Savanorystės vietos

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kurie dėl senatvės, negalios ir kitų aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose ir jiems būtina priežiūra ar slauga.
Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamos paslaugos skirtos ne tik kaupti ir saugoti gyventojų poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, aptarnauti vartotojus, bet skatinti skaitymą ir populiarinti knygą. Bibliotekoje dirbantys asmenys, siekia sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti jaunų asmenų saviraišką, naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos veikloje, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, įgyvendinant projektus. Tobulindami bibliotekos veiklą ir teikiamas paslaugas, darbuotojai prisideda prie socialinės integracijos mažiau galimybių turinčių asmenų užimtumo, bei skatina bibliotekos darbuotojų kompetencijų kėlimą per mokymus.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Švietimo
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Radžiūnų filialas
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamos paslaugos skirtos ne tik kaupti ir saugoti gyventojų poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, aptarnauti vartotojus, bet skatinti skaitymą ir populiarinti knygą. Bibliotekoje dirbantys asmenys, siekia sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti jaunų asmenų saviraišką, naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos veikloje, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, įgyvendinant projektus. Tobulindami bibliotekos veiklą ir teikiamas paslaugas, darbuotojai prisideda prie socialinės integracijos mažiau galimybių turinčių asmenų užimtumo, bei skatina bibliotekos darbuotojų kompetencijų kėlimą per mokymus.
Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Švietimo
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vankiškių filialas
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamos paslaugos skirtos ne tik kaupti ir saugoti gyventojų poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, aptarnauti vartotojus, bet skatinti skaitymą ir populiarinti knygą. Bibliotekoje dirbantys asmenys, siekia sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti jaunų asmenų saviraišką, naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos veikloje, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, įgyvendinant projektus. Tobulindami bibliotekos veiklą ir teikiamas paslaugas, darbuotojai prisideda prie socialinės integracijos mažiau galimybių turinčių asmenų užimtumo, bei skatina bibliotekos darbuotojų kompetencijų kėlimą per mokymus.
Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Švietimo
Alytaus rajono vietos veiklos grupė
Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) yra nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 2009 m. kovo 4 d. VVG yra projektinė organizacija, nesiekianti naudos sau kaip juridinis asmuo. Nuo įsteigimo VVG veikė Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. – veikia ir Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje. VVG tikslas – dalyvauti įgyvendinant VVG teritorijos plėtros tikslus ir tenkinti VVG teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius bei skatinti socialinę, ekonominę gerovę. VVG rengia bei įgyvendina įvairias strategijas, programas, projektus.
Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Alytaus rajono vietos veiklos grupė
Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) yra nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 2009 m. kovo 4 d. VVG yra projektinė organizacija, nesiekianti naudos sau kaip juridinis asmuo. Nuo įsteigimo VVG veikė Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. – veikia ir Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje. VVG tikslas – dalyvauti įgyvendinant VVG teritorijos plėtros tikslus ir tenkinti VVG teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius bei skatinti socialinę, ekonominę gerovę. VVG rengia bei įgyvendina įvairias strategijas, programas, projektus.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Alytaus sporto ir rekreacijos centras
Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą sporto, kultūros, socialinę, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo veiklą ir viešai tenkinant šių sričių paslaugas visuomenės nariams. Pagrindinis viešosios įstaigos veiklos tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai bei Alytaus miestui, įvairaus rango varžybose: Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio, Europos čempionatuose ir šalies čempionatuose, kituose tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose bei teikti sporto bei rekreacijos paslaugas Alytaus miesto visuomenei.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Sporto
Alytaus vaikų globos namai
Teikia socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, ruošia juos gyventi visuomenėje. Kuria jaukią gyvenamąją aplinką, siekia kiekvieno vaiko kaip asmenybės pripažinimo. Siekia gerinti visuomenės supratimą apie vaikų, patiriančių socialinę atskirtį ir vaikų su negalia socialinę integraciją, formuojant palankų visuomenės požiūrį į tokius vaikus.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla
Mokykloje vykdomas bendrasis ugdymas lietuvių kalba, dienine forma. Įgyvendinamos šios bendrojo ugdymo programos: priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio. Mokykloje taip pat vykdomas neformalusis vaikų švietimas. Specialiųjų poreikių mokiniai mokomi bendrosiose klasėse integruojant pagal pritaikytas ar individualizuotas programas.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
Ančiškių kaimo bendruomenė
Bendruomenė – visuomeninė organizacija, asociacija. Vykdome socialinę, kultūrinę, sportinę veiklą bendruomenėje, rūpinamės bendruomenės narių gerove. Aktualu – kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio bei užimtumo organizavimas.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto
Anykščių menų centras
Anykščių menų centras jungia į vieningą meno kompleksą Sakralinio meno centrą, Angelų muziejų, Anykščių koplyčią - Pasaulio anykštėnų kūrybos centrą ir Šv. Mato bažnyčios varpinės bokšte įrengtą apžvalgos aikštelę. Centro pagrindinė veiklos sritis – profesionalaus ir sakralinio meno kaupimas, sklaida ir populiarinimas bei edukacinė veikla.
Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Anykščių r. sav. L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Biblioteka atlieka ypatingą vaidmenį Anykščių miesto kultūros gyvenime, nes sieja turtingą knygos meno tradiciją su naujomis informacijų technologijų teikiamomis galimybėmis kaupti, saugoti ir skleisti informaciją ne tik apie savo krašto, bet ir visos šalies kultūrą. Čia rengiamos literatūros parodos, tautodailės ir meno parodų pristatymai, susitikimai su rašytojais, politikais, įdomiais žmonėmis. Organizuojamos ekskursijos po biblioteką. Viešoji biblioteka kviečia naudotis įvairiomis informacijos laikmenomis nuo rankraščių iki kompiuterinių duomenų bazių. 2015 m. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos rūsyje įkurta jaunimo saviraiškos ir realizacijos erdvė „Idėjų laboratorija“.Bibliotekos rūsyje įrengta garso įrašų studija, antro plano kino filmų siena „Green Screen“, bei grafinio dizaino studija. Šioje erdvėje anykštėnai turi galimybę mokytis garso įrašymo, kino kūrimo ir grafinio dizaino meno.
Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Žiniasklaida ir komunikacija
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija
Gimnazijos veiklos sritis- švietimas. Veiklos tikslas – plėtoti asmens dvasines, intelektines ir fizines galias, padėti įgyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą bei sudaryti sąlygas plėtoti bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas savarankiškam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą bei profesinei karjerai.
Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo
Anykščių regioninio parko direkcija
Anykščių regioninis parkas įkurtas 1992 m. rugsėjo 24 d. vertingiausioms gamtos ir kultūros požiūriu šiaurės rytų Aukštaitijos teritorijoms išsaugoti, naudoti ir tvarkyti. Anykščių regioninio parko bendras plotas – 15 459 ha. Anykščių regioniniame parke išskirti šie rezervatai: 1 gamtinis, 4 kraštovaizdžio, 4 geomorfologiniai, 3 botaniniai, 1 telmologinis, 4 hidrografiniai; 1 urbanistinis draustinis. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą, organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką.
Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Anykščių socialinės gerovės centras
Anykščių socialinės gerovės centras vykdo bendruomeninių šeimos namų funkciją. Tikslas- sudaromos sąlygos visoms Anykščių rajono šeimoms , auginančioms vaikus, gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes. Kita: Paslaugos teikiamos socialiai pažeistiems asmenims bei jų grupėms. Teikiama pagalba smurto artimoje aplinkoje atveju. Vykdoma projektinė veikla. Teikiama labdara nepasiturintiems asmenims.
Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė
Anykščių socialinės globos namai (Svėdasų senelių globos namų ir Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialai)
Anykščių socialinės globos namai - socialinės globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikį (trumpalaikę) socialinę globą.
Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras
1992 m. gegužės 1 d. buvo įkurtas labdaros ir paramos fondo “Visos Lietuvos vaikai” (SOS vaikai) Anykščių skyrius, kuris teikė paramą našlaičiams, vaikams iš rizikos grupių, daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų, taip pat seneliams ir fizinę negalią turintiems žmonėms. Prie šios organizacijos veikė labdaringa valgykla, įkurta Anykščių stačiatikių bendruomenei priklausančiose patalpose. 2004 m. birželio 10 d. "SOS vaikai" Anykščių skyrius buvo reorganizuotas ir įkurta asociacija“Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centras”, kuri perėmė ir tęsia “SOS vaikai” veiklą. 2007 m. lapkričio 20 d. centro pavadinimas buvo pakeistas į "Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras". ORGANIZACIJOS MISIJA Saugoti ir skatinti rizikos grupių, daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų vaikų ir jaunimo socialinę gerovę ir užimtumą, teikti jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri jiems padėtų ir juos įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais. ORGANIZACIJOS TIKSLAI Atstovauti ir ginti vaikų bei jaunimo teises, vadovaujantis Jungtinių Tautų “Vaiko teisių konvencija”. Ugdyti ir saugoti Anykščių miesto socialiai remtinus vaikus ir jaunimą, teikti materialinę bei psichologinę pagalbą jų šeimoms. Padėti spręsti vaikų ir jaunimo socialinius, buitinius, ekonominius, užimtumo, informacinius klausimus. Prisidėti prie jaunimo žalingų įpročių bei nusikalstamumo prevencijos vykdymo. ORGANIZACIJOS UŽDAVINIAI Patenkinti vaikų ir jaunimo būtiniausius poreikius, sudarant tinkamas sąlygas vaikams būti pamaitintiems, prižiūrėtiems, saugiems. Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą bei tikslingą popamokinę veiklą, ugdančią vaikų psichologinį atsparumą bei socialinius įgūdžius. Bendradarbiauti su vaikų šeimomis, pagal galimybes teikiant joms reikalingą socialinę ir dvasinę paramą. Bendradarbiauti su artimiausioje aplinkoje esančiomis organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas šeimai. Dalintis patirtimi, dalyvauti bendruose projektuose Lietuvoje ir užsienyje su kitomis visuomeninėmis organizacijomis socialinės, kultūros, sveikatos priežiūros srityse.
Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Kita, Socialinė
Apeirono teatras
Apeirono teatras – tai jauniausias Klaipėdoje profesionalus teatras, įkurtas 2012 m. Pagrindiniai teatro siekiai – kūrybinė nepriklausomybė bei eksperimentavimo galimybės; prioritetas – komandinė kūryba, proto ir dvasios sintezės paieškos teatre. Jauna teatro trupė spektaklius stato pagal pačių kuriamą dramaturgiją, kolektyviai ieškodami režisūrinių scenografinių ir muzikinių sprendimų.Iš kitų Klaipėdos teatrų Apeirono teatras išsiskiria aktualių, karštų temų pasirinkimu, greita reakcija į šiandien kylančias moralinio plano problemas.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Asociacija ,,Iš idėjos”
Vykdome švietėjiška veiklą, kultūrinę veiklą, renginių bei seminarų organizavimą ir įgyvendinimą. Mūsų tikslas - kuo labiau ir daugiau įtraukti jaunimą į įvairias veiklas. Bendradarbiaujame su tautinio paveldo puoselėtojais, vykdome edukacijas ir sudarome galimybes skirtingų amžiaus žmonėms dalyvauti ir domėtis tautinio paveldo, tradicinių amatų veikla.
Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Asociacija „Kartų ratas“
Organizacija savo veiklą orientuoja į narių mokymą, saviraiškos tobulinimą, organizuoja įvairius renginius, kursus, temines parodas, konferencijas, seminarus bei kitus mokymus.
Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
1 2 3 4 5 6 7 ... 29 30 31