„Atrask save“ pasiekimų programa

Kas yra „Atrask save“ pasiekimų programa ir ko ja siekiama?

Projekto „Atrask save“ pasiekimų programa – tai specializuotas įrankis internete www.manopasiekimai.lt, kurio pagalba, atlikus tam tikras užduotis ir įgijus reikiamas kompetencijas, jos yra įvertinamos skaitmeniniais ženkliukais. Tokiu būdu sukuriamas „Pasiekimų krepšelis“, kuriame kaupiami įrodymai apie tavo  atliktą veiklą ir turimus gebėjimus. Ši programa leidžia stebėti ir įsivertinti savo pasiekimų tobulėjimą, „ištransliuoti“ pasauliui ką gali ir koks (-ia) tu esi. 

Pasiekimų programoje vertinamos 8 bendrosios visą gyvenimą trunkančio mokymosi kompetencijos (gebėjimai): mokėjimo mokytis, skaitmeninio raštingumo, socialinės ir pilietinės kompetencijos, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos, iniciatyvos ir verslumo, matematinės kompetencijos ir pagrindinės kompetencijos mokslų ir technologijų srityje, bendravimo gimtąja kalba, bendravimo užsienio kalbomis.

Kiekviena kompetencija turi 3 lygių ženkliukus ir būtinų įvykdyti užduočių skaičių:

  • I lygis – 1 užduotis. Privaloma įgyvendinti nurodytą užduotį;
  • II lygis – 4 užduotys. Minimalus įgyvendinamų užduočių skaičius: 2 iš 4 pasirenkamų užduočių;
  • III lygis – 6 užduotys. Minimalus įgyvendinamų užduočių skaičius: 3 iš 6 pasirenkamų užduočių.

Kas gali dalyvauti Pasiekimų programoje?

Programoje gali dalyvauti projekto „Atrask save“ dalyviai, kurie dalyvauja „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ veikloje, tai yra atlieka savanorišką veiklą vienoje iš priimančių organizacijų. Taigi norėdamas (-a) dalyvauti programoje, pirma turi dalyvauti projekte, antra, pasiryžti atlikti savanorišką veiklą vienoje iš savanorius priimančių organizacijų, tavo savanorystės trukmė turi trukti ne trumpiau nei 1 mėnesį. Tau atitikus visas šias sąlygas mentorius tave supažindins su visa tvarka, kaip prisijungti prie programos, pradėti vykdyti užduotis ir rinkti atviruosius ženkliukus.

Kur galiu rasti „Atrask save“ pasiekimų programą?

Įrankis yra itin patogus naudotis jaunam žmogui, pasiekiamas interneto platformoje www.manopasiekimai.lt arba parsiuntus mobiliąją progemėlę „Badge Wallet“.
Nuorodos programėlės atsisiuntimui: Google play, Apple Appstore. Visą informaciją apie prisiregistravimą prie platformos Tau suteiks „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ mentorius.

Kas dalyvauja Pasiekimų programos procese?

Pagrindinis dalyvis būsi tu, ir tavo įgyjami pasiekimai atliekant savanorišką veiklą pasirinktoje priimančioje organizacijoje. Tavo pagalbininkas bus mentorius, padėsiantis išsigryninti užduotis, kurias nuspręsi pasirinkti, atsakysiantis į visus kylančius klausimus. Šiame procese, taip pat bus svarbus ir tavo kuratorius, kuris koordinuoja tave priimančioje organizacijoje. Jis tau padės atlikti tam tikras užduotis.

Kas matys mano gautus ženkliukus ir įgytus pasiekimus?

Tu pats gali spręsti, kuriais pasiekimais ir kur nori dalintis. Platformoje yra funkcija, kuri leidžia savo įgytais ženkliukais ir pasiekimais pasidalinti su draugais socialinių tinklų Facebook, Twitter, Google+ arba Linkedln paskyrose. Taip pat aprašymus apie patobulintus įgūdžius galėsi perkelti į savo gyvenimo aprašymą.

Dalyvavimo pasiekimų programoje pabaigoje kartu su mentoriaus pagalba sistemoje galėsi susigeneruoti pažymėjimą apie savo pasiekimus. Jį taip pat galėsi pridėti prie savo gyvenimo aprašymo.

Kokią naudą ir pridėtinę vertę žmogui duoda ženkliukai? Kaip į tai žiūri darbdaviai, mokymosi įstaigos?

Jaunimo reikalų departamentas plėtoja bendradarbiavimą su darbdaviais ir siekia, kad darbo rinkoje būtų pripažįstamos  neformaliu būdu įgytos kompetencijos ir atvirų ženkliukų suteikimo sistema. Taip pat, stiprina bendradarbiavimą su aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis – siekiama, kad ateityje, stojant į mokymosi įstaigas, būtų pridedama papildomų balų.

 Dalyvavimas pasiekimų programoje, ne tik procesas, kurio metu Tu mokaisi „čia ir dabar“, reflektuoji savo įgytą patirtį, tačiau tai procesas, turintis ir tęstinumą bei daug privalumų ją pabaigus.

 DAUGIAU INFORMACIJOS

Taip pat pasižiūrėk video pristatymą apie skaitmeninius ženkliukus.