Savanorystės vietos

Kauno menininkų namai
Kauno menininkų namų pagrindiniai tikslai: pristatyti ir propaguoti įvairių žanrų profesionalųjį meną ir jo procesus; sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio menininkams pristatyti savo kūrybą; ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam menui, kultūrai ir saviraiškai. Įgyvendindami šiuos tikslus Kauno menininkų namai organizuoja įvairių meno žanrų renginius: parodas, koncertus, spektaklius, festivalius, konkursus, seminarus, teminius, kino džiazo, folkloro, humoro, poezijos vakarus, knygų pristatymus, menininkų jubiliejų ir svarbių datų paminėjimus, edukacines programas, susitikimus su žymiais Lietuvos ir pasaulio menininkais ir kitus kultūros renginius.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Centrinis padalinys
Biblioteka, gyvuojanti jau 90 metų, yra kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje kaupiami, tvarkomi ir saugomi dokumentai, sisteminama ir platinama juose užfiksuota informacija. Bibliotekoje kaupiami ir kraštotyrinio pobūdžio dokumentai. Naudojimasis biblioteka – nemokamas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Biblioteka atlieka šias veiklas: komplektuoja Bibliotekos fondą; užtikrina vartotojams lygias teises gauti teisės aktų nustatyta tvarka nemokamas Bibliotekos paslaugas; tvarko Bibliotekos dokumentus, vadovaudamasi bendromis katalogavimo taisyklėmis; sistemina universalius dokumentus, vadovaudamasi universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lentelėmis; tvarko dokumentų apskaitą, užtikrina jų tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą; saugo spaudinius ir kitus dokumentus; tiria Bibliotekos vartotojų poreikius ir kt.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Švietimo
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinys
Biblioteka vykdo kultūros, švietimo ir informacijos teikimo funkciją, aprūpinant skaitytojus įvairia literatūra. Vykdomi projektai, organizuojami renginiai. Gyventojai pritraukiami teikiant įvairias konsultacines, kompiuterinio mokymo paslaugas.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Kauno miesto socialinių paslaugų centras siekia sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Kauno moters užimtumo informacijos centras
Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) yra stipri daugiau nei 20 metų profesionaliai socialinėje bei švietimo srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Organizacija dirba socialinės integracijos srityje, padėdama spręsti įsidarbinimo bei perkvalifikavimo problemas, gerinant moterų padėtį Lietuvoje, sprendžiant jų užimtumo, verslo kūrimo, lyderių ugdymo problemas bei įtakojant palankių įstatymų priėmimą šiose srityse. Motyvavimas, konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant bei mokymai, tobulinantys bendruosius įgūdžius – tik viena iš sričių, su kuriomis dirba organizacija. Taip pat dirbame socialinės ekonomikos - verslo inicijavimas, skatinimas, konsultavimas bei mokymas, ir lygių teisių bei galimybių srityse - visuomenės švietimas lygių teisių klausimais, moterų ir vyrų lygių galimybių programų įgyvendinimas.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Lygios galimybės, Socialinė, Švietimo
Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas vaikų gerovės klubas „Centriukas“
Vaikų gerovės klubas „Centriukas“, veikia kaip vaikų dienos centras. „Centriuką“ kasdien lanko nuo 15 iki 25 vaikų. Vaikai ateina po pamokų, ruošia namų darbus, pietauja, ilsisi, užsiima įvairią kūrybinę veikla. Dalyvaujame įvairiuose renginiuose, šventėse, akcijose, stovyklose. Tai socioedukacinė veikla, skirta vaikų integracijai į mokslą, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, puoselėjant katalikiškas vertybes.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Biblioteka – modernus informacijos centras, aprūpintas šiuolaikinėmis technologijomis. Fondus sudaro grožinė, įvairių mokslo šakų, mokslo populiarioji ir informacinė literatūra. Skaitytojai mokomi naudotis informacinėmis technologijomis, internetu, duomenų bazėmis. Vyksta susitikimai su įžymiais žmonėmis, rengiama profesionalaus meno ir dokumentų parodas. Daugiau informacijos rasite www.krsvbiblioteka.lt.
