Savanorystės vietos

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
Pagrindinis Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą Klaipėdos mieste ir pagal sutartis kitose savivaldybėse. Paslaugos: 1. Informacijos sklaida savivaldybėje apie sveikatą ir jos išsaugojimą (informavimas). 2. Konsultavimas sveikatos stipinimo ir rizikos veiksnių kontrolės klausimais (konsultavimas). 3. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. 4. Visuomenės sveikatos projektų rengimas ir įgyvendinimas. 5. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) organizavimas ir vykdymas.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Sveikatos, Švietimo
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Šiandieninėje Europoje jau yra daugiau negu 1300 Prekybos ir pramonės rūmų, kuriuose dirba daugiau nei 50 000 kvalifikuotų specialistų, teikiančių paslaugas visų rūšių ir įvairaus dydžio įmonėms. Lietuvoje veikia penki Rūmai - Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Vilniuje. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai (KPPAR) vienija daugiau nei 230 narių, tarp kurių - didžiausios regiono įmonės bei vidutinio ir smulkaus verslo atstovai. Rūmai atstovauja Klaipėdos ir Tauragės regionų verslininkų interesus bei siekia verslo plėtros juose. Tai daugiau nei 97 metus gyvuojanti verslo paramos organizacija, siekianti skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, eksportą, aktyviai dalyvaujanti įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose. Pagrindinės teikiamos paslaugos: verslo informacija ir konsultacijos, seminarai aktualiomis temomis, verslo misijos į įvairias užsienio šalis, prekių kilmės sertifikatai, Force Majeure pažymos, rinkodaros paslaugos ir kt. Misija - atstovauti Vakarų Lietuvos regiono verslo interesams bei siekti verslo plėtros juose. Vizija - profesionali verslo paramos organizacija: patikima, lanksti, šiuolaikiška.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Kita, Žiniasklaida ir komunikacija
Klaipėdos rajono apylinkės teismas
Klaipėdos rajono apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines, baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas, įstatymų priskirtas jo kompetencijai. Taip pat įstatymų nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas bei kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.
Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir jos 24 kaimo filialai – atvira informacijos, kultūros ir švietimo įstaiga. Bibliotekos tikslas – teikti nemokamą prieigą prie mokslo ir meno kūrinių įvairovės bei nformacinių technologijų, lavinti bendruomenę, atveriant jos nariams žinių, informacijos ir kultūros pasaulį, būti patrauklia, patogia vieta tiek darbui, tiek laisvalaikiui. Biblioteka organizuoja švietėjiškas programas, prisideda prie neformaliojo švietimo, teikia pagalbą mokymo procesui, ugdo gyventojų informacinius gebėjimus, vykdo kultūrinę ir laisvalaikio funkcijas: renginiais ir programomis atskleidžia bibliotekoje sukauptą kultūros paveldą, kuria patogias skaitymo sąlygas, skatina skaitymą. Daugiau informacijos: www.gargzdaivb.lt.
Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Visuomenės sveikatos biuras, Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti šias visuomenės sveikatos stebėsenos paslaugas: vykdo gyventojų sveikatos būklės, kitų veiksnių, veikiančių gyventojų sveikatą kitimų analizę, atlieka tikslinius tyrimus, kurie padeda nustatyti ligų paplitimo priežastis, identifikuoti žmonių elgsenos sveikatos atžvilgiu ypatumus, sveikatos žinias. Šie duomenys naudojami parengiant savivaldybės visuomenės sveikatos būklės ir elgsenos profilį ir vertinant sveikatos stiprinimo priemonių efektyvumą, planuojant tikslines prevencines priemones savivaldybėje, kurios sudarytų gyventojams sąlygas ir išmokytų juos sveikos gyvensenos, padėtų atsisakyti rizikos veiksnių.
Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Sveikatos, Švietimo
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros, ankstyvosios reabilitacijos, socialines bei ugdymo paslaugas įstaigoje gyvenantiems vaikams nuo gimimo iki 7 metų.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Klaipėdos teritorinė darbo birža
Klaipėdos teritorinė darbo birža turi struktūrinį padalinį – Jaunimo darbo centro skyrių, kuris ieško savanorių. Jaunimo darbo centro skyriaus tikslas – padėti jaunimui integruotis į darbo rinką, ugdyti gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje ir motyvuoti mokymuisi visą gyvenimą. Jaunimo darbo centro skyriuje teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos jaunimui ir darbdaviams individualiai, grupėmis, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu apie darbo paiešką, profesinės karjeros galimybes, padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes, profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes, darbo rinkos paslaugas, užimtumo rėmimo priemones, savarankiško užimtumo organizavimą. Organizuojame: užsiėmimus (mokymus) jauniems nedirbantiems asmenims; jaunimo darbo muges pagal darbdavių pageidavimus; informacinius renginius, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kt. priemones tikslinėms jaunimo grupėms; jaunimo informavimą apie savarankiškos veiklos organizavimą, verslumo pagrindų mokymus; susitikimus, diskusijas, forumus, konferencijas ir pan. su darbdaviais, įvairiomis jaunimo organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais, skirtus jaunimo problemų sprendimui.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras
Pagrindinis Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras (toliau – Klaipėdos TKIC) veiklos tikslas – rinkti, kaupti ir teikti nemokamą informaciją turistams bei Klaipėdos miesto svečiams apie Klaipėdos miesto, rajono, regiono ir Letuvos turimus turizmo išteklius, bei teikiamas turizmo paslaugas. Teikti informaciją apie lankytinas miesto vietas ir kitus turistinius objektus. Skleisti informaciją apie Klaipėdos miestą, vakarų Lietuvos regioną ir Lietuvą. Turizmo informacijos paslaugos teikiamos patalpose miesto centre (Turgaus g. 7). Klaipėdos TKIC administruoja kempingą „Pajūrio kempingas“, esantį Giruliuose (Šlaito g. 3).
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita
Kokarola
VŠĮ „Kokarola“ įkurta 2001 m. Tuo pačiu metu įkurta ir šokių studija „Spindulys“. Šiuo metu kolektyvas yra didelis ir veikia trijuose miestuose: Telšiuose, Tauragėje, Mažeikiuose. Organizacijos tikslas mokinti vaikus, jaunimą ir suaugusius šokių meno. Šokių studijoj galima išmokti klasikinių bei Lotynų Amerikos šokių. Organizacija labai aktyviai dalyvauja visuomeniniame miesto gyvenime. Šokėjų poros nuolat dalyvauja renginiuose, varžybose Lietuvoje ir užsienyje bei televizijos projektuose. Kiekviena vasarą organizuoja vaikams vasaros stovyklas. Nuo 2015 m. savivaldybėse esame aktyviai įsijungę į vaikų neformalų ugdymą.
Savivaldybė: Telšių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Koordinacinis centras „Gilė“
Koordinacinis centras "Gilė" - asociacija, kuri siekia, kad regionuose klestėtų kultūra, būtų vystoma socialinė integracija, gyventojams būtų teikiamos kokybiškos socialinės ir kt. paslaugos. Koordinacinis centras "Gilė" vykdo įvairią veiklą, pagrindinės kurių yra: - Specializuotos pagalbos centras; - Bijotų vaikų dienos centras; - Kompleksinės paslaugos šeimoms; - Tradicinių amatų centras; - Kompleksinės paslaugos suaugusiems, vaikams ir šeimoms; - Neformalus suaugusiųjų ir vaikų švietimas; - Veiklos smurtautojams; - Socialiniai verslai; - Visuomenės sveikatos stiprinimo veiklos, prevencinė veikla; - Laisvalaikio ir užimtumo organizavimas; - Savanoriškos veiklos organizavimas, vykdymas, populiarinimas; - Darbas su vaikais ir jaunimu.
