Įgyvendinimo chronologija

SVARBIAUSIEJI ŽINGSNIAI ĮGYVENDINANT JAUNIMO GARANTIJŲ INCIATYVĄ LIETUVOJE

  2013-02: Patvirtintos Intensyvios ilgalaikės pagalbos ir Nacionalinė jaunimo savanoriškos veiklos programos
  2013-2015:  Vykdoma Jaunimo darbo centrų (JDC) tinklo plėtra. 1999–2009 m. šalyje veikė 11 JDC.  2013 m. įsteigta 11 JDC, 2014 m. – 7, 2015 m. – 8 JDC. 2016 m. sausio 1 d. šalyje veikė 37 JDC.
  2013-12 ir 2014-11: Patvirtintas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planas
 

2014-01: Pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo su 15 partnerių (plačiau)

 

2014-03: Sudaryta Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (plačiau)

 

2014-03: Teritorinių darbo biržų klientų aptarnavimo skyriuose sudarytos 50 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijų, į kurių veiklą įsitraukė daugiau nei 240 socialinių partnerių (plačiau)

 

2014-08: Patvirtintas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

2014-09 ir 2015-01: Įsigaliojo Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai: 3 naujos priemonės jaunimo verslumui ir praktikai (subsidija darbo vietai sau steigti, darbo įgūdžių įgijimo sutartis, savanoriška praktika)

 

2014-09: Pakeistas Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas: jaunimui individualus užimtumo veiklos planas sudaromas per 1 mėn. (vietoj 3 mėn.)

 

2014-2015: Rengiamos Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamų projektų shemos, tvarkos

  2015-06: Įvykdyta Jaunimo garantijų inciatyvos įgyvendinimo partnerių atranka: 57 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos (plačiau)
 

2015-07: Organizuotas Jaunimo garantijų viešinimo renginių turas Lietuvoje (plačiau)

 

2015-08: Pateikta paraiška ir laimėta EK projekto jaunimo infomuotumui apie Jaunimas garantijas didinimui paraiška (plačiau)

 

2015-09 ir 12: Pasirašytos projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“ sutartys (plačiau)

  2015-11: Atliktas pasirengimo įgyvendinti ESF ir JUI projektus išorinis vertinimas (santrauka)