Jaunimo garantijų projektai

Iki 2020 metų tiksliniuose Jaunimo garantijų projektuose galės dalyvauti daugiau nei 45 tūkst. nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių

Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą Lietuvoje, kuriama visiškai nauja paslaugų jaunimui koncepcija, galinti užtikrinti tvarią jaunimo integraciją į darbo rinką.

2016–2018 m. daugiau nei 35 tūkst. nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių (NEET) jaunuolių dalyvaus Jaunimo užimtumo iniciatyvos  ir Europos socialinio fondo lėšomis (69,2 mln. Eur) finansuojamuose projektuose „Atrask save“ ir „Naujas startas“. 2019–2020 m. į tikslinius jaunimo projektus planuojama įtraukti dar 10 tūkst. NEET jaunuolių.

Pirminės intervencijos projekte „Atrask save“ darbo biržoje registruotiems ir neregistruotiems jaunuoliams iki 4 mėn. teikiamos aktyvinimo ir motyvavimo paslaugos (darbo pokalbių simuliacijos, susitikimai su darbdaviais, smulkiaisiais verslininkais, susipažinimas su vietos rinkoje veikiančiomis įmonėmis bei švietimo ir profesinio mokymo įstaigomis, iki 20 dienų trunkančios praktikos pasirinktoje įmonėje su techninio mentoriaus pagalba ir kt.).

Atviroje rinkoje negavę pasiūlymo dirbti, mokytis ar atlikti praktiką, projekto „Atrask save“ dalyviai gali dalyvauti projekte „Naujas startas“, kuriame teikiamos integravimo į darbo rinką priemonės (įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir profesinis mokymas).