengvina jų kasdieninio gyvenimo rūpesčius. Jie nesijaučia užmiršti, atsiranda pasitikėjimas savimi, praskaidrėja jų kasdienybė.
Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Vėriškių bendruomenė
Vėriškių bendruomenė – nevyriausybinė organizacija, dirbanti šeimos gerovės srityje. Bendruomenė siekia gerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę, socialine atskirtį, rūpinamės vaikų ir jaunimo užimtumu, šeimos instituto stiprinimu, padedame spręsti pagyvenusių žmonių rūpesčius. Bendruomenėje yra įkurtas švaros (higieninės savitvarkos) kambarys, treniruoklių sporto salė, nuo 2013 m. veikia Vaikų dienos centras. Siekdami kokybiškesnio darbo, paslaugų teikimo, laisvalaikio užimtumo, sveikos gyvensenos ugdymo, įgyvendiname įvairius projektus. Patys esame Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ savanoriai ir koordinatoriai Radviliškio rajone.
Savivaldybė: Radviliškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
Vėžaičių kultūros centras
Vėžaičių kultūros centras ir skyriai Lapiuose, Girininkuose, Tilvikuose, organizuoja renginius miestelio ir kaimų gyventojams. Rašo ir vykdo kultūrinės veiklos projektus, darbuotojai vadovauja meno saviveiklos kolektyvams – šokių (modernių, liaudiškų, pramoginių, linijinių), dramos būreliams ir studijoms (vaikų, jaunimo, suaugusių, vokaliniams kolektyvams), moterų, mišriems, dizaino studijoms (vaikų ir jaunimo). Kultūros centras vykdo klasikinės muzikos sklaidos darbą, priima festivalių renginius. Bendradarbiaujame su rajono kultūros ir švietimo įstaigomis, organizuojame bendrus renginius. Vasaros metu kiekviename skyriuje ir centre vyksta metinės šventės: Joninės, Oninės, Žolinės. Vėžaičiuose 2014 m. Oninių atlaidai ir šventė vyko jau 100-ąjį kartą.
Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Viekšnalių bendruomenė „Šatrijos Vingis“
Viekšnalių bendruomenė „ Šatrijos vingis“ įkurta 2005 m. kovo 15 d. Nuo įsikūrimo bendruomenė rengia tradicines šventes, atstovauja bendruomenės narius organizuodami veiklą. Bendruomenės nariai nuolat bendrauja su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis. Užsiima poilsio organizavimu, mokymo, domisi savo krašto istorija, žymiais žmonėmis, rūpinasi kultūrinio paveldo ir tradicijų išsaugojimu, kuria turizmui, verslui palankia infrastruktūrą. Kuria saugią ir patogią bendruomenės narių gyvenamą aplinką, puoselėja dvasines vertybes. Bendruomenė savo lėšomis yra įsirengusi patalpas, yra sustiprinta materialinę bazę – nupirkti stalai, kėdės, virtuvės įranga, nešiojamas kompiuteris, spausdintuvas. Viekšnalių gyvanvietėje sutvarkyta viešoji erdvė, įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Bendruomenė užsiima visuomeninių organizacijų veiklomis – tai gyventojų savanoriškas susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie nėra priešingi valstybės Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.
Savivaldybė: Telšių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Viešoji įstaiga Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras
Įstaiga teikia įvairias socialines paslaugas neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms su spec. poreikiais: kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras
Greitoji medicinos pagalba - pirmosios ir būtinosios medicinos pagalba asmenims, staiga susirgus ar įvykus traumai paciento namuose ar viešoje vietoje. VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios medicinos pagalbos skyrius teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas Kėdainių rajono gyventojams. Rajone gyvena per 50 tūkst. gyventojų, rajono plotas – 1 677 km². Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų skaičius 2015 metais – 14 976, iš jų skubių – 10 297, 2016 metais – 15 182, iš jų skubių – 9 632. Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms teikti VšĮ Kėdainių PSPC turi 6 automobilius.
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Sveikatos
Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė
VšĮ Šilalės rajono ligoninė vykdo ir teikia pacientų sveikatos priežiūros paslaugas prisidėdama prie rajono gyventojų sergamumo ir mirtingumo mažinimo. Neišvykdami toli nuo namų, pacientai gali gauti medicininės reabilitacijos paslaugas. Be įprastų procedūrų, kaip fizioterapija, kinezitaerapija, masažo siūlome povandeninį masažą, perlines vonias, parafino gydomąsias aplikacija, druskų terapiją, ergoterapeuto ir psichologo paslaugas.
