Savanorystės vietos

Asociacija „Nemunaičio stovykla“
Stovykloje per vasarą organizuojamos 4 - 5 pamainos, kuriose poilsiauja apie 400 vaikų. Stovyklos tikslas – organizuoti vaikų užimtumą vasaros metu iš įvairių organizacijų ir skirtingų Lietuvos vietovių. aaStovykla vykdydama numatytas programas siekia įgyvendinti šiuos uždavinius: poilsio ir draugystės, vertingo charakterio savybių ugdymo, tautinio ir socialinio sąmoningumo plėtojimo, bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis, fizinio bei meninio lavinimo. Dalyvaudami įvairioje stovyklos veikloje vaikai mokosi bendrauti, prisiimti atsakomybę už save ir draugus, stebėti gamtą. Keli mėnesiai prieš stovyklą vyksta stovyklos vadovų- savanorių paruošimas. Organizuojami seminarai, kurių metu vadovai - savanoriai supažindinami su stovyklos programa, tvarka, bei uždaviniais, kuriuos turės įgyvendinti.
Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
Asociacija „Novi Homines“
Asociacija „Novi Homines“ yra pelno nesiekianti organizacija, kuri vykdo projektus, susijusius su visuomenės švietimu, neformaliu ugdymu, pilietiškumo skatinimu bei inovacijų plėtra. Vienas svarbiausių asociacijos „Novi Homines“ vykdomų projektų – „1 valanda Lietuvai“. Tai visuomeninis projektas, kurio tikslas – paskatinti ir pritraukti kuo daugiau žmonių, norinčių ir galinčių skirti dalį savo laiko gyvenimo Lietuvoje gerinimui. Jei kiekvienas skirsime bent po 1 valandą (per dieną / savaitę / mėnesį), galėsime džiaugtis pasiektais rezultatais ir geresniu gyvenimu Lietuvoje. Kuo galite prisidėti Jūs? Pradėkite nuo Jus supančios aplinkos – sutvarkykite vaikų žaidimo aikštelę, užlopykite kieme esančią duobę ar pasirūpinkite prie namo augančiomis gėlėmis. Tai tik keletas pavyzdžių, ką galite padaryti.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Socialinė, Švietimo
Asociacija „Pagėgių bendruomenė”
Asociacija „Pagėgių bendruomenė” įsteigta 2001 metų lapkričio 12 d. Per visą asociacojos gyvavimo laiką užsiimame sportinių, kultūrinių, šeimos renginių organizavimu, vykdome projektus, finansuojamus Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ ir Lietuvos kaimo tinklo, inicijavome „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Pagėgiai“ rengimą, esame tarptautinio „Mėlynųjų vandenų“ mūšio pergalės 650 metų sukakties paminėjimo 2012-2013 metais" projekto, vykdyto VšĮ „Tarptautinis Algirdo fondas“, nariai.
Savivaldybė: Pagėgių savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto
Aukštadvario regioninio parko direkcija
Direkcijos pagrindinė veikla – gamtos rezervatų ir draustinių veikla. Direkcijos tikslas – išsaugoti gamtos požiūriu vertingus Verkinės ir Strėvos aukštupius, kultūros paveldo vertybes, plėtoti pažintinį turizmą. Direkcija, įgyvendindama jai keliamus tikslus ir veiklos kryptis: organizuoja ypač vertingo gamtos požiūriu Aukštadvario kalvyno su Verkinės ir Strėvos ežeringais aukštupiais apsaugą, organizuoja gamtos ir kultūros paveldo vertybių, iš jų – unikalų Aukštadvario miestelio urbanistinio komplekso, bažnyčios ir vienuolyno kompleksą, parką su želdiniais ir pirmąja Lietuvoje upėtakių auginimo tvenkinių sistema, hidroelektrinės, Aukštadvario piliakalnio bei Kartuvių kalno, Bagdanonių hidroelektrinės, Lavariškių, Mošos, Pamiškės, Žuklijų ir Strėvos piliakalniais apsaugą, organizuoja gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimą ir kt.