Savivaldybė: Kauno rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Kauno rajono viešosios bibliotekos Kačerginės filialas
1948 m. įsteigta informacinė – kultūrinė įstaiga, aptarnaujanti Kačerginės miestelio ir mikrorajono gyventojus. Kačerginėje gyvena 762 gyventojai, bibliotekoje per 2013 metus registruoti 547 vartotojai. Per metus išduodama apie 9 000 leidinių. Nuo 2005 metų veikia internetinė skaitykla (vartotojų poreikiams 4 kompiuterizuotos darbo vietos), 2010 metais pagal Europos struktūrinių fondų vykdomą projektą, bibliotekoje vyko kompiuterinio raštingumo kursai. Kompiuterinio raštingumo kursų baigimo pažymėjimai įteikti 40 – čiai vyresnio amžiaus miestelio gyventojams. Vyksta įvairūs renginiai: susitikimai su rašytojais, įdomiais žmonėmis, meno darbų parodų atidarymai. Septinti metai bibliotekoje veikia neformalios veiklos moterų klubas “Kačergėlė”. Nuo 2012 metų, Kauno rajono Švietimo centro ir Kauno rajono viešosios bibliotekos iniciatyva, Kačerginės bibliotekoje veiklą pradėjo Trečiojo Amžiaus Universitetas, įsteigti du fakultetai “Namų ūkio ir aplinkosaugos” bei “Sveiko gyvenimo būdo ir dvasinio tobulėjimo”, vyksta paskaitos miestelio senjorams. Universitetas vienija 38 studentus. Kačerginės biblioteka aktyviai dalyvauja įvairioje vietos bendruomenės veikloje, bendradarbiauja su miestelyje veikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis: seniūnija, pagrindine mokykla, vaikų darželiu, vaikų sanatorija “Žibutė”, bendruomenės centru. Biblioteka yra laisvalaikio praleidimo, susibūrimų, informacijos teikimo, socialinės atskirties mažinimo ir mokymosi visa gyvenimą vieta.
Savivaldybė: Kauno rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga
Mūsų neįgaliųjų sąjunga rūpinasi neįgaliais Vilkijos krašto žmonėmis, jų užimtumu, bendravimo problemų sprendimu, tolerancijos ir visuomeniškumo skatinimu, socialinių gebėjimų palaikymu ar atkūrimu, meninių gebėjimų ugdymu. Organizacijoje žmonės su įvairiomis negaliomis.
Savivaldybė: Kauno rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Kauno šokio teatras „Aura“
Kauno šokio teatras „Aura“ yra vienintelis municipalinis šokio teatras Lietuvoje bei pirmasis subūręs tarptautinę šokėjų trupę. „Aura“ yra kultūros įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno – būtent šiuolaikinio šokio, spektaklių kūrimą ir jų viešą atlikimą. Vis daugiau teatro šokio spektaklių stato kviestiniai choregrafo iš įvairių šalių. Teatras vykdo daug tarptautinių bei vietinių projektų, aktyviai bendradarbiauja su įvairiais kitų menų atstovais. Nuo 1989 m. šokio teatras „Aura“ taip pat organizuoja tarptautinį šokio festivalį „AURA“, kuris tapo ne tik prasminga miesto tradicija, bet ir reikšmingu šalies kultūrinio gyvenimo renginiu. Kasmet festivalio scenose publikai pristatomos vis stipresni ir pripažinti šokio meistrai iš užsienio šalių. Taip festivalis ne tik prisideda prie Lietuvos įvaizdžio kūrimo užsienyje, bet ir skatina tarpkultūrinių mainų plėtrą.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Menas ir kultūra
Kauno sporto mokykla „Gaja“
Mokyklos paskirtis-neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo bokso, dziudo, orientavimosi sporto, badmintono, dviračių sporto, graikų-romėnų imtynių, laisvųjų imtynių, stalo teniso, sunkiosios atletikos, šachmatų, šaškių, šaudymo, šaudymo iš lanko, tekvondo sporto šakų mokykla.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Sveikatos, Švietimo
Kauno teritorinė darbo birža
Kauno teritorinė darbo birža – Lietuvos darbo biržos teritorinis padalinys. Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina valstybines užimtumo garantijas darbo rinkoje. Jos veikla apima Kauno miesto, Kauno, Raseinių, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių ir Prienų rajonų, Birštono savivaldybes. Informuojame apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje, profesinio mokymo galimybes ir sąlygas, darbo biržos įgyvendinamas užimtumo rėmimo priemones. Konsultuojame darbo paieškos, karjeros planavimo, profesinės reabilitacijos, kitais su darbo rinka susijusiais klausimais. Užsiregistravusiems darbo biržoje padedame planuoti profesinę karjerą, tarpininkaujame įdarbinant, organizuojame aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
Kauno „Arkos“ bendruomenė (Asociacija „Šviesos dirbtuvėlės“)