Savivaldybė: Šilalės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Sveikatos
Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai
Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai – socialinės globos įstaiga, kurioje gali gyventi 80 vienišų senyvo amžiaus ir / ar turinčių fizinę negalę suaugusių asmenų, kurie yra nepajėgiantys gyventi vieni. Įstaigoje, priklausomai nuo asmens socialinių paslaugų poreikio, teikiamos ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugos, vykdomi neįgaliųjų integracijos, labdaros valgyklos bei kiti socialiniai projektai. Savanorystės metu šiai įstaigai ir klientams atliekama naudinga veikla, kuri prisideda prie asmens orumo puoselėjimo ir teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir užtikrinimo bei įvairiapusiškai ugdo savanorystėje dalyvaujantį asmenį.
Savivaldybė: Panevėžio miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Sveikatos
Viešoji įstaiga „Lazdijų socialinių paslaugų centras“
Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) paskirtis – teikti socialines paslaugas. Pagrindiniai centro tikslai yra tenkinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų viešuosius interesus, teikti socialines paslaugas bendruomenės nariams. Centras teikia: 1. bendrąsias socialines paslaugas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas) 2. socialinės priežiūros paslaugas (pagalba į namus) 3. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas 4. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas 5. dienos socialinę globą 6. trumpalaikę socialinę globą 7. ilgalaikę socialinę globą 8. organizuoja neįgaliųjų aprūpinimą kompensacine technika 9. organizuoja transporto paslaugas 10. vykdo vaikų dienos centro veiklą 11. vykdo socialinio darbo veiklą, susijusią su ilgalaikiu ir/ar trumpalaikiu apgyvendinimu 12. inregralią pagalbą į namus (dienos socialinė globa asmens namuose, slauga asmens namuose).
Savivaldybė: Lazdijų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Viešoji įstaiga „Profesijų spektras“
Viešoji įstaiga „Profesijų spektras“ savo veiklą vykdo nuo 2001 metų, kurios tikslas yra padėti įgyvendinti valstybės politiką suaugusiųjų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo bei neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityse. Įstaiga turi ūkinį komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinės įstaigos veiklos sritys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra: techninis ir profesinis mokymas; kultūrinis, sportinis, rekreacinis ir kitas švietimas; apgyvendinimo veikla; maitinimo ir gėrimų teikimo veikla; dviračių ir sporto įrangos nuoma; įdarbinimo veikla bei fizinės gerovės užtikrinimo veikla. Įstaiga turi teisę užsiimti ir kita įstatymų nedraudžiama ūkine veikla, būtina įstaigos tikslų įgyvendinimui.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Viešoji įstaiga „Rietavo žirgynas“
VšĮ „Rietavo žirgynas“ pagrindinė veikla- žirgų auginimas ir laisvalaikio organizavimas ( vaikų stovyklos, jojimo pamokos, žygiai su žirgais, jojimo varžybų organizavimas, poilsis gamtoje, edukacinės programos su žirgais.)
Savivaldybė: Rietavo savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita
Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“
Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“ – pirmaujanti ir viena aktyviausių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų Marijampolės regione. Organizacijoje veikia nuolatinė 8 asmenų komanda, kuri organizuoja bei įgyvendina įvairius regioninius, nacionalinius bei tarptautinius projektus sporto, kultūros, švietimo ir jaunimo srityse. Organizacijos komandą sudaro įvairių sričių projektų vadovai ir finansų specialistai aktyviai dirbantys ne tik Marijampolės, bet ir viso regiono labui. Vienas pagrindinių organizacijos tikslų ir siekiamybių – vykdant savo veiklas prisidėti prie kokybiško jaunimo užimtumo ir įsitraukimo į aktyvią visuomeninę veiklą didinimo bei naujų kompetencijų ugdymo per kūrybišką ir aktyvią neformalią veiklą.
