Teisės aktai

Jaunimo garantijų iniciatyvą reglamentuojančius teisės aktus rasite Teisės aktų registre, paieškoje įvedę raktinius žodžius „Jaunimo garantijų“: čia

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktai skelbiami čia ir www.ldb.lt/jaunimogarantijos 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktai skelbiami čia

Europos Komisijos dokumentai, susiję su Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimu, skelbiami čia