Kauno „Arkos“ bendruomenė – vieta, kur draugauja žmonės su proto negalia ir be jos. Siekiame tapti bendruomene, kurioje žmogus su negalia ir be jos galėtų atsiskleisti, būti priimtas ir perkeičiamas per bendruomenę, santykį, susidūrimą su negalia ir žmonių skirtumais. Svarbiausi Arkoje yra žmonių santykiai, grindžiami pagarba ir atvirumu. Veikiame kaip dienos centras: darbo dienomis susirenkame ir dirbame įvairius darbus (virtuvės, sodo bei daržo, meninius ir kt.), o kadangi esame bendruomenė, kartu švenčiame šventes, organizuojame išvykas, kartais kartu leidžiame savaitgalius. Bendruomenėje yra svarbus dvasingumas, vyrauja krikščioniška pasaulėžiūra.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras
Kultūros centro veiklos tikslai – įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kultūros politiką, siekti kultūros žanrų įvairovės, skatinti etninę bei meno mėgėjų veiklą bei kitą kultūrinę raišką, rūpintis jos plėtra.
Savivaldybė: Kazlų Rūdos savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Kėdainių kultūros centras
Kultūros centras – viena iš Kėdainių savivaldybės kultūros įstaigų, sudarančių sąlygas miesto ir rajono gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Vadovaujantis rajono savivaldybės strateginiu planu ir metų kultūrinės veiklos programa Kultūros centras rengia mėgėjų meno kolektyvų koncertines programas, įvairius renginius. Teikiamos patalpų nuomos, įgarsinimo, renginių vedimo paslaugos
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Kėdainių lopšelis-darželis „Varpelis“
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Ugdyti dorą, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką. Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir plėtoti jo gebėjimus, puoselėti individualybę, padėti suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes (doros, tautiškumo, pilietiškumo, demokratiškumo).
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Kėdainių samariečių bendrija
Pagalba ir parama pagyvenusiems žmonėms,darbas su vaikais iš rizikos šeimų. Tradicinių švenčių organizavimas miesto bendruomenei. Rankdarbių studijos parodų organizavimas ir t. t
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Kėdainių socialinės globos namai
Socialinės globos namų paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis, ir kuriems būtina nuolatine specialistų priežiūra. Globos namuose gyvena asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Kėdainių sporto mokykla
Pagrindinės veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas. Sporto ir sveikatingumo centras skirtas sporto renginiams ir kultūrai. Organizuojami įvairūs renginiai, tokie kaip cirkas, pasirodymai, mugės, koncertai, įvairios varžybos ir kt.
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (toliau – Centras) – savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas. Centre veikia 4 skyriai: Jaunimo, Suaugusiųjų, Neformaliojo vaikų ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo. Jaunimo ir Suaugusiųjų skyriuose teikiamos bendrojo ugdymo paslaugos vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, įgyvendinamos produktyvaus ir ikiprofesinio mokymo programos. Neformaliojo vaikų švietimo skyrius turi Vairavimo mokymo struktūrinį padalinį. Prie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus priskiriamas Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas (Kėdainių TAU) ir Atviroji jaunimo erdvė (AJE). Atvirojoje jaunimo erdvėje teikiamos saugaus laisvalaikio praleidimo ir prasmingos ugdymo(si) veiklos paslaugos jauniems žmonėms, ypač patiriantiems atskirtį savo socialinėje aplinkoje. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriuje taip pat įgyvendinamas tęstinis profesinis mokymas, skirtas padėti jaunimui ir suaugusiesiems įsigyti profesinei veiklai trūkstamų žinių ir gebėjimų arba juos atnaujinti, tobulinti ar pakeisti turimą kvalifikaciją. Šioje veiklos srityje aktyviai bendradarbiaujama su darbo birža suteikiant galimybę bedarbiams ar atleistiems iš darbo asmenims sugrįžti ar integruotis darbo rinkoje. Centro kaip Sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcija įpareigoja ugdyti bendruomenės narių sveikatą stiprinančius gebėjimus bei sudaryti galimybę jiems realizuotis visose organizacijos struktūrose.
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 ... 29 30 31