Savivaldybė: Marijampolės savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė
Vileikiškių kaimo bendruomenė, vaikų dienos centras „Lašelis“
Vileikiškių kaimo bendruomenė apjungia Vileikiškių, Užušilių, Bilotų, Katunskių, Padubės, Pigašių, Rusteikiškių, Sakalninkų, Taučiulių kaimus ir Gojaus bei Plotų viensėdžius. Čia gyvena 403 žmonės ir 319 iš jų yra Vileikiškių kaimo gyventojai. Bendruomenė turi Vaikų dienos centrą „Lašelis“, kurį lanko 39 vaikai. Bendruomenės tikslai: burti vietinius gyventojus kaimo problemoms spręsti, skatinti gyventojų pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti kaimo bei savo interesams, plėtoti ir palaikyti ryšius su analogiškomis struktūromis Lietuvoje ir užsienyje, teikti informaciją ir įvairiapusę pagalbą pažeidžiamoms socialinėms grupėms.
Savivaldybė: Širvintų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Vilkaviškio dekanato šeimos centras
Vilkaviškio dekanato šeimos centras remdamasis katalikiškos moralės principais ugdo bei stiprina šeimą: rūpinasi žmogaus nuo pat prasidėjimo momento apsauga bei vertinimu, rengia jaunimą ir besiruošiančias tuoktis poras šeimai, vykdo lytiškumo ugdymo programas, organizuoja vertybiškus renginius.
Savivaldybė: Vilkaviškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija
Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras
Informacijos teikimas apie lankytinas vietas, apgyvendinimo bei maitinimo įstaigas. Vietų rezervavimas apgyvendinimo įstaigose, turizmo paslaugų užsakymas. Pagalba vizų bei mokesčių grąžinimo klausimais. Seminarų, renginių organizavimas. Konsultacijos pradedantiems verslininkams bei veikiančioms įmonėms.
Savivaldybė: Vilkaviškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras siūlo įvairiapusę veiklą: būrelius, renginius, projektus. Mokiniai renkasi veiklą pagal savo pomėgius. Centrą lanko daugiau nei penki šimtai ugdytinių. Įgyvendiname vaikų ir jaunimo vasaros poilsio ir socializacijos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo prevencijos, gabių vaikų ir jaunimo ugdymo, pilietinio ir tautinio ugdymo, tarptautinių jaunimo mainų projektus. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras taip pat organizuoja seminarus, mokymus; vykdo suaugusių laisvalaikio užimtumą, organizuoja kitą šviečiamąją veiklą.
Savivaldybė: Vilkaviškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Vilkaviškio vyskupijos Caritas, projektas Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“
Vilkaviškio vyskupijos Caritas siūlo atlikti savanoriško darbo funkcijas projekte Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“ (Suvalkų g. 11-25, Kalvarija), kurio esmė – teikti socialines ir ugdymo paslaugas problematiško elgesio vaikams bei socialinės rizikos grupei priklausančioms šeimoms.
Savivaldybė: Kalvarijos savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“
Vyskupijos „Caritas“ misija- vienyti profesionalus ir savanorius Bažnyčios socialinei ir karitatyvinei veiklai. Vyskupijos Caritas tikslas - vykdyti socialinę ir karitatyvinę Bažnyčios misiją, tarnaujant vargstantiems. Vilkaviškio vyskupijos Caritas vykdo šias funkcijas: • koordinuoja savo veiklą ir siekius drauge su Lietuvos Caritas; • reprezentuoja vyskupijos mastu Caritas veiklą; • rengia vyskupijos Caritas strategiją; • vykdo informacinę ir švietėjišką veiklą: organizuoja mokymus, konferencijas, seminarus, o taip pat publikuoja karitatyvinę informaciją; • koordinuoja dekanatų ir parapijų Caritas veiklą. http://vvcaritas.lt.
Savivaldybė: Marijampolės savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras
Jaunimo centras veikia atviro darbo su jaunimu principais – jauni žmonės gali laisvai ateiti, būti, prisijungti prie veiklų, ar tiesiog pabendrauti ir atrasti bendraminčių. Organizuojame savo ir lankytojų iniciatyva veiklas ir užsiėmimus: kino vakarai, lindy hop pamokos, teatras stalo žaidimai, gyva muzika, pokalbiai su įdomiais žmonėmis. Visos veiklos centre lankytojams nemokamos.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė, Švietimo
1 2 3 ... 23 24 25 26 27 ... 29 30 31