Savivaldybė: Trakų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija vykdo įvairias veiklas. Viena iš krypčių yra gamtos stebėsena ir tyrimai, retųjų ir nykstančių rūšių monitoringas, gamtinių buveinių kaitos stebėjimas ir ypač vertingų gamtinių buveinių stabilumo palaikymas (gamtotvarka). Kita kryptis yra kultūros paveldo objektų priežiūra. Taip pat direkcija vykdo veiklas, reikalingas užtikrinti saugomos teritorijos lankymą ir skatinančias pažintinį turizmą: rekreacinės infrastruktūros planavimas, įrengimas ir priežiūra, lankytinų objektų pritaikymas lankymui, informacijos apie gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei jų lankymo galimybes rinkimas, sisteminimas ir pateikimas lankytojų centre, internete arba leidinių pavidalu. Siekdama užtikrinti efektyvesnį lankytojų srautų valdymą direkcija vykdo parko lankytojų monitoringą. Kita veiklos kryptis yra pažintinė – švietėjiška. Direkcija organizuoja pažintines ekskursijas, gamtines ir etnokukltūrines stovyklas, tradicinius renginius ir šventes.
Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita
Auto klubas „4x4 Švenčionys“
Auto klubas „4x4 Švenčionys“ tai jauna, veržli ir didelių tikslų turinti asociacija, skaičiuojanti jau penkerius gyvavimo metus. Mūsų tikslas – suburti ir vienyti jaunimą, besidominantį automobiliais ir automobilių sportu. Mes nuolatos ieškome būdų, kaip sudaryti sąlygas automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti. Teikiame organizacinę ir techninę pagalbą Klubo nariams. Auto klubas vykdo variklinių transporto priemonių ir variklių detalių gamybą, techninę priežiūrą ir remontą. Klubas organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, bendrauja su informavimo priemonių atstovais.
Savivaldybė: Švenčionių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Kita, Švietimo
Beepart kūrybinės dirbtuvės
„BEEpart“ (liet. „būk dalimi“, „bičių menas“ arba „talka“ ) viešoji įstaiga, kuri įkūrė meno dirbtuves kaip visuomenės traukos centrą Pilaitėje, Vilniuje. Tai vieta, kurioje gimsta ir yra įgyvendinamos nepakartojamos idėjos. Dirbtuvės orientuotos į vietos bendruomenę bei į tarptautinius projektus. Didelis dėmesys yra skiriamas lokaliam socialiniam klimatui gerinti, pasitelkiant savanorius organizuojami įvairūs renginiai įtraukiantys vietinę bendruomenę.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Bendruomeninis pagalbos vaikams centras
Pagrindinė Centro paskirtis – teikti kompleksinę trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę pagalbą tėvų globos netekusiems, socialinės rizikos vaikams, rizikos grupės šeimoms, globėjams (rūpintojams). Centre teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ne tik vaikams, bet ir nepilnametėms motinoms, jų šeimos nariams, užtikrinant galimybę gauti specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens ar šeimos poreikius, skatinant paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Centro tikslai – teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų (arba 21 metų, jei vaikas mokosi pagal formaliojo profesinio ugdymo programą). Teikti socialinę pagalbą tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms bei organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių konsultavimo paslaugas, vykdyti švietėjišką veiklą.
Savivaldybė: Mažeikių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Betliejaus Mergelės Marijos ėmimo į dangų ir šv. Brunono seserų kongregacija
Mergelės Marijos ėmimo į dangų ir šv. Brunono seserų kongregacija, kurios administracija yra Italijoje, yra vienuoliška organizacija visiškai pasišventusi kontempliatyviam gyvenimui. Pagrindinis šio vienuolyno vienuolių tikslas yra visą gyvenimą nenutrūkstamai ir intensyviai garbinti Švč. Trejybę ir Dievo Motiną. Antrasis vienuolių tikslas yra mylėti ir padėti visiems šių laikų vyrams ir moterims. Vardan jų Betliejaus vienuolės pašvenčia visą savo gyvenimą maldai ir bendravimui su žmonėmis, kurie atvyksta į Betliejaus vienuolyną, ieškodami ramybės ar paguodos.
Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
BĮ LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI UŽVENČIO SOCIALINĖS GLOBOS PADALINYS
Darbas su senyvo amžiaus asmenimis, suaugusiais asmenimis su negalia, tenkinant jų psichologines, socialines, kultūrines, dvasines reikmes; bendravimas; užimtumas pagal poreikį, interesus ir galimybes; saviraiškos skatinimas, kasdienių ir darbinių įgūdžių palaikymas; bendrosios praktikos slauga.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sveikatos
BĮ Vilniaus atviro jaunimo centro „MES“ filialas Naujosios Vilnios atvira jaunimo erdvė
BĮ Atviras jaunimo centras „Mes“ yra pelno nesiekianti organizacija, kuri atlieka socialinės rizikos vaikų ir jaunuolių ankstyvąją prevenciją. 2012 m. rugsėjo mėn. 24 d. centras pradėjo jaunimo informavimo, konsultavimo ir atvirų erdvių kūrimo projektinę veiklą. Naujosios Vilnios seniūnijoje buvo įsteigtas centro filialas – Atvira jaunimo erdvė, vykdanti atvirą darbą su jaunimu. Atviras darbas su jaunimu – tai veikla, orientuota į jaunų 14-29 metų žmonių poreikius, gyvenimo situaciją ir sąlygas, ugdanti jų socialinius ir gyvenimo įgūdžius. Naujosios Vilnios atviroje jaunimo erdvėje organizuojamos jaunimui patrauklios veiklos, kurios nukreiptos į motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką. Visi užsiėmimai ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra nemokami, paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu. Ypatingas dėmesys skiriamas jaunam žmogui, turinčiam palyginti ribotas asmeninės raiškos ir dalyvavimo visuomeniniame gyvenime galimybes. Savo veikloje ieškome priemonių, kurios ne tik padėtų išaiškinti, neutralizuoti arba šalinti aplinkybes, sąlygojančias jaunų žmonių socializacijos problemas, bet būtų šiuolaikiškos bei patrauklios. Atviro darbo su jaunimu tikslas - sveiki ir gerai besijaučiantys jauni žmonės su aukšta saviverte, gebantys aktyviai ir integraliai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus bei lanksčiai ir konstruktyviai reaguojantys į pokyčius. Tam tikslui Naujosios Vilnios atviros jaunimo erdvės specialistai ne tik konsultuoja jaunuolius ir jų šeimos narius įvairiais klausimais, kuria bei vykdo įvairias prevencines programas bet ir organizuoja prasmingą, kūrybišką laisvalaikį.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Švietimo
BĮ „Kauno Panemunės senelių namai“
Kauno socialinės globos namai yra socialinių paslaugų viešoji įstaiga, teikianti stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas. Įstaigos misija – saugus, materialiai aprūpintas, pilnavertis Senelių namų gyventojų gyvenimas pagal devizą: „Suteikime metams daugiau gyvenimo!“ Aktyvinti, suburti pagyvenusių žmonių dienos skyriaus lankytojus, sudarant sąlygas realizuoti savo sugebėjimus, padėti vieni kitiems ir pagerinti bendruomenės mikroklimatą. Senelių namuose yra Ilgalaikės trumpalaikės socialinės globos skyrius, Pagyvenusių žmonių dienos centras, Dienos socialinės priežiūros skyrius ir dienos socialinės globos centras „Demencija“ asmenims, sergantiems senatvine demencija.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Sveikatos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Birštono viešoji biblioteka
Birštono viešoji biblioteka – moderni, jauki ir patogi lankytojams. Čia suteikiamos galimybės tiek birštoniečiams, tiek kurorte poilsiaujantiems, besigydantiems žmonėms naudotis turtingu spaudinių fondu bei šiuolaikinėmis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, videoteka, fonoteka. Nuolat ieškoma inovatyvių idėjų, kurios padarytų biblioteką patrauklesnę, pritrauktų daugiau vartotojų. Siekdami vartotojams teikti kokybiškas paslaugas, atsižvelgdami į jų poreikius, savivaldybės istorines tradicijas, ekonomikos ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, bibliotekoje kaupiame informacijos išteklius. Plėtodami ir stiprindami partnerystę su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, įgyvendiname įvairius projektus, organizuojame kultūrinius renginius, skatiname domėjimąsi literatūra, aktyviname gyventojų skaitymo poreikį, minime literatūrines sukaktis, prisimename reikšmingas datas, rengiame literatūrines parodas. Didelį dėmesį skiriame vaikų ir jaunimo aptarnavimui, skaitymo įgūdžių, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, socializacijos formavimui. Vykdome įvairius edukacinius bei skaitymo skatinimo projektus, skirtus vaikams ir jaunimui, kurie neretai tape tradicija, pavyzdžiui, jau 10 vasarų organizuojami skaitymai „Vasara su knyga“, kurių metu balsiai skaitoma bibliotekoje ir įvairiose netradicinėse kurorto erdvėse. 2014 m. vykusiame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotame konkurse (www.rezervuotajaunimui.lt) Birštono jaunimas balsavo ir išrinko biblioteką, kaip mėgiamiausią laisvalaikio praleidimo erdvę.