Savivaldybė: Šilalės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Lygios galimybės, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo
Krekenavos regioninio parko direkcija
Krekenavos regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Regioninio parko plotas – 11589,7 ha. Teritorija driekiasi abipus Nevėžio slėnio, aprėpia dalį Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ir Ramygalos seniūnijų Panevėžio rajone bei dalį Surviliškio seniūnijos Kėdainių rajone. Krekenavos regioninio parko direkcija vykdydama priskirtas funkcijas, atlieka kraštovaizdžio monitoringą, gyvosios gamtos ir kultūros paveldo tyrimus, prižiūri gamtos ir kultūros vertybes, organizuoja ir vykdo saugomos teritorijos prevenciją ir kontrolę, formuoja visuomenės ekologinį požiūrį į aplinką, organizuoja pažintinį turizmą, rengia edukacines programas, renginius ir parodas. Parko direkcijoje dirba 6 darbuotojai. Krekenavos regioninis parkas kasmet sulaukia apie 40-60 tūkstančių lankytojų. Lankytojams įrengtas modernus lankytojų centras, 30 m aukščio apžvalgos bokštas, pažintiniai takai, dviračių maršrutai, vandens turizmo trasa. Lankymui pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektai.
Savivaldybė: Panevėžio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
Kretingos raj. jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ yra savarankiška, pelno nesiekianti Kretingos raj. veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų sąjunga. Asociacijos tikslai: 1. Palankios aplinkos jaunimui kūrimas; 2. Jaunimo ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimo didinimas; 3. Jaunimo ir jaunimo organizacijų aktyvumo didinimas; 4. Jaunimo neformalių grupių ir organizacijų interesų atstovavimas.
Savivaldybė: Kretingos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika
Kretingos rajono kultūros centras
Kretingos rajono kultūros centro istorija prasideda nuo 1945 m., kai buvo įsteigti Kretingos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto kultūros namai. 2005 m. balandžio 8 d. juridinių asmenų registre įregistruotas Kretingos rajono kultūros centro pavadinimas. Kultūros centras kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri savo veiklą puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria įvairias menines, pramogines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę) veiklą, kitaip tenkina rajono bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Kretingos rajono Kultūros centre ir skyriuose veikia virš 80 meno kolektyvų. Kultūros centre yra 17 meno kolektyvų: vaikų ir jaunimo teatras – studija „Atžalynas“, teatro – studijos „Atžalynas“ kojūkininkų trupė, Egidijaus Radžiaus teatras, folkloro ansamblis „Gervelė“, moterų choras „Svaja“, vyrų choras „Žilvinas“, kamerinis choras „Kristale“, tremtinių choras „Atminties versmė“, vyresniojo amžiaus liaudiškų šokių grupė „Toncius“, pagyvenusių liaudiškų šokių grupė „Rangė“, liaudiškos kapelos „Lakštingelė“, „Sodžius“, armonikininkų ansamblis, retromuzikos ansamblis „Gija“, vaikų liaudiškų šokių grupė, vaikų dainavimo studija „Saulenė“, estradinė grupė.
Savivaldybė: Kretingos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Kretingos rajono švietimo centras
Kretingos rajono švietimo centras (PŠC) – Kretingos rajono savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga. Čia organizuojamas tęstinis suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas, užtikrinant europinius standartus ir tenkinant Kretingos mokyklų vadovų, mokytojų bei kitų suaugusiųjų kvalifikacinius poreikius. Nuo 2010 m. gegužės mėn. patvirtinus naujus nuostatus, Kretingos rajono švietimo centras pradėjo teikti turizmo ir informavimo paslaugas. Turizmo informacijos paslaugos teikiamos atskirose patalpose miesto centre. Pagrindinis tikslas – rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją lankytojams. Taip pat ruošiami ir leidžiami įvairūs informaciniai bei kartografiniai leidiniai, parduodami suvenyrai su Kretingos miesto atributika, kiekvieną mėnesį organizuojami įvairūs renginiai – dviračių žygiai, edukacinės programos, informaciniai-pažintiniai turai, fotografijų konkursai, ekskursijos po Kretingos miestą ir pan. Kadangi mieste veikia 5 vienuolynai, bendradarbiaujama su vienuoliais, taip pat pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis ir su Kretingos muziejumi. Dalyvaujama įvairiose kontaktų mugėse, turizmo parodose, tarptautiniuose projektuose. Šiuo metu vykdomas projektas „Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias“, kurio tikslas - sukurti teminį kelias valstybes apimantį turistinį maršrutą, naudojant bendrą ženklinimą ir koncepciją „Šv. Jokūbo kelias“. Šis maršrutas nusitęs iš Lietuvos per Lenkiją į Vokietiją.
Savivaldybė: Kretingos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Kretingos socialinių paslaugų centras
Kretingos socialinių paslaugų centras socialines paslaugas Kretingos rajono gyventojams teikia nuo 2003 metų. Mūsų paslaugų gavėjai yra: likę be tėvų globos vaikai, senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia, socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančiose šeimose augantys vaikai, vaikus globojančios šeimos, kritinėje padėtyje atsidūrę asmenys, apgyvendinti įstaigoje, kiti asmenys ir šeimos. Teikiame įvairias bendrąsias paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, sociokultūrines paslaugas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo bei kitas bendrąsias socialines paslaugas. Taip pat teikiame specialiąsias socialinės priežiūros - pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos bei socialinės globos - trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas. Informaciją apie mūsų organizacijos veiklą gali rasti tinklapyje www.kretingos.spc.lt
Savivaldybė: Kretingos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Kupiškio etnografijos muziejus
Muziejinių ir meno vertybių kaupimas, fiksavimas, rinkimas, saugojimas, sklaida, tyrinėjimas, apskaita ir skaitmeninimas; renginių ir parodų organizavimas; edukacinių užsiėmimų rengimas ir vedimas; leidyba; projektų rašymas ir įgyvendinimas; mokslinių straipsnių rašymas; ekskursijų vedimas.
Savivaldybė: Kupiškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
Kupiškio jaunimo centras
Kupiškio jaunimo centras - tai atviras daugiafunkcinis jaunimo užimtumo centras, neformalaus ugdymo įstaiga, atitinkanti jaunimo poreikius, padedanti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, telkianti dalyvauti sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo problemas.
Savivaldybė: Kupiškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
LR savivaldybių veikla. Remdamasi įstatymais, vietos savivaldos teise ir savivaldybės tarybos teisės aktais suteikta teise, atlieka įvairias funkcijas: vykdo viešąjį administravimą, numato bendruomenės plėtros strategiją, valdo jos įgyvendinimui skiriamas lėšas, vykdo įsipareigojimus Kupiškio krašto bendruomenei, atsižvelgdama į gyventojų interesus, vietos sąlygas ir aplinkybes.
Savivaldybė: Kupiškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras
Kupiškio kultūros centras puoselėja etninę kultūrą, išlaiko ir tęsia krašto tradicijas, rengia ir įgyvendina kultūrinius, meninius ir edukacinius projektus bei programas, organizuoja profesionaliojo meno sklaidą. Tenkina vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, sudarydama sąlygas aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime.
Savivaldybė: Kupiškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras Skapiškio padalinys
Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinyje rengiamos ir įgyvendinamos kultūrinės, meninės ir edukacinės programos, organizuojamos tradicinės ir kalendorinės šventės, minėjimai. Organizacija bendradarbiaujanti ir nuolat besikeičianti, išlaiko ir tęsia krašto tradicijas, tenkina vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūrinius poreikius, organizuoja laisvalaikį.
Savivaldybė: Kupiškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Žiniasklaida ir komunikacija
1 2 3 ... 7 8 9 10 11 ... 29 30 31