Savivaldybė: Birštono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
Biržų evangelikų reformatų parapija
Aktyvi tikėjimo bendruomenė – išganingo gyvenimo mokykla. Kasdienio mokymosi siekiama per evangelinį mokymą, diakoninę veiklą (vaikų ir jaunimo tarnystę), institucinę gailestingumo pagalbą (vaikų, senelių namai) ir kt. Papildoma parapijos veikla: seminarų organizavimas, susitikimai, bendri projektai su kitomis religinėmis, kultūrinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Parapijoje yra jūrų skautų būrelis, vyksta sekmadieninė vaikų mokyklėlė, kasmet organizuojamos vaikų dieninės stovyklos, kuriama atvira jaunimo erdvė.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
Biržų gyvūnų globos namai
Beglobių gyvūnų (kačių ir šunų) globa, priežiūra, sterilizacija, skiepai. Ieškomi nauji namai Biržų rajone.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Gyvūnų globa, Kita
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Biržų krašto muziejus yra įsikūręs dviejuose atkurtuose Biržų pilies pastatuose: rūmuose ir arsenale. Muziejus yra visuomenei tarnaujanti ir jos raidą atspindinti vieša, nuolatinė, biudžetinė kultūros įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, tyrinėti, eksponuoti bei populiarinti Biržų krašto materialines ir dvasines kultūros vertybes (ekspozicijos, parodos, publikacijos, įvairūs renginiai, skaitmeninimas ir skaitmneninio turinio skelbimas). Įstaigoje dirba 45 darbuotojai. Be administracijos yra šie skyriai: Fondų apskaitos ir apsaugos, Ryšių su visuomene, Istorinių tyrimų, Kompiuterių ir duomenų bazių, Buhalterinės apskaitos ir personalo, Vabalninko skyrius bei ūkio dalis.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė
Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė, veikianti nuo 2012 metų prie Biržų kultūros centro, vykdo atvirą darbą su jaunimu, kurio tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, mažinant jų socialinę atskirtį visuomenėje. Ši veikla atvira visiems savanoriškai, nepriklausomai, aktyviai, dalyvaujantiems 14-29 metų jaunuoliams. Atviroje jaunimo erdvėje buriasi neformalios grupės. Taip pat jaunimas aktyviai organizuoja įvairias veiklas, edukacines, pilietines, kultūrines programas siekiant geresnio jaunimo išprusimo bei akiračio plėtimo.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto
Biržų lopšelis – darželis „Drugelis“
Biržų lopšelis – darželis „Drugelis“ įsteigtas ir pradėjo veiklą 1983 metais. Darželyje vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programas. Darželyje įgyvendinami projektai ir programos: tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“; tarptautinis projektas „Gamtosauginių mokyklų programa" ir 4 metus iš eilės apdovanotas Žaliąja vėliava; tarptautinis „Mažiau šiukšlių“ kampanijos Wringley Gamtosauginių mokyklų projektas; respublikinis projektas „Olimpinė karta“. Įgyvendinama sveikatą stiprinanti programa. Darželis yra šalies sveikatą stiprinanti mokykla. Darželis įgijęs EST priimančios organizacijos statusą ir nuo 2016 m. rugsėjo mėnesios pagal ERASMUS+ programą dirbs 2 savanoriai.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“
Mokykla - darželis „Vyturėlis“ vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą su integruotais specialiųjų ugdymo poreikių vaikais. Vaikams, per įvairią veiklą, suteikiamos lygios galimybės tenkinti prigimtinius, pažintinius poreikius ir įgyti kompetencijas, kurios yra būtinos kasdieniniame gyvenime. Vasaros metu vaikams organizuojamos išvykos, aktyvi sportinė bei kita pažintinė, ugdomoji ir pramoginė veikla.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla – tai bendrosios paskirties mokykla, kurioje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Tai moderni, patraukli, dinamiška, atvira kaitai, aukštos kultūros asmenybės raišką sąlygojanti ugdymo įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas siekti mokinių gebėjimus atitinkančių ugdymo(si) rezultatų. Mokykloje šiuo metu mokosi 68 mokiniai, 35 vaikai ugdomi ikimokykliniame skyriuje, dirba 29 pedagogai. Mokykla turi gilias tradicijas, atvira kaitai ir naujovėms. Mokyklos veiklą, orientuotą į jauno žmogaus paruošimą gyvenimui, apibrėžia trys sritys: bendrasis mokinių ugdymas(is), neformalusis vaikų švietimas ir projektinės veiklos. Mokykloje veikia aktyvi mokinių savivalda.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
1 2 3 4 5 6 7 ... 29